Bojovnice

69,0%

Bojovnice DvacetiletA? nA�meckA? dA�vka Marisa nesnA?A?A� cizince, A?idy, poldy a vA?echny, kteA�A� podle nA� nesou vinu na A?padku svA� zemA�. Provokuje, pije, rve se a jako dalA?A� tetovA?nA� chce mA�t portrA�t Adolfa Hitlera. NejlA�pe se cA�tA� v neonacistickA�m gangu, kam patA�A� a ve kterA�m jsou nenA?vist, nA?silA� a divokA� veA?A�rky kaA?dodennA� normou. KdyA? se do skupiny pA�ipojA� A?trnA?ctiletA? Svenja, Marisa se jA� stane vzorem: je perfektnA� pA�edstavitelkou bojovnice, kterA? se nebojA� poprat se za ideologii skupiny. Marisino pA�esvA�dA?enA� se vA?ak po nA?hodnA�m setkA?nA� s mladA?m afgA?nskA?m uprchlA�kem zaA?ne vyvA�jet trochu odliA?nA?m zpA?sobem. DA�ky nA�mu zjistA�, A?e nic nenA� takovA�, jak to vidA� gang – A?ernA� nebo bA�lA�. PodaA�A� se Marise dostat se z gangu? (ZlA�n Film Festival)Drama
NA�mecko, 2011, 100 min

Mission: Impossible – Ghost Protocol

73,3%

Mission: Impossible - Ghost Protocol A�pionA?A?nA� agentura IMF mA? obrovskA? problA�m. PrA?vA� kdyA? jejA� eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provA?dA�lo tajnou operaci v MoskvA�, spA?chal kdosi A?spA�A?nA? bombovA? A?tok na Kreml. RuA?tA� pA�edstavitelA� jsou rozezlenA� na nejvyA?A?A� mA�ru a mluvA� dokonce o vA?leA?nA�m aktu. A protoA?e se vA?echny nitky sbA�hajA� prA?vA� u IMF, americkA? prezident dA? pro jistotu od agentury oficiA?lnA� ruce pryA? vyhlA?A?enA�m a�zGhost Protocolua�?, A?A�mA? ji odA�A�zne od zdrojA?, zA?zemA�, podpory a z jejA�ch A?lenA? udA�lA? lidi na odstA�el. To rozhodnA� nenA� pA�ehA?nA�nA�, krA?tce po tomto byrokratickA�m A?deru umA�rA? nA?silnou smrtA� jejA� oficiA?lnA� A?A�f (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se proto pokusA� o nemoA?nA�. SpoleA?nA� s trojicA� vA�rnA?ch a odhodlanA?ch kolegA? (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se pokusA� najA�t pachatele A?toku a smA?t tak ze sebe veA?kerou vinu. Jak bylo A�eA?eno uA? v A?vodu, tahle mise bude skuteA?nA� nesplnitelnA?. AkA?nA� / DobrodruA?nA? / Thriller
USA, 2011, 133 min

Bende van Oss, De

71,0%

Bende van Oss, De A?A�kalo se jim honosnA� Gang z Oss, ale ve skuteA?nosti to byla jen banda zmetkA?, co bohatA?m brala a chudA?m dA?vala. KdyA? se jim zrovna chtA�lo. A Wim de Kuyper (Marcel Musters) se povaA?oval za jejich kA?pa. Ale pA�knA� popoA�A?dku.Jmenuju se Johanna van Heesch (Sylvia Hoeks). KdyA? Tiese (Matthias Schoenaerts) za dobrA� chovA?nA� pA�edA?asnA� pustili, chtA�la jsem zaA?A�t znovu. UkonA?ila jsem tu vA�c se svA?m A?A�fem v tovA?rnA� a rozhodla se CafA� van Heesch, jak se nA?A? podnik jmenuje, pA�edA�lat na sluA?nou restauraci. To se samozA�ejmA� nelA�bilo de Kuyperovi, kterA? by tam nejradA?i vidA�l pajzl s kuleA?nA�kem, aby se se svA?mi kamarA?dA�A?ky mA�li kde schA?zet. Tiese sliboval, A?e pA�estane pA�t a nebude mA� uA? nutit se v patA�e nad barem prodA?vat kaA?dA?mu, kdo zaplatA�. Ale nic z toho se nestalo. VlA?da k nA?m na jih poslala protestanty, mA�stskou policii, aby to tu vyA?istili. Nejsme moc katolA�ci, ale protestanty nenA?vidA�me. Pak na ulici zabili serA?anta Kramera a moje plA?ny tak pohA�bili s nA�m. (dopitak)Krimi / Drama
Nizozemsko, 2011, 110 min

