Hon Chin

62,0%

Hon Chin V asijskA�m nejbezpeA?nA�jA?A�m mA�stA� byla policie po dlouhou dobu nedotknutelnou autoritou. To se ale mA�nA� jednA� noci, krA?tce pA�ed pA?lnocA�, kdy policejnA� nA?A?elnA�k hongkongskA� policie dostA?vA? anonymnA� oznA?menA� o plnA� naloA?enA� policejnA� dodA?vce pA�evA?A?ejA�cA� speciA?lnA� vybavenA� s pA�tiA?lennA?m doprovodem speciA?lnA� A?kolenA?ch policistA?, kterA?A?to mA? A?noscA?m poslouA?it jako pA?ka pA�i nevyhnutelnA�m vyjednA?vA?nA�. S perfektnA�mi znalostmi policejnA�ch postupA? a procedur v krizovA?ch pA�A�padech jako je tento, jsou A?nosci vA?dy o jeden krok pA�ed tA?pajA�cA�mi policisty, kterA?m je okamA?itA� jasnA�, A?e boj o drahocennA? A?as prA?vA� zaA?al. Budou poA?adavky A?noscA? proveditelnA� nebo se schyluje ke krvavA�mu stA�etu s obA�A?mi na A?ivotech?(Conspi)AkA?nA� / Krimi
Hong Kong, 2012, 102 min

SametovA� teroristA�

62,9%

SametovA� teroristA� DokumentA?rny film ZamatovA� teroristi rozprA?va prA�behy troch romantickA?ch hrdinov, ktorA� fyzicky A?ijA? v prA�tomnosti, v spomienkach vA?ak stA?le bojujA? s komunistickA?m reA?imom. Stana, FrantiA?ka a VladimA�ra spA?ja gesto nesA?hlasu s realitou 80. rokov, pretavenA� do podoby terorizmu. VA?etci boli odsA?denA� za paragraf 93 a�� teror, aj keA? nikoho nezabili, nikomu neublA�A?ili. Jeden chcel na 1. mA?ja v noci vyhodiA? opustenA? tribA?nu do vzduchu, namiesto toho sa vA?ak opil a zaspal na mieste A?inu s plnA?mi taA?kami vA?buA?nA�n. DruhA? chcel spA?chaA? atentA?t na prezidenta HusA?ka, ale zA?padnA? rozviedka sa na neho vykaA?lala. TretA� vyhadzoval do vzduchu stranA�cke vitrA�ny. Vlastnou neA?ikovnosA?ou odsA?dili svoje A?iny na veA?nA? neA?spech. Na druhej strane tA?m, A?e sa nikdy naozaj nestali vrahmi, umoA?nili nA?m naA?A?vaA? ich prA�behom. A tie sA? v prvom rade o lA?ske.DokumentA?rnA�
Slovensko, 2013, 87 min

ProkletA� stA�nu

50,0%

ProkletA� stA�nu BohatA? svet SAGA, plnA? elfov, orkov, trpaslA�kov aA�drakov, opA�A? oA?A�va vA�televA�znom dobrodruA?no-fantazijnom filme. TajnA? spolok sA�nA?zvom TieA? vyvA�ja nezvyA?ajnA� A?silie sA�cieA?om opA�A? priviesA? kA�A?ivotu boha Azula znA?meho aj ako NemA�tvy boh. MedzitA?m nemilosrdnA? elfskA? nA?jomnA? lovkyA?a Nemyt (Danielle Chuchran) zastrelA� draka, ktorA�ho jazdcom je A?aman orkov, uteA?enec menom Fangtor Bloodmoon. Fangtor sa vA?ak odmieta vA�pokoji vzdaA? aA�lovkyA?a preto musA� bojovaA? proti nemilosrdnA�mu protivnA�kovi, aby si zachrA?nila holA? A?ivot. ZA�ska vA?ak A?ancu dostaA? sa kA�A?aleko vA�A?A?ej odmene, neA? je hlava jej protivnA�ka.(Incantator)AkA?nA� / Fantasy
USA, 2013, 100 min

A?istiA?

