SezA?na nosoroA?cA?

64,6%

SezA?na nosoroA?cA? BA?snA�k a jeho A?ena byli za A�rA?nskA� islA?mskA� revoluce uvA�znA�ni. Po mnohaletA�m A?alA?A�i hledA? Sahel svoji milovanou v Istanbulu. Je zde vA?ak jeA?tA� druhA? muA?, kterA? Minu miluje. Z melancholickA?ch vzpomA�nek se vynoA�uje krutA? pravda. Film byl inspirovA?n denA�ky kurdskA�ho bA?snA�ka Sadegha Kamangara.(MFF Karlovy Vary)Drama
A?rA?n / Turecko, 2012, 87 min

California Solo

64,7%

California Solo NiekdajA?A� britskA? rockovA? hudobnA�k Lachlan preA?A�va A?aA?kA� A?asy. MomentA?lne si na A?ivobytie zarA?ba na ekologickej farme v Kalifornii. KaA?dA? veA?er vysiela v lokA?lnom rA?diu relA?ciu o hudobnA?ch hviezdach, ktorA� zomreli prA�liA? mladA�, a pritom sa vA?dy opije. Jednu noc ho opitA�ho za volantom zastavia policajti, A?o s predchA?dzajA?cim obvinenA�m za drA?anie drog znamenA? poriadny problA�m a�� hrozA� mu deportA?cia do VeA?kej BritA?nie. KeA? sa jeho situA?cia eA?te viac zhorA?A�, Lachlan sa rozhodne skoncovaA? so svojimi zA?vislosA?ami a pokA?si sa nA?jsA? cestu k A?uA?om, ktorA?m ublA�A?il. PrA�beh starnA?ceho rockera pokA?A?ajA?ceho sa o druhA? A?ancu nie je vo filmovA?ch spracovaniach novinkou. A hoci aj zA?pletka tejto snA�mky vyznieva povedome, niektorA� veci sA? inA�. NaprA�klad scA�ny z farmy a�� objavnA? je kaA?dodennA? zA?znam A?innostA�, ako aj fakt, A?e Lachlan sa uA? definitA�vne vzdal hudobnA�ho biznisu a nemA? najmenA?A� zA?ujem to zmeniA?. A sA? tu minimA?lne eA?te dve pozoruhodnA� veci: excelentnA? vA?kon Roberta Carlylea (jeho hrdina mA?A?e urobiA? A?okoA?vek, vA?dy zA�ska sympatie divA?kov) a skvelA? soundtrack T. Griffina.(Artfilm)Drama
USA, 2012, 94 min

Wondeopool Radio

65,3%

Wondeopool Radio Shin Jin-ah, bA?valA? spevA?A?ka populA?rnej dievA?enskej skupiny Purple, pracuje ako DJ v rozhlasovej show „BA?jeA?nA� rA?dio“ sA�nA�zkou popularitou, kde onedlho dochA?dza k vA?mene producenta. Lee Jae-Ik je chladnA?, nesympatickA? muA?, ktorA? pije A?adovA? kA?vu aj vA�zime. Shin Jin-ah, po viacerA?ch hA?dkach a sporoch sA�novA?m producentom prichA?dza sA�nA?padom, ako zlepA?iA? sledovanosA? rozhlasovej show. VyzA?vajA?c posluchA?A?ov, aby povedali svoj prA�beh aA�zaspievali pieseA?, A�zaA?ne program slA?viA? A?spech. Shin Jin-ah a Lee Jae-Ik sa zaA?nA? viac navzA?jom otvA?raA? a spoznaA? sa navzA?jom, ale obvykle sa tak stA?va v situA?ciA?ch, ktorA� nie sA? prA?ve najprA�jemnejA?ie…(grace2)Drama
JiA?nA� Korea, 2012, 120 min

KdyA? vzplane oheA?

65,5%

KdyA? vzplane oheA? AyAYe, dospA�vajA�cA� dcera tureckA�ho dA�lnA�ka Osmana, se neA?ekanA� zhroutA�. Po pA�evozu do nemocnice konstatujA� lA�kaA�i srdeA?nA� vadu, ale zA?roveA? rodinA� oznA?mA�, A?e dA�vka je tA�hotnA?. AyAYe odmA�tA? odhalit totoA?nost otce svA�ho dA�tA�te a Osman po konzultaci se starA?A�mi pA�A�buznA?mi rozhodne, A?e jedinA?m A�eA?enA�m, jak nezostudit rodinu, je zabA�t vlastnA� dceru. Drama reA?isA�ra A�smaila GA?neAYe nabA�zA� zpracovA?nA� skuteA?nA�ho a�zhororovA�hoa�? pA�A�padu, kterA? A?okoval tureckou veA�ejnost v roce 2003.(MFF Cinema Mundi)Drama
Turecko, 2012, 105 min

