Philosophers, The

49,0%

Philosophers, The Na mezinA?rodnA� A?kole v indonA�skA� DA?akartA� mA? uA?itel filozofie problA�m si vybrat, kterA?ch deset ze svA?ch dvaceti absolventA? ukryje v podzemA�, jestliA?e vypukne jadernA? apokalypsa.(Weasley)Drama / Thriller / Sci-Fi / Fantasy
USA / IndonA�sie, 2013, 107 min

Crash Reel, The

83,0%

Crash Reel, The PA�tnA?sA? rokov reA?lnych zA?berov ukazuje rivalitu medzi kamarA?tmi z detstva a snowboardovA?mi legendami Kevinom Pearcom a Shaunom Whitom. PoA?as najvA?znamnejA?A�ch svetovA?ch sA?A?aA?A� si rozdeA?ujA? prvA� a druhA� miesto a skA?A?ajA? stA?le lepA?ie, ale aj nebezpeA?nejA?ie triky. Toto sa Kevinovi jednA�ho dA?a stane osudnA?m a neA?A?astnA? pA?d v U-rampe ledva preA?ije. PoA?as jeho lieA?enia Shaun vyhrA?va A?alA?iu zlatA? medailu na OlympiA?de a stA?va sa historicky prvA?m snowboardistom s maximA?lnym skA?re v U-rampe. JedinA�, po A?om Kevin tA?A?i, je vrA?tiA? sa k snowboardovaniu, A?o je vA?ak kvA?li jeho vA?A?nemu zraneniu smrteA?ne nebezpeA?nA�.(MothA)DokumentA?rnA� / SportovnA� / A?ivotopisnA? / RodinnA?
USA, 2013, 90 min

Breathe In

68,0%

Breathe In Keith Reynolds (Guy Pearce) je muzikant, ktorA? vyuA?uje na strednej A?kole hru na klavA�r. SA?m sa pritom pokA?A?a presadiA? ako A?elista v orchestri, a tak neustA?le usilovne trA�nuje. SnA�va o tom, A?e saA�moA?no raz presA?ahuje s rodinou do mesta, kde bude maA? i skA?A?obA?u kvA?li hraniu. Jeho pokojnA? A?ivot vA?ak naruA?A� mladA? A?tudentka Sophie Williams (Felicity Jones) z VeA?kej BritA?nie, ktorA? priA?la doA�SpojenA?ch A?tA?tov na vA?mennA? A?tudijnA? pobyt a celA? jeden semester bude bA?vaA? spolu s jeho rodinou.(sochoking)Drama
USA, 2013, 98 min

Pussy Riot: PunkovA? modlitba

61,0%

Pussy Riot: PunkovA? modlitba Tento neuvA�A�itelnA? pA�A�bA�h tA�A� mladA?ch A?en, kterA� veA�ejnA� vystoupily s „punkovou modlitbou“ v hlavnA� moskevskA� katedrA?le, vznikal vA�ce neA? A?est mA�sA�cA?. VystoupenA� vedlo k jejich zatA?enA� na zA?kladA� obvinA�nA� z nA?boA?enskA� nenA?visti a vyvrcholilo procesem, na kterA? reagoval celA? svA�t a jeA? navA?dy promA�nil ruskou spoleA?nost. DA�ky jedineA?nA�mu a exkluzivnA�mu pA�A�stupu pA�edstavuje tento film skuteA?nA� lidskA� bytosti, kterA� se skrA?vajA� za barevnA?mi kuklami. Po sloA?itA?ch zvratech a intrikA?ch u soudu se dozvA�dA?me, co vedlo k promA�nA� tA�chto politickA?ch aktivistek v ikony modernA� doby.(HBO Europe)DokumentA?rnA� / HudebnA�
Rusko / VelkA? BritA?nie, 2013, 88 min

Outback, The

54,0%

Outback, The BA�lA? medvA�dek koalaA�Johnny je naprostA? vydA�dA�nec a kvA?li barvA� svA�ho koA?A�A?ku vystupuje v cirkuse jako hA�A�A?ka pA�A�rody. Jednoho dne se ale rozhodne pA�ed tA�mto jednotvA?rnA?m A?ivotem utA�ct. ZtracenA? a umA�rajA�cA� A?A�znA� bloudA� australskou pouA?tA�, kdyA? najednou objevA� malA� jezA�rko, u kterA�ho se ale musA� vypoA�A?dat s hladovA?mi krokodA?ly a psy dingo, neA? bude moci uhasit svou A?A�zeA?.(Paulina01)RodinnA? / AnimovanA?
JiA?nA� Korea / USA, 2012, 85 min

