MotelovA� pokoje

58,2%

MotelovA� pokoje Motel Life je pA�A�bA�h ostrA� a hlubokA� zkouA?ky bratrstvA� odehrA?vajA�cA� se na hranicA�ch Sierra Nevady. Frank a Jerry Lee Flanniganovi se A?ivA� drobnA?mi pracemi, hodnA� pijA� a harcujA� se z motelu do motelu. JedinA?m A?nikem jsou pro oba Frankovi fantastickA� pA�A�bA�hy a Jerryho bohatA? pA�edstavivost. Jerry Lee se ale zaplete do nehody, od kterA� uteA?e, coA? oba bratry donutA� jet pA�es celou zem k Annie, FrankovA� starA� lA?sce. ZatA�mco se zdA?, A?e jsou oba v bezpeA?A� pA�ed zA?konem, jejich budoucnost je nejistA? kvA?li nenasytnosti a vA?udypA�A�tomnA�mu pocitu viny Jerryho Lee. ReA?isA�rskA? debut bratrA? PolskA?ch pA�ipomA�nA? pA�seA? psance – krA?su a nadA�ji nachA?zA� v kasinech, obchodech se zbranA�mi, barech a v jednoduchA?ch lidech, kteA�A� v nich A?ijA�.Drama / MysteriA?znA� / Thriller
USA, 2012, 85 min

OkamA?ik zkratu

70,2%

OkamA?ik zkratu Koncem 90. let zaznamenala kriminA?lnA� a drogovA? scA�na na Islandu drastickou zmA�nu, kdy z relativnA� malA�ho a nevinnA�ho svA�ta drobnA?ch zloA?incA? a pA�A�leA?itostnA?ch dealerA? pA�erostla ve vysoce organizovanA? a nA?silnA? prA?mysl, kterA? funguje dodnes. Film se odehrA?vA? v bouA�livA?ch A?asech a je postaven jen na hrstce skuteA?nA?ch udA?lostA� tA� doby. LA�A?A� revoluci ExtA?ze, ozbrojenA� bankovnA� loupeA?e, rozsA?hlA� pojiA?A?ovacA� podvody a nejvA�tA?A� zA?tah proti drogovA� mafii v historii zemA�. VA?echny tyto udA?losti velmi hluboce otA�A?sly islandskou spoleA?nostA�, hlavnA� kvA?li jejich vysoce profesionA?lnA�mu provedenA�.(HBO Europe)Thriller / Krimi / Drama / AkA?nA�
Island, 2012, 105 min

Budoucnost nejistA?

63,9%

Budoucnost nejistA? PatnA?ctiletA? Daisy z New Yorku je unavenA? svojA� rodinou, sebepoA?kozovA?nA�m, hladovA�nA�m a nechutA� svA� nevlastnA� matky. SvA?m otcem a nevlastnA� matkou je z toho dA?vodu poslA?na do Anglie za svA?mi bratranci Osbertem, Edmondem, Isaacem, sestA�enicA� Piper a tetou Penn. Brzy si uvA�domA�, A?e jejA� bratranci a sestA�enice jsou jedni z nejzajA�mavA�jA?A�ch lidA�, kterA� kdy poznala a vznikne mezi nimi silnA� pouto, zejmA�na s pA�edA?asnA� vyspA�lA?m Edmondem. Daisy si rychle zvykne na anglickA? A?ivotnA� styl na venkovA� a poprvA� ve svA�m A?ivotA� se zaA?ne cA�tit jako doma. Sotva si vA?imne, A?e se A?eptA? o vA?lce, kterA? se zaA?A�nA? rozA?iA�ovat, dokud teta Penn nenA� poslA?na pryA? na pomoc mA�rovA�mu procesu. KvA?li odletu a nA?slednA� smrti tety nejsou A?A?dnA� dospA�lA�, kteA�A� by se postarali o dA�ti. Vztah mezi Daisy a Edmondem brzy rozkvete do nA�A?eho vA�tA?A�ho, neA? je lA?ska mezi bratrancem a sestA�enicA�. NicmA�nA� jejA� novA� nalezenA? idylickA? A?ivot je brzy rozbit postupem TA�etA� svA�tovA� vA?lky. Daisy s Piper jsou odlouA?eni od Edmonda, Isaaca a Osberta. Obklopena nepA�A?teli bA�hem okupace, musA� Daisy najA�t zpA?sob, jak sjednotit rodinu pA�es vA?echna krveprolitA�, dA�A�v neA? budou jejich A?ivoty zniA?eny odlouA?enA�m a hrA?zami vA?lky.(Steel32)Drama / Thriller / VA?leA?nA? / AkA?nA�
VelkA? BritA?nie, 2013, 101 min

