KlA�A?ovou dA�rkou

61,0%

KlA�A?ovou dA�rkou StarA? dA?m s sebou nese vzpomA�nky, stejnA� jako to dA�lajA� lidA�. KaA?dA? pokoj i pA�edmA�t v domA� mA? co vyprA?vA�t a�� o gangsterech, zapomenutA?ch dA�tech, vztazA�ch, kterA� poznamenA?vajA�. A?as od A?asu je ale potA�eba vzpomA�nky uspoA�A?dat, ty zlA� uklidit do bezpeA?A�, ty opojnA� znovu proA?A�t. I za cenu toho, A?e nebude lehkA� se v nich vyznat. Ale oA?istnA? cesta pA�ece nemA?A?e bA?t pohodlnA?. I ve svA�m novA�m filmu nabA�zA� Guy Maddin cestu podvA�domA�m se vA?emi pA�ekA?A?kami a pA�ekvapenA�mi, kterA? jsou zabalenA? do uhranA?ivA?ch A?ernobA�lA?ch obrazA?, jeA? uctA�vajA� i pA�etvA?A�ejA� starou kinematografii. SnA�mek uchvacuje nejen velkou mA�rou nejednoznaA?nosti, ale i strhujA�cA� obraznostA�, ve svA� a�zA?pinavA� opulencia�? obA?as pA�ipomA�najA�cA� tA�eba dA�lo fotografa Joela Petera Witkina. KdyA? se pracuje s univerzA?lnA�mi emocemi, nezA?leA?A� na tom, A?e je obA?as nesnadnA� se vyznat v jejich pA�A�A?inA?ch. ProtoA?e zjevnA? psychologie musA� nA�kdy ustoupit estetice. (MFF Karlovy Vary)Drama / Thriller
Kanada, 2011, 94 min

NenA� kam utA�ct

66,4%

NenA� kam utA�ct KdyA? se parta mladA?ch horolezcA? rozhodla zdolat jeden z mohutnA?ch skalnA�ch masivA?, vA?ichni se tA�A?ili na nA?roA?nA? vA?stup, pA�i kterA�m jejich tA�la zaplavA� poA�A?dnA? dA?vka adrenalinu. Nemohli tuA?it, A?e je uprostA�ed hor SkotskA� vysoA?iny A?ekA? nerovnA? souboj. PA�i pA�echodu horskA�ho hA�ebene objevili podzemnA� skrA?A? a v nA� uvA�znA�nA� malA� dA�vA?A?tko. OsvobozenA�m srbskA� dA�venky z rukou A?noscA? pro vA?echny zaA?A�nA? dA�sivA� dobrodruA?stvA�, na kterA� ti, co pA�eA?ijA� strastiplnou cestu zpA?tky do civilizace, nikdy nezapomenou.V hlavnA� roli strhujA�cA�ho pA�A�bA�hu odehrA?vajA�cA�ho se uprostA�ed pA�ekrA?snA� horskA� scenerie se nA?m pA�edstavA� Melissa George. Do jednA� z dalA?A�ch rolA� obsadil anglickA? reA?isA�r Julian Gilbey populA?rnA�ho A?eskA�ho herce Karla Rodena. DobrodruA?nA? / Krimi / Thriller
VelkA? BritA?nie, 2011, 99 min

Singham

69,0%

Singham ZA?sadovA? a hrdinskA? policista Bajirao Singham vede policejnA� stanici v jednA� malA� vesnici na pA�edmA�stA� Goa. V Goa vA?ak tvrdou rukou vlA?dne mA�stnA� mafiA?nskA? boss Jaykant Shikre. Singham i Shikre si zkA�A�A?A� cesty a nenA� jasnA�, kdo se stane vA�tA�zem. (ROBOTER)AkA?nA� / Krimi / Drama
Indie, 2011, 143 min