Dirty Wars

73,0%

Dirty Wars InvestigativnA� novinA?A� Jeremy Scahill je zapleten do neA?ekanA?ch zA?leA?itostA� a hledA? skrytou pravdu o rozvA�jejA�cA�ch se americkA?ch tajnA?ch vA?lkA?ch.(Jocker94)DokumentA?rnA� / VA?leA?nA? / MysteriA?znA� / Krimi / Drama
USA / AfgA?nistA?n / IrA?k / KeA?a / SomA?lsko / Jemen, 2013, 87 min

Belenggu

59,0%

Belenggu Elanga desA� sen, ktorA? sa mu neustA?le vracia. Dominuje v A?om tajomnA? A?ena, ktorej prA�tomnosA? a vA?A?u cA�ti vA?ade. Dokonca i v prA?ci, kde je zamestnanA? a kam A?udia chodia lieA?iA? si ich problA�my a noA?nA� mory. CA�ti, A?e onA? A?ena je kA?A?A?om k zmA�tku a chaosu, ktorA? v ich meste zavlA?dol po sA�rii neobjasnenA?ch vrA?A?d.(sochoking)Horor / Thriller / MysteriA?znA� / PsychologickA? / Krimi
IndonA�sie, 2013, 96 min

Big Bad Wolves

70,0%

Big Bad Wolves PolA�cia zatkne podozrivA�ho zo sA�rie brutA?lnych vrA?A?d malA?ch A?kolA?A?ok. PodA?a ich mienky je nA�m miestny uA?iteA? Dror, ktorA? dievA?atA? A?dajne muA?il predtA?m, neA? ich znA?silnil a odrezal im hlavu.A�VyA?etrovania sa ujal detektA�v Mickey, ktorA? pouA?il pri vA?sluchu trochu brutality, no potom, A?o nA?hodnA? svedok vA?etko natoA?il na svoj mobilnA? telefA?n a uverejnil to na Youtube, ho suspendovali. AvA?ak otec poslednej obete, A?tyridsaA?pA�A?roA?nA? spisovateA? Yoram, berie spravodlivosA? do vlastnA?ch rA?k. Osudy vA?etkA?ch troch muA?ov sa pretnA? pri nezA?videniahodnej okolnosti…(sochoking)Thriller / Komedie / Krimi
Izrael, 2013, 109 min

Jug Face

44,9%

Jug Face PrA�beh tehotnA�ho dospievajA?ceho dievA?aA?a, ktorA� sa snaA?A� uniknA?A? zo zaostalej komunity. VA?etko sa eA?te zhorA?A�, keA? zistA�, A?e mA? byA? obetovanA� pre tvora, A?ijA?ceho v posvA�tnej jame. Tento netvor si A?iada A?udskA� bytosti na oplA?tku za poskytnutie bezpeA?nA�ho A?ivota A?lenkA?m a A?lenom komunity. Pravidlo je, A?e tvA?r osoby, ktorA? je odsA?denA? na smrA? v jeho pazA?roch, je namaA?ovanA? na keramickA? dA?bA?n. V prA�pade, A?e by sa tieto tradA�cie naruA?ili, by kreatA?ra vypustila na komunitu nesmierne zlo. Nikto vA?ak nie je v bezpeA?A� tak A?i tak, pretoA?e vA?etci si postupne uvedomujA?, A?e A?alA?ia obeA? mA?A?e pochA?dzaA? z ich rodiny alebo A?ou mA?A?u byA? oni sami.(misterz)Horor / Thriller
USA, 2013, 81 min

DodA?vka

31,0%

DodA?vka KdyA? se lenoch Campbell, dvacetiletA? a bez auta, dopustA� nevinnA� chyby a odpovA� na inzerA?t Na prodej, jenA? visA� na polorozpadlA� dodA?vce, nemusA� dlouho A?ekat na nA?sledky svA�ho A?inu. Najednou se ocitne ve smrtA�cA� napA�navA� hA�e na koA?ku a myA?, kterA? vA?echny kolem nA�j stavA� do A?ivot ohroA?ujA�cA� pozice.Horor
USA, 2012, 80 min