ProkletA� Midasovy skA�A�A?ky

48,2%

ProkletA� Midasovy skA�A�A?ky Potom, A?o je jeho rodina unesenA?, sedemnA?sA?roA?nA? Mariah Mundi (Aneurin Barnard) nemA? inA? moA?nosA?, neA? spojiA? svoje sily s tajomnA?m cudzincom Willom Charitym (Michael Sheen) a s jeho pomocou sa vydaA? po stopA?ch svojich najdrahA?A�ch. Stopy dvojicu zavedA? na malA? ostrov, na ktorom stojA� starA? a tajomnA? hotel. A?oskoro vA?ak zistia, A?e na ostrove nie sA? sami. Mariah tak musA� s Willovou pomocou rozlA?A?tiA? tajomstvo ostrova a A?udnA�ho hotela, zistiA? pravdu o zmiznutA� jeho rodiny a zabrA?niA? tajomnA�mu neznA?memu zA�skaA? starodA?vny artefakt s nesmiernou silou. Iba tak mA?A?e zachrA?niA? tA?ch, na ktorA?ch mu zA?leA?A� najviac zo vA?etkA?ch.(misterz)DobrodruA?nA? / RodinnA? / Fantasy
VelkA? BritA?nie, 2013, 100 min

TajemnA? odhalenA�

45,9%

TajemnA? odhalenA� O jarnA�ch prA?zdninA?ch se ztratily dvA� dA�vky. Matka jednA� z nich zaA?ala s vlastnA�m pA?trA?nA�m a zjistila, A?e obA� A?ily zcela odliA?nA?m A?ivotem.DobrodruA?nA? / Krimi / Drama
USA, 2013, 83 min

ChceA?, abych ho zabil?

68,3%

ChceA?, abych ho zabil? A�estnA?ctiletA? Mark se na internetu seznA?mA� s dA�vkou Rachel, a tak zaA?A�nA? intenzivnA� a�zonlinea�? vztah. ZA?hy si uvA�domA�, A?e je po uA?i zamilovanA? a A?e udA�lA? pro svou lA?sku cokoliv, tA�eba se i spA�A?telA� sA�jejA�m podivA�nskA?m a samotA?A�skA?m bratrem Johnem. Rachel, kterou mA? zcela pod palcem jejA� majetnickA? pA�A�tel, nA�kdo zavraA?dA� a Mark s Johnem spA�A?dajA� plA?ny na jejA� pomstu. Jejich plA?n vA?ak pA�itA?hne pozornost tajnA�ho vlA?dnA�ho A?A�adu, do jehoA? prA?vA� probA�hajA�cA� operace se nevA�domky chlapci pA�ipletou. Mark je brzy vtaA?en do zloA?inu, jehoA? spA?chA?nA�m se zapA�A?e do kriminA?lnA� historie VelkA� BritA?nie. Film byl natoA?en na motivy skuteA?nA� udA?losti, kterA? se stala ve VelkA� BritA?nii roku 2003: vyprA?vA� pA�A�bA�h pA�A?telstvA� protikladnA?ch hrdinA? a skrytA�ho zla, kterA� A?A�hA? hluboko ve spA?rA?ch internetu.(ZlA�n Film Festival)Drama / Thriller
VelkA? BritA?nie, 2013, 89 min

Terumae Romae

58,0%

Terumae Romae PA�A�bA�h zaA?A�nA? v antickA�m A?A�mA�, kde stavitel lA?znA� Lucius A?elA� zrovna ztrA?tA� zamA�stnA?nA�, protoA?e nenA� schopen drA?et krok s modernA�mi trendy. KdyA? ho pA�A�tel vezme do lA?znA�, aby pA�iA?el na jinA� myA?lenky, vtA?hne ho do sebe A?asovA? portA?l, kterA? ho pA�enese do lA?znA� v souA?asnA�m Japonsku.(Moiraine)Fantasy / Komedie
Japonsko, 2012, 108 min

PodzimnA� listA�

80,0%

PodzimnA� listA� Abel A?ije v zimA� a Apolline v lA�tA�. Jejich pA�irozenA� povahy je natolik oddA�lujA�, A?e se spolu nepotkajA�. A ani se nemajA� potkat. Abel vA?ak pA�ekroA?A� hranici, objevA� Apolline a jeho zvA�davost nebere konce. Brzy se vA?ak jejich setkA?nA� zkomplikuje vA�c, neA? si umA�li pA�edstavit. K tomu, aby ochrA?nili jeden druhA�ho, se musA� nauA?it dA�lat kompromisy…(ZlA�n Film Festival)KrA?tkometrA?A?nA� / AnimovanA? / Fantasy
Francie, 2013, 11 min

Oculus

63,0%

Oculus Pred desiatimi rokmi zasiahla rodinu Russellovcov obrovskA? tragA�dia, ktorA? navA?dy zmenila A?ivot dospievajA?cich sA?rodencov Tima a Kaylie. Chlapca odsA?dili za brutA?lnu vraA?du svojich rodiA?ov do nA?pravnA�ho A?stavu. Teraz, keA? ho uA? ako dvadsaA?roA?nA�ho prepustili na slobodu, snaA?A� sa na minulosA? zabudnA?A? a zaA?aA? normA?lny A?ivot. Kaylie je vA?ak stA?le prenasledovanA? tou