Fight for Your Right Revisited

73,1%

Fight for Your Right Revisited Fight for Your Right Revisited je krA?tkometrA?A?nA� film vytvoA�enA? ku pA�A�leA?itosti 25. vA?roA?A� originA?lnA�ho klipu americkA� skupiny Beastie Boys. Ve filmu vystupujA� Elijah Wood, Seth Rogen, Danny McBride, Will Ferrel, John C. Reilly a Jack Black. MalA� role zde pak dostalo dalA?A�ch bezmA?la tA�icet znA?mA?ch hercA? a hereA?ek. (Vecko99)KrA?tkometrA?A?nA� / HudebnA� / Komedie
USA, 2011, 30 min

RadostnA? udA?lost

86,0%

RadostnA? udA?lost Zavedla mA� do rohu a pak mA� donutila jA�t za hranice svA?ch moA?nostA�. Nechala mA� A?elit absolutnu: lA?sce, obA�tovA?nA�, citlivosti, opuA?tA�nA�. Posunula mA�, promA�nila mA�. ProA? mA� nikdo nevaroval? ProA? o tom nikdo nikdy nemluvil? RadostnA? udA?lost je intimnA�m pohledem na mateA�stvA�, upA�A�mnA� a bez tabu. Komedie / Drama
Francie / Belgie, 2011, 107 min

Mi Primera Boda

63,0%

Mi Primera Boda Daniel a Leonora majA� pA�ed svatbou. NervA?znA� Daniel se ale dopustA� chyby – pA�ed svou snoubenkou nA�co tajA�. ProblA�m se samozA�ejmA� neutajA� a vA?echno se zkomplikuje tak, A?e se svatebnA� plA?ny zaA?A�najA� hroutit. (Michelle8)Komedie / RomantickA?
Argentina, 2011, 102 min

Paranormal Xperience 3D

48,0%

Paranormal Xperience 3D Angela (Amaia Salamanca) je studentkou psychiatrie a nevA�A�A� na A?A?dnA� nadpA�irozenA� A?kazy. JejA� profesor navrhuje, aby jeA?tA� s nA�kolika studenty zorganizovali expedici, kterA? mA? vyvrA?tit existenci posmrtnA�ho A?ivota. VydA?vA?jA� se do solnA�ho dolu jednoho hornickA�ho mA�steA?ka, o kterA�m se tvrdA�, A?e v nA�m pA�eA?A�vA? nA�co nadpA�irozenA�ho. IgnorujA� tak varovA?nA� s nepA�edvA�datelnA?mi dA?sledky a vstupujA� do dolu. Zlo, kterA� zde pA�eA?A�vA? uA? na nA� A?ekA?. (Terva)Horor / Thriller
A�panA�lsko, 2011, 90 min