SpoA�A?danA? rodina

65,7%

SpoA�A?danA? rodina Arash je akademik A�rA?nskA�ho pA?vodu, kterA? se etabloval ve Francii a po dvaadvaceti letech se vracA� do vlasti, aby pA�ijal nabA�dku pA�ednA?A?et v mA�stA� Shirazu, kde A?ije jeho zestA?rlA? matka. Rodina se kdysi rozpadla vinou tragickA?ch udA?lostA�, nynA� vA?ak Arashe syn jeho nevlastnA�ho bartra pA�esvA�dA?A�, aby znovu navA?zal vztah s umA�rajA�cA�m otcem. Arash ale brzy poznA?vA?, A?e jeho vlast se pro nA�j stala cizinou a jeho vlastnA� rodina je souA?A?stA� temnA�ho, krvavA�ho kolobA�hu pomsty, korupce a ziskuchtivosti. A?rA?nskA? variace na film noir nabA�zA� modernA� verzi pA�A�bA�hu Kaina a A?bela. PA�i realizaci filmu se debutujA�cA� reA?isA�r Massoud Bakhshi inspiroval vlastnA�m dA�tstvA�m proA?itA?m v 80. letech ve stA�nu A�rA?nsko-irA?ckA� vA?lky.(MFF Karlovy Vary)Drama
A?rA?n / Francie, 2012, 90 min

White Frog

67,3%

White Frog VA?ichni majA� rA?di Chaze Younga (Harry Shum Jr.), vA?etnA� jeho mladA?A�ho bratra Nicka (Booboo Stewart), kterA? trpA� AspergerovA?m syndromem. Po nA?hlA� a tragickA� smrti svA�ho bratra se Nick prostA�ednictvA�m jeho pA�A?tel dozvA�dA? o ChazovA� skuteA?nA�m A?ivotA�, ambicA�ch a snech. DokA?A?e se Nick vyrovnat s pravdou o svA�m zboA?A?ovanA�m bratrovi?(Stanislaus)Drama
USA, 2012, 93 min

ChvA�le setkA?nA�

66,5%

ChvA�le setkA?nA� V rozpA�tA� jedinA�ho dne se v paA�A�A?skA?ch ulicA�ch odehrA?vA? pA�A�bA�h krA?tkA�ho milostnA�ho vzplanutA�, jehoA? obA� strany jsou si vA�domy, A?e nemA? budoucnost, ale pA�esto se mu nebrA?nA�. MladA? A?ena romanticky snA� o kariA�A�e i o lA?sce, ale proA?itek milostnA�ho setkA?nA� se starA?A�m cizincem jA� pA�inese osvobozenA� a novou sA�lu. V hlavnA�ch rolA�ch okouzlujA�cA� Emmanuelle DevosovA? a skvA�lA? Gabriel Byrne.(MFF Karlovy Vary)Drama
Francie / Belgie / Izrael, 2013, 104 min

West of Memphis

87,0%

West of Memphis MrazivA? dokument, pokraA?ujA�cA� v tradici Errola Morrise, jehoA? film The Thin Blue Line z roku 1988 taktA�A? rozkrA?val skuteA?nou historii trestnA�ho A?inu, se soustA�eA?uje na udA?losti z roku 1993, kdy byla ve West Memphisu v Arkansasu zabita trojice osmiletA?ch chlapcA?. Za vraA?dy mylnA� oznaA?enA� jako satanistickA� byli na doA?ivotA� odsouzeni tA�i teenageA�i.A�SA�rie dokumentA?rnA�ch filmA? HBO s nA?zvem Paradise Lost vA?ak zaA?ala postupnA� rozkrA?vat novA� a novA� dA?kazy vedoucA� ke stA?le jasnA�jA?A� nevinA� tA�A� chlapcA? a rozpoutala rozsA?hlA� soukromA� vyA?etA�ovA?nA�, kterA� zaA?tA�tili mimo jinA� i herec Johnny Depp A?i zpA�vA?k Eddie Vedder. SnA�mek, produkovanA? podporovateli hnutA� Peterem Jacksonem a jeho A?enou Fran Walsh,A�pA�inA?A?A� nejen ucelenA? pohled na celou kauzu,A�nejnovA�jA?A� dA?kazy A?i vyA�eA?enA�, ale hlavnA� na obecnA� fungovA?nA� americkA� justice.(Brousitch)DokumentA?rnA�
NovA? ZA�land, 2012, 147 min

Wicked, The

36,8%

Wicked, The UA? celA� generA?cie detA� v mesteA?ku Summerset poA?A?vajA? pred spanA�m prA�beh o zlej A?arodejnici zvanej Wicked, ktorA? A?ila v neA?alekom lese a A?ivila sa deA?mi, A?o jej zabezpeA?ovala veA?nA? mladosA?. Pre dneA?nA? generA?ciu mladA?ch A?udA� je to uA? len folklA?r. BlA�A?i sa Halloween a osemnA?sA?roA?nA? Zach sa spolu so svojimi priateA?mi rozhodol vydaA? do lesa a vypA?traA? dom, v ktorom vraj tA? A?arodejnica bA?vala. A?oskoro sa vA?etci presvedA?ia o tom, A?e na kaA?dej legende je minimA?lne zrnko pravdy. Bosorka sa totiA? vrA?tila a detiA?ky mA? stA?le zo vA?etkA�ho najradA?ej…(beso74)AkA?nA� / Horor / Thriller
USA, 2013, 100 min

Girls Gone Dead

26,9%

Girls Gone Dead Skupina studentek, kterA� vlastnA� velkA? potenciA?l vyrazA� na letnA� prA?zdniny. BA�hem odpoA?inku jsou napadeny brutA?lnA�m psychopatem, kterA? drA?A� v rukou stA�edovA�kou sekeru.(LIVINGDEAD)Komedie / Horor
USA, 2012, 104 min