Brain Divided

82,0%

Brain Divided PrvnA� rande, navA�c schA?zka naslepo. Kdo pA�ijde? JakA? bude? Nebylo by lepA?A� odejA�t a ani neA?ekat? A pak pA�ijde ONA, Scarlett, A?ena, po kterA� muA?i touA?A�. Hra kdo s koho teprve zaA?A�nA? a neodehrA?vA? se mezi Johnem a Scarlett.(Jezinka.Jezinka)AnimovanA? / KrA?tkometrA?A?nA� / Komedie
USA, 2013, 5 min

Plush

58,1%

Plush Po tom, A?o Hayley (Emily Browning) stratA� svojho brata a A?lena kapely v dA?sledku predA?vkovania drogami, to s A?ou ide dolu vodou. NasledujA?ci album jej kapely Plush je prijatA? ako kritickA? a komerA?nA? katastrofa. SpoznA?va vA?ak Enza (Xavier Samuel), novA�ho gitaristu kapely, v ktorom uvidA� novA? nA?dej a ktorA? ju inA?piruje k dosahovaniu vyA?A?A�ch mA�t. No A?oskoro ich spoluprA?ca prekroA?A� hranicu a Hayley, ktorA? je vydatA? a mA? dve deti, Enza odmietne. NeskA?r Hayley odhaA?uje Enzovu temnA? minulosA? plnA? problA�mov a uvedomuje si, A?e si k sebe domov mA?A?e vpustiA? A?ialenca a to by mohlo stA?A? A?ivoty jej najbliA?A?A�ch.(Tony DiNozzo)Thriller / Drama
USA, 2013, 99 min

Gagarin: PA�rvyj v kosmose

85,5%

Gagarin: PA�rvyj v kosmose Gagarin: First in Space pojednA?va o Jurijovi AlexejeviA?ovi Gagarinovi, narodenom 9. marca 1934 v obci KluA?ino v Smolenskej oblasti Sovietskeho zvA�zu (dnes Rusko), a jeho lete do vesmA�ru 12. aprA�la 1961 o 6 hodine a 7 minA?te svetovA�ho A?asu s kozmickou loA?ou Vostok 1, s ktorou uskutoA?nil jeden oblet Zeme a po 108 minA?tach pristA?l na padA?ku v Semelove v Saratovskej oblasti. ProstrednA�ctvom retrospektA�v poskytuje informA?cie z astronautovho detstva v chudobnA?ch pomeroch, A?ivota letca, novozaloA?enej rodiny a prA�pravy na let, kde sa dostal do uA?A?ieho vA?beru s Germanom StepanoviA?om Titovom.(Marek1991)A?ivotopisnA? / Drama / HistorickA?
Rusko, 2013, 108 min

M is for Metamorphose

73,3%

M is for Metamorphose ZranA�nA? A?ena se snaA?A� lesem dobA�hnout k silnici, jejA� pronA?sledovatel jA� je v patA?ch a nakonec ji doA?ene. RvaA?ka o A?ivot, zA?blesk vzpomA�nek, kdy vrah a obA�A? tvoA�ili A?A?astnA? pA?r.(Jezinka.Jezinka)KrA?tkometrA?A?nA� / Horor
A�panA�lsko, 2013, 3 min

HlA�na

76,0%

HlA�na Alex stojA� modelem starA� sochaA�ce. Bylo by to zcela normA?lnA�, kdyby ona dA?ma nebyla slepA?, a kdyby se a�znedA�vala“ rukama. VrA?sA?itA� ruce se dotA?kajA� mladA�ho modela. Alex mA? pA�ed sebou neobvyklA� sezenA�…(Festival francouzskA�ho filmu)KrA?tkometrA?A?nA� / Drama
Francie, 2012, 19 min

MA?j nejlepA?A� den

54,0%

MA?j nejlepA?A� den NezA?vislA? lesbickA? komedie vyprA?vA� o rusovlasA� dispeA?erce Karen, kterA? se na ospalA�m pennsylvA?nskA�m venkovA� snaA?A� setkat se svA?m dA?vno ztracenA?m otcem. PomA?hA? jA� nejlepA?A� kamarA?dka, butch motorkA?A�ka Maegan, kterA? se A?ivA� jako opravA?A�ka ledniA?ek, neurotickA? nevlastnA� sestra zA?vislA? na hazardnA�ch hrA?ch, otcA?v zevlujA�cA� a�zpodnA?jemnA�ka�? a asociA?lnA�, novA� objevenA? bratA�A�A?ek Ray. ZatA�mco se mA�steA?ko chystA? na bujarA� oslavy 4. A?ervence, postavy se ocitnou uprostA�ed ohA?ostrojA? absurdnA�ch situacA� a neA?ekanA?ch stA�etA?. Maegan zjiA?A?uje, A?e spA�A? neA? ledniA?ka potA�ebuje opravu vztah s jejA� dlouholetou pA�A�telkynA�. VA�A?nA� A?ikanovanA? Ray se bezvA?slednA� pokouA?A� okouzlit dceru majitele mA�stnA�ho konzumu, k A?emuA? pouA?A�vA? stA?le vynalA�zavA�jA?A� prostA�edky. A pA�edevA?A�m Karen poznA?vA?, A?e jejA� rodina mA? k ideA?lnA�mu obrazu opravdu velice daleko. Film scenA?ristky a reA?isA�rky Erin Greenwell mA�l premiA�ru na letoA?nA�m festivalu Sundance a byl ocenA�n divA?ckou cenou na LGBT festivalu NewFest.(Mezipatra)Komedie
USA, 2012, 75 min