OddA�len

84,2%

OddA�len Henry Barthes pracuje jako zastupujA�cA� uA?itel, kterA? se vyhA?bA? jakA�mukoli emocionA?lnA�mu poutu – nikde se nezdrA?uje dostateA?nA� dlouho, aby si mohl vytvoA�it vazby se studenty nebo s kolegy. Tato ztracenA? duA?e bojujA�cA� s problematickou minulostA� se ocitne na stA?tnA� A?kole, jejA�A? vedenA� je dA�ky apatickA�mu studentstvu frustrovanA� a zcela vyhoA�elA�. Henry se bezdA�A?nA� stA?vA? pro svA� A?A?ky vzorem. ZA?roveA? si vytvA?A�A� vztah k mladA� dA�vce, kterA? je na A?tA�ku a cA�tA� se bA?t, stejnA� jako on, ztracena. Henry zjistA�, A?e pA�i hledA?nA� krA?sy ve zdA?nlivA� zkaA?enA�m svA�tA� bez lA?sky a v boji na A?ivot a na smrt nenA� sA?m. (ZlA�n Film Festival)Drama
USA, 2011, 97 min

Hotarubi no mori e

91,0%

Hotarubi no mori e MalA? dA�venka Hotaru se ztratA� v lese, o nA�mA? se vyprA?vA�, A?e se v nA�m vyskytujA� zvlA?A?tnA� bytosti. Jedna takovA? bytost se pA�ed nA� objevA� a z lesa ji vyvede. LaskavA? zachrA?nce se jmenuje Gin a kromA� masky na nA�m nic zvlA?A?tnA�ho nenA�. Nebo vlastnA� je: dotkne-li se ho nA�jakA? A?lovA�k, tak nadobro zmizA�. I pA�es tento nedostatek se mezi Hotaru a Ginem vytvoA�A� pouto, kterA� A?asem sA�lA� i bez fyzickA�ho kontaktu. (Ne4um)AnimovanA? / KrA?tkometrA?A?nA� / Drama
Japonsko, 2011, 45 min

MalA? A?pinavA? trik

57,0%

MalA? A?pinavA? trik SkromnA? a nenA?padnA? mlA?denec Michael projA�A?dA� pouA?tA�, kdyA? tu spatA�A� krA?snou mladou stopaA�ku, kterA? se mu pA�edstavA� jako Sarah. Michael, okouzlen jejA� krA?sou, vA?ak netuA?A�, A?e tato divokA? diva ho svede na zcestA� plnA� nA?silA�, sexu, penA�z i vraA?d. Michael se cA�tA� povinnA? dA�vce pomoci, a tak jA� nabA�dne, A?e ji odeze do mA�sta. Po cestA� se krA?snA? stopaA�ka svA�mu zachrA?nci svA�A�A�, A?e ji jejA� pA�A�tel opustil a nechal zcela bez penA�z a stA�echy nad hlavou. DobrosrdeA?nA? Michael ji tedy pozve k sobA�. V noci ho mladA? svA?dnice lA?kA? k sobA� do postele. DruhA? den rA?no vysadA� Michael Sarah na nA?draA?A� a mA? za to, A?e ji vidA� naposledy. KdyA? se vrA?tA� domA?, A?ekA? ho pA�ed domem policie, kterA? ho obvinA� z vraA?dy. Michael brzy zjistA�, proA? se nevyplA?cA� brA?t stopaA�e, i kdyA? jsou neodolatelnA� sexy.JenA?e tA�m jeho problA�my teprve zaA?A�najA�. Sleduje ho takA� A?A�f mA�stnA� mafie, Vito, jenA? se domnA�vA?, A?e mu Michael vybral z trezoru 200 tisA�c dolarA?. Michael si brzy uvA�domA�, A?e tohle vA?echno mA? na svA�domA� Sarah a on je teA? chycenA? do pasti ve hA�e na koA?ku a myA?. JenA?e bude hA?A�a�� Vito unese Michaelovu sestru a vzkA?A?e mu, A?e mA? dvacet A?tyA�i hodin na to, aby naA?el Sarah a vrA?til mu penA�ze, jinak bude jeho sestra dalA?A�m bezvlA?dnA?m tA�lem v pouA?ti. DA�vejte se pozornA�, protoA?e v tomto elektrizujA�cA�m, sexuA?lnA� nabitA�m akA?nA�m thrilleru nenA� nic, jak se zdA? Thriller / Krimi
USA, 2011, 85 min