55,1%

A?istiA? PostarA?A� Eusebio je dezinfektor. Pracuje v LimA� postiA?enA� neznA?mou smrtelnou epidemiA�. PA�i jednom z a�zA?klidA?“ nalezne osmiletA�ho chlapce, kterA�ho se ujme. MinimalistickA� a pA?sobivA� natoA?enA� drama s prvky A?ernA�ho humoru zA�skalo ZvlA?A?tnA� cenu poroty na MFF v San SebastiA?nu v sekci New Directors.(MFF Karlovy Vary)Drama / Sci-Fi
Peru, 2012, 95 min

Metallica: Through the Never

86,0%

Metallica: Through the Never LegendA?rnA� americkA? kapela Metallica pA�inA?A?A� na plA?tna kin zcela novA? filmovA? zA?A?itek. Film s nA?zvem, odkazujA�cA�m na stejnojmennou pA�seA? z Black Album, sleduje mladA�ka Tripa (Dane DeHaan), kterA? na A?ivA�m koncertA� skupiny musA� splnit nebezpeA?nou tajnou misi. Kulisami jeho pA�A�bA�hu je jeden zA�nejlepA?A�ch koncertA? Metallicy ve vyprodanA� arA�nA�. Tento jedineA?nA? projekt vA�sobA� spojuje filmovA? pA�A�bA�h a velkolepA� A?ivA� zA?bA�ry z koncertu jednA� z nejpopulA?rnA�jA?A�ch a nejvlivnA�jA?A�ch rockovA?ch kapel v historii. FilmovA�mu divA?kovi pA�inA?A?A� neopakovatelnA?A� a vzruA?ujA�cA� 3D zA?A?itek, kterA? dA�ky oslA?ujA�cA� pyrotechnice, propracovanA?m jeviA?tnA�m scA�nA?m a obrazem snA�manA?m najednou 24 kamerami, nemA? na plA?tnA� obdoby.AkA?nA� / HudebnA�
USA, 2013, 92 min

We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks

70,0%

We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks NA�kteA�A� ho povaA?ujA� za zloA?ince A?i teroristu, druzA� za hrdinu A?i obyA?ejnA�ho humanistu, snaA?A�cA�ho se zmA�nit svA�t. Julian Assange, zakladatel spoleA?nosti WikiLeaks, se s nadsA?zkou objevil v mA�diA�ch tA�mA�A� ze dne na den a svA?m taA?enA�m proti tajemstvA�m si zA�skal A�ady pA�A�znivcA? i odpA?rcA?. UznA?vanA? dokumentarista Alex Gibney se zpA�tnA�A�pokusil objektivnA� nahlA�dnout do nA�kolika let bouA�livA?ch udA?lostA�, kterA� rozpoutalo mrazivA� armA?dnA� video A?toku na skupinku irA?ckA?ch civilistA?. Jeho dokument ukazuje promA�nu A?lechetnA�ho hackera Assange v osobu, kterA? se pod tlakem okolnostA� promA�nila v paranoidnA� superstar, jeA? rozbourala zA?klady WikiLeaks skrze praktiky, kterA� sama potA�rala.(Brousitch)DokumentA?rnA� / Komedie
USA, 2013, 129 min

Hra na hranA�

56,4%

Hra na hranA� VA�proslulA?ch kasinech Las Vegas je roA?nA� obrat 6 miliard dolarA?. VA�on-line internetovA?ch hrA?ch se protoA?A� 35 miliard dolarA? roA?nA�. A sem se pA�esouvA? nejen zA?jem nejvA�tA?A�ch hrA?A?A?, ale i tA�ch nejtvrdA?A�ch podvodnA�kA?. SA�dla provozovatelA? jsou na nejexotiA?tA�jA?A�ch mA�stech a jejich obchodnA� praktiky jsou vA�nejlepA?A�ch pA�A�padech jen tajnA�. VA�tA�ch o trochu horA?A�ch jsou nezA?konnA� a zbytek je uA? tvrdA� za hranou. Tito novA� gangsteA�i uA? tak A?asto nesahajA� po zbranA�ch, mA�sto nich majA� kA�dispozici sloA?itA� algoritmy. Richie (Justin Timberlake), absolvent prestiA?nA� PrincetonskA� univerzity, zjistA�, A?e byl pA�i faleA?nA� on-line hA�e podveden a okraden. Odcestuje tedy do Kostariky, kde sA�dlA� magnA?t Ivan Block (Ben Affleck), jenA? mA? tyto hry pod svou kontrolou. A prA?vA� jeho chce Richie obvinit zA�podvodu. Block jej vA?ak odradA� od pomsty a zA�skA? na svou stranu pA�A�slibem nesmA�rnA�ho bohatstvA�. A takA� jej seznA?mA� se svou atraktivnA� partnerkou Rebeccou (Gemma Artenton). Kostarika mu nabA�dne vA?e, co jeho domovina nedokA?zala a�� rychlA� penA�ze, pompA�znA� kasina a veA?A�rky, vzruA?enA�, splnA�nA� vA?ech tuA?eb. Ale takA� lacinA� nevA�stince, mA�stnA� A?A�ednA�ky A?vA?kajA�cA� tlustA� doutnA�ky a dA?ungli plnou krokodA?lA?. To vA?e Richieho, kterA? je typickA?m vzorkem souA?asnA� generace klA?vesovA?ch a morA?lnA�ch zkratek, naprosto pohltA�. Jeho mottem se stA?vA? a�zKdyA? to dokA?A?eA? ty, proA? ne jA??“VA�hazardu A?A?dnA? pA�A?telstvA� ani spojenectvA� netrvajA� dlouho. O tom se pA�esvA�dA?A� i Richie, kdyA? se dozvA� znepokojujA�cA� pravdu o svA�m dobrodinci. NavA�c se jej agenti z FBI snaA?A� donutit, aby Blocka prA?sknul a pomohl jim ho dostat za mA�A�A?e. Richie tak musA� hrA?t nejvA�tA?A� hazardnA� hru svA�ho dosavadnA�ho A?ivota, kdy se snaA?A� pA�echytraA?it a obehrA?t dva protihrA?A?e najednou. A jeA?tA� zA�toho vyjA�t se zdravou kA?A?A�, nebo aspoA? A?ivA?. DokA?A?e to? Za jakou cenu?Krimi / Drama / Thriller
USA, 2013, 91 min