JednoduchA? A?ivot

76,0%

JednoduchA? A?ivot Chun-To byla sluA?kou po A?tyA�i generace. KdyA? se vA?ak rodina, kterA? ji zamA�stnA?vA?, stA�huje do USA, jedinA?, kdo obA?as potA�ebuje jejA� sluA?by, je filmovA? producent Roger, kterA? pracovnA� jezdA�vA? zpA�t do Hongkongu. NovA? film A?elnA� pA�edstavitelky hongkongskA� novA� vlny osmdesA?tA?ch let je jednoduchA? jako jeho nA?zev. DomA?cA� drama stojA� na subtilnA�ch vA?mA�nA?ch pA�ednA�ch hongkongskA?ch hercA? Andyho Lau a Deanie Ip, vyhA?bA? se sentimentu a zobrazuje pozvolnou sebereflexi hrdinA? ohlednA� zvlA?A?tnA�ho celoA?ivotnA�ho pouta mezi nimi. Navrch pro fanouA?ky hongkongskA�ho filmu snA�mek pA�inA?A?A� i velkou porci cameo rolA�. (FebioFest)Drama
Hong Kong, 2011, 118 min

PortrA�t v poloA?eru

73,0%

PortrA�t v poloA?eru Marina je sociA?lnA� pracovnice, jejA�A? zdA?nlivA� perfektnA� A?ivot suA?uje prA?zdnota. VA?ednA� existence nabA�rA? neA?ekanA? smA�r potA�, co je sexuA?lnA� zneuA?ita nA�kolika moskevskA?mi policisty. DebutujA�cA� reA?isA�rka Angelina NikonovovA? s odstupem pozoruje nelogickA� jednA?nA� znA?silnA�nA� A?eny, kterA� ponechA?vA? v drA?A?divA� mnohoznaA?nosti, a v tlumenA� atmosfA�A�e rozvA�jA� pA�A�bA�h nekoneA?nA�ho nA?silA� a vA?eobecnA� apatie. RealistickA? styl, prA?ce s drobnA?mi detaily a epizodiA?nost dA�je postupnA� sklA?dajA� potemnA�lA? portrA�t nefunkA?nA� ruskA� spoleA?nosti, z nA�A? nelze uniknout. (FebioFest)Drama
Rusko, 2011, 105 min

Take This Waltz

73,0%

Take This Waltz VtipnA?, hoA�kosladkA? film o jednom milostnA�m trojA?helnA�ku. Margot (Michelle Williams) zjiA?A?uje, A?e na vztazA�ch ze vA?eho nejvA�c zboA?A?uje lA�bA?nky. JenA?e je uA? pA�t let vdanA?. Co se stane, kdyA? na sluA?ebnA� cestA� potkA? zajA�mavA�ho muA?e, kterA?, jak se nakonec ukA?A?e, je jejA� soused? Trocha flirtovA?nA� se zvrhne v trochu nA�co vA�c a na svA�tA� je velkA� A?ivotnA� dilema a nutnost vybrat si mezi dvA�ma rozdA�lnA?mi druhy lA?sky. (Traffic)Drama / Komedie
Kanada / A�panA�lsko / Japonsko, 2011, 116 min (SE: 91 min)

MA? nejvA�tA?A� lA?ska

79,0%

MA? nejvA�tA?A� lA?ska DospA�vA?nA� je jako prA?trA? mraA?en. I kdyA? chytneA? rA?mu, tA�A?A�A? se, aA? to zase zaA?ijeA?. Ko-Tcheng mA? nA�kolik blA�zkA?ch pA�A?tel, kterA?m se lA�bA� dA�vka Shen Chia-Yi. SpoluA?A?ci spoleA?nA� pA�ejdou z niA?A?A� stA�ednA� Ching Cheng na vyA?A?A� stA�ednA� A?kolu s cA�lem a�zulovit“ Shen Chia-Yi. VidA� ji vyrA?stat a nakonec jsou svA�dky toho, jak jejich milovanA? Shen krA?A?A� uliA?kou, aby se stala A?enou nA�koho jinA�ho. ChlapcA?m na prahu dospA�losti je udA�lena lekce o tom, A?e A?tA�stA� se nesmA� nechat utA�ct. MusA� se za nA�m jA�t… (ZlA�n Film Festival)Drama / RomantickA? / Komedie
Tchaj-wan, 2011, 105 min

