To, o A?em se nemluvA�

72,1%

To, o A?em se nemluvA� Mattia se chystA? odstA�hovat do Madridu, aby A?il s Eduardem, ale rozhodnA� nechce svA� rodinA� prozradit, A?e je gay. NicmA�nA� Eduard je pA�esvA�dA?en o jejich vztahu a chce poA?ehnA?nA� celA� rodiny. Den pA�ed MattiovA?m plA?novanA?m odjezdem do A�panA�lska se Eduard ohlA?sA� na nA?vA?tA�vu do A?A�ma, aby poznal svA� „pA�A�buzenstvo“. Mattia se musA� rozhodnout, zda se koneA?nA� svA� rodinA� pA�iznA?, A?e je gay, nebo se stane pA�A�A?ernA?m lhA?A�em. KdyA? se vA?echno zdA? bA?t ztracenA�, najde Mattia dA�ky pomoci pA�A?tel Stefanie a Giacoma ponA�kud zvlA?A?tnA� A�eA?enA�.Komedie
ItA?lie, 2012, 82 min

Ai to Makoto

66,0%

Ai to Makoto ProblA�movA? stredoA?kolA?k Makoto nA?hodne stretne Ai, ktorA? mu v minulosti nechcene spravila zo A?ivota peklo. Ai sa cA�ti za Makotov osud zodpovednA? a postarA? sa o to, aby mohol zaA?aA? novA? A?ivot. Makoto vA?ak vA?etko hodA� za hlavu a Ai ho nasleduje. A�kola, ktorA? zaA?nA? obaja navA?tevovaA?, je rajom pre delikventov a arogantnA? Makoto sa A?oskoro dostane do veA?kA?ch problA�mov.(Cracker)MuzikA?l / RomantickA?
Japonsko, 2012, 133 min

ZachraA?te pana Bankse

70,0%

ZachraA?te pana Bankse Film je o spisovatelce Pamele L. TraversovA�, autorce knihy o Mary Poppins, a o jejA� A?ivotnA� cestA�. PA�A�bA�h se odehrA?vA? mezi roky 1907 a 1961. Walt Disney Pictures usiluje o zfilmovA?nA� pA�A�bA�hu o Mary Poppins a tak se P. L. TraversovA? vydA?vA? do Hollywoodu, aby vA?e vyjednala a o vA?em si promluvila.(wohna)Komedie / Drama / A?ivotopisnA? / HistorickA? / RodinnA? / HudebnA�
USA / VelkA? BritA?nie / AustrA?lie, 2013, 125 min

Deddo sushi

49,0%

Deddo sushi Keiko je dcerou profesionA?lnA�ho kuchaA�e pA�es suA?i. Jednoho dne se nepohodnou, a tak Keiko utA�kA? z domova. Najde si prA?ci v hotelu v japonskA�m stylu, kam pA�ijede skupinka lidA� z jednA� firmy, aby utuA?ili vztahy. JenomA?e minulost A?A�fa tA�to skupinky je dohonA� a oni se budou muset postavit zbA�silA�mu suA?i, pokud chtA�jA� pA�eA?A�t!(ZA�za)AkA?nA� / Komedie / Horor
Japonsko, 2012, 91 min

Homophobia

80,0%

Homophobia MladA? vojA?k slouA?A�cA� v rakouskA� armA?dA� chovA? nA?klonnost k jednomu ze svA?ch spolubojovnA�kA?. Je to jejich poslednA� noc na rakousko-uherskA� hranici, daleko od jakA�koli civilizace a s nabitA?mi zbranA�mi.(Das Filmfest)KrA?tkometrA?A?nA� / Drama
Rakousko, 2012, 23 min

Croft

77,1%

Croft A?ena, ktorA? riskuje vA?etko pre zA?chranu mladej dievA?iny, ktorA? drA?ia v zajatA� A?oldnieri vysoko v horA?ch. Film je inA?pirovanA? hrou Tomb Raider z roku 2013.(Momo_desu)KrA?tkometrA?A?nA� / AkA?nA� / DobrodruA?nA?
USA, 2013, 19 min

Koktejl

61,0%

Koktejl IntrovertnA� dA�vka Meera, kterA? A?ije tradiA?nA�m zpA?sobem, potkA? v LondA?nA� modernA� rozvernou Veroniku, a pA�estoA?e jsou zcela odliA?nA�, stanou se z nich pA�A�telkynA�. Do jejich A?ivota vstoupA� Gautam a komplikovanA? milostnA? trojA?helnA�k je na svA�tA�.(Festival bollywoodskA�ho filmu)Komedie / Drama / RomantickA?
Indie / VelkA? BritA?nie, 2012, 146 min

Polibek prokletA� duA?e

51,6%

Polibek prokletA� duA?e KrA?snA? upA�rka Djuna odolA?vA? svodA?m pohlednA�ho spisovatele Paola, ale brzo ji vA?A?eA? pA�emA?A?e. NeA?ekanA� se objevA� jejA� problA�movA? sestra, Djunina novA? lA?ska je ohroA?ena, stejnA� jako celA? upA�rskA? komunita.Thriller / Horor / MysteriA?znA�
USA, 2012, 95 min

Truth About Emanuel, The

54,5%

Truth About Emanuel, The ProblA�movA? dA�vka Emanuel (Kaya Scodelario-Skins) se stane posedlou svou novou sousedkou, kterA? nA?padnA� pA�ipomA�nA? jejA� mrtvou matku. Aby se dostala k sousedce blA�A?, zaA?ne jA� hlA�dat dA�tA� a tak vstoupA� do kA�ehkA�ho, fiktivnA�ho svA�ta, ze kterA�ho nenA� A?niku.(hellstruck)Thriller / Drama
USA, 2013, 96 min

Closed Circuit

57,3%

Closed Circuit Za jasnA�ho slneA?nA�ho dA?a 30. novembra 2012 vybuchla na trA?nici v Borough v LondA?ne bomba v dodA?vke, ktorA? si vyA?iadala 120 obetA� na A?udskA?ch A?ivotoch. PrA�pad tohto teroristickA�ho A?toku preberA?A�Martin Rose (Eric Bana)A�po svojom nA?hle zosnulom kolegovi Simonovi Fellowesovi, ktorA? bol A?speA?nA?m prA?vnikom a populA?rnym muA?om. Za A?tok je zodpovednA? muA? tureckA�ho pA?vodu Farroukh Erdogan (Denis Moschitto), okrem inA�ho zA?vislA? na heroA�ne. Ako obhajkyA?a a A?peciA?lna agentka mu je pridelenA? sleA?naA�Claudia Simmons-Howe (Rebecca Hall), bA?vala Martinova milenka. VysokoprofilovA? teroristickA? prA�pad, ktorA? ich zviedol dohromady a ktorA? mA?A?e ohroziA? nA?rodnA? bezpeA?nosA?, otestuje ich lojalitu, ale aj vlastnA� A?ivoty…(sochoking)Thriller
VelkA? BritA?nie / USA, 2013, 96 min