Blue Caprice

66,7%

Blue Caprice „VieA?, vA?bec to nie je A?ialenstvo, zabA�jaA? A?udA�. Deje sa to kaA?dA? deA?…“OktA?ber 2002 bol zaA?iatkom najdlhA?A�ch troch tA?A?dA?ov washingtonskej metropoly. Nikto nechcel uveriA? tomu, A?o sa deje a A?e to bude maA? vplyv na tisA�cky A?ivotov. A?o sa spoA?iatku zdalo ako nA?hodnA� vraA?denie rozzA?renA�ho A?ialenca, sa neskA?r ukA?zalo ako sA?A?asA? pripravovanA�ho plA?nu, ktorA? si vyA?iadal A?ivoty nevinnA?ch A?udA� vo Washingtone, Marylande a VirgA�nii. Alexandre Moors natoA?il film inA?pirovanA? skutoA?nA?mi udalosA?ami, ktorA? voA?iel do dejA�n ako PrA�pad BeltwayskA�ho snipera. Toho v Blue Caprice stvA?rA?uje Isaiah Washington a v A?lohe jeho adoptA�vneho syna sa objavA� Tequan Richmond.(sochoking)Krimi / Drama
USA, 2013, 93 min

Gravitace

92,3%

Gravitace Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku Ryan Stone, skvA�lou lA�kaA�ku a�� inA?enA?rku na jejA� prvnA� vesmA�rnA� misi. George Clooney ztvA?rnil vesmA�rnA�ho veterA?na Matta Kowalskyho, kterA? velA� svA�mu poslednA�mu letu pA�ed odchodem do dA?chodu. JenA?e bA�hem zdA?nlivA� rutinnA� vA?pravy do kosmu dojde ke katastrofA�. LoA? je zniA?enA? a Stone a Kowalsky zA?stanou ve vesmA�ru sami, odkA?zA?ni jeden na druhA�ho a smA�A�ujA�c dA?l do temnA�ho vesmA�ru. HlubokA� ticho dA?vA? obA�ma jasnA� najevo, A?e ztratili jakA�koli spojenA� se ZemA�… a tA�m i jakoukoli A?anci na zA?chranu. Strach se pomalu mA�nA� v paniku, zejmA�na kdyA? si oba uvA�domA�, jak mA?lo kyslA�ku jim zbA?vA?. PA�itom paradoxnA� jedinA? moA?nA? zpA?sob nA?vratu je pokraA?ovA?nA� v cestA� do hlubokA�ho vesmA�ru.Sci-Fi / Thriller / Drama
USA / VelkA? BritA?nie, 2013, 91 min

Plus One

58,3%

Plus One Dva kamarA?di David (Rhys Wakefield) a Teddy (Logan Miller) se dostanou na nejlepA?A� pA?rty roku. PA�inesou si na ni s sebou jak svA� frustrace, tak velkA? oA?ekA?vA?nA�, a ze zaA?A?tku jde vA?e podle plA?nu. Po tA�i A?tvrtA� hodinA� se ale dA�ky zA?sahu shA?ry vA?e zmA�nA� a A?A?astnA�ci pA?rty najednou majA� kolem sebe a�zplus jednoho“ – sebe sama. David s Teddym se tak ocitnou ve vA�ru chaosu, kterA? mA? otestovat nejenom jejich pA�A?telstvA�, ale i schopnost pA�eA?A�t.(Ownerko)Thriller / Drama / Sci-Fi
USA, 2013, 96 min