Snabba Cash II

69,1%

Snabba Cash II JW, slibnA? student mezinA?rodnA�ho obchodu, kterA? se stal paA?erA?kem koksu, si odpykA?vA? trest ve vA�znici a usiluje o navrA?cenA� k A?estnA�mu zpA?sobu A?ivota. Ale muA? z jeho minulosti a�� bA?valA? zabijA?k Mrado Slovovic a�� vA?e zmA�nA�. Jorge se vracA� do A�vA�dska, aby pA�epravil obrovskou zakA?zku koksu. Obchod se vA?ak nezdaA�A� a Jorge musA� nynA� uprchnout ze zemA�, s policiA� a mafiA� v patA?ch. Mahmud dluA?A� srbskA�mu bossovi, Radovanu, nemalou sumu penA�z. KdyA? nemA?A?e zaplatit svA?j dluh, mA? uA? jen jednu moA?nost a�� najA�t a zabA�t Joea.Krimi / Thriller / Drama / AkA?nA�
A�vA�dsko, 2012, 97 min

Talaash

84,0%

Talaash Na pozadA� osobnej traumy zo straty milovanA�ho syna rieA?i inA?pektor Surjan (Aamir Khan) prA�pad zA?hadne podozrivA�ho A?mrtia veA?mi znA?mej bollywoodskej filmovej hviezdy Armaana Kapoora, ktorA? bol naposledy videnA? v spoloA?nosti dvoch muA?ov a jednej prostitA?tky, ako to je evidentnA� zo zA?znamu hotelovej kamery. V tA?chto A?aA?kA?ch chvA�A?ach nachA?dza porozumenie zhodou okolnostA� tieA? u prostitA?ky Rosie (Kareena Kapoor), ktorA? je jednou z najexkluzA�vnejA?A�ch dievA?at pasA?ka Shashiho, na ktorA�ho padA? podozrenie z vydierania znA?meho herca. A?o bolo prA�A?inou neA?akanA�ho A?mrtia bollywoodskej celebrity a A?o majA? nakoniec vA?etci zA?A?astnenA� spoloA?nA�?(sochoking)Krimi / Drama / Thriller / MysteriA?znA�
Indie, 2012, 140 min

MA? vlast

69,0%

MA? vlast 26-letA? student prA?v Farid A?ije celA? svA?j A?ivot ve Francii. KdyA? jeho otec onemocnA� a poA?le ho do AlA?A�rska, aby se pokusil zachrA?nit rodinnA? dA?m pA�ed demolicA�, Farid objevuje krajinu, ve kterA� jeA?tA� nikdy nebyl, jejA�A? jazykem se tA�A?ko domluvA�, zemi, kterA? je podle nA�j nepochopitelnA� starA? a zaostalA?. V otcovA� obci vA?ak postupnA� registruje plejA?du mimoA�A?dnA?ch postav, jejichA? humor a pA�A�moA?arost ho pA�ekvapA� a hluboce zasA?hnou. Mezi nimi je i jeho mladA? bratranec, kterA? mA? stejnA� jmA�no jako on a sen vycestovat do Francie. Dva mladA� muA?i spolu cestujA� do mA�sta Oran pro dA?leA?itA? prA?vnA� dokument. Po senzaA?nA� noci plnA� divokA� hudby a alkoholu se Farid probudA� sA?m v hotelovA�m pokoji – jeho bratranec zmizel i s jeho pasem…(Film Europe)Drama
Francie, 2013, 87 min

Bait

52,6%

Bait Vlna tsunami desivA?ch rozmerov uvA�znA� skupinku zA?kaznA�kov vo vnA?tri budovy supermarketu na pobreA?A� AustrA?lie. ProblA�mom je, A?e spolu s nimi sa do obchodu dostane aj obrovskA? biely A?ralok.(nessbeal)AkA?nA� / Horor / Thriller
AustrA?lie, 2012, 91 min