Good Old Fashioned Orgy, A

60,5%

Good Old Fashioned Orgy, A TA�icetiletA? Eric (Jason Sudeikis) neustA?le poA�A?dA? s blA�zkA?m okruhem pA�A?tel ze stA�ednA� A?koly pA?rty v otcovA� letnA�m sA�dle v Hamptons. KdyA? otec oznA?mA�, A?e chce dA?m prodat, Eric se rozhodne, A?e je na A?ase uspoA�A?dat poslednA� nezapomenutelnou pA?rty, a to pA�A�mo dobrA� staromA?dnA� orgie. OvA?em pA�i prodeji domu se Eric poznA? s realitnA� agentku Kelly (Leslie Bibb) a zaA?ne s nA� randit. MA? vA?ak velkA� dilema, zda ji na malA� orgie s pA�A?teli pozvat A?i nepozvat. (dzelen)Komedie
USA, 2011, 95 min

Jak pA�eA?A�t pokrok

80,0%

Jak pA�eA?A�t pokrok PoA�ad o velkoleposti a zA?roveA? dvojseA?nosti pokroku lidstva odhaluje velkA� riziko provozovA?nA� softwaru 21. stoletA� v podobA� naA?eho know-how na prastarA�m hardwaru, kterA?m je nA?A? mozek primA?ta, jenA? nebyl 50 000 let upgradeovA?n. ProstA�ednictvA�m rozmanitA?ch obrazA? a pA?sobivA�ho soundracku se vydA?me na cestu, bA�hem nA�A? se zamyslA�me nad naA?A�m pA�echodem od jeskynnA�ch lidA� k vA?zkumnA�kA?m vesmA�ru. Ronald Wright, jehoA? bestseller a�zA Short History Of Progressa�? (KrA?tkA? historie vA?voje) se stal pA�edlohou tohoto filmu, odhaluje, jak civilizace opakovanA� decimovala a�zvA?vojovA� pastia�? a�� lA?kavA� technologie slouA?A�cA� bezprostA�ednA�m potA�ebA?m, avA?ak jen zA�A�dkakdy tA�m budoucA�m. Dokument nA?m pA�eklA?dA? jasnA� dA?kazy v podobA� prolA�najA�cA�ch se pA�A�bA�hA? z A?A�nskA�ho jezdeckA�ho klubu, A?lovA�ka z Wall Street, kterA? odkrA?vA? niA?A�m neomezovanou a chamtivou finanA?nA� elitu bezohlednou vA?A?i A?ivotnA�mu prostA�edA�, a ekopolicistA? brA?nA�cA�ch spA?lenou Amazonii. V minulosti jsme mohli spotA�ebovat mA�stnA� zdroje a pA�esunout se jinam. Pokud se vA?ak dneA?nA� globA?lnA� civilizace zhroutA� nA?sledkem pA�ehnanA� konzumace, je po vA?em. A?A?dnou zA?loA?nA� planetu k dispozici nemA?me. DokumentA?rnA�
Kanada, 2011, 86 min

Indie Game: The Movie

92,6%

Indie Game: The Movie Dokument zachycuje snaA?enA� a pocity vA?vojA?A�A? tA�A� nezA?vislA?ch poA?A�taA?ovA?ch her. Od prvotnA�ch nA?vrhA? pA�es tA�A?kA? a dlouhA? vA?voj bez zA?ruky A?spA�chu a navrA?cenA� vloA?enA� energie, aA? po samotnA� vydA?nA� hry. Sleduje pA�A�bA�h autorA? hry a�zSuper Meat Boya�?, dvojici Edmund McMillen a Tommy Refenes. DA?le v nA�m vystupuje Phil Fish se svojA� dlouhA? lA�ta sloA?itA� vyvA�jenou hrou a�zFEZa�?. V menA?A� mA�A�e pak pA�edstavuje autora hry a�zBraida�? Jonathana Blowa. (montana_cz)DokumentA?rnA�
Kanada, 2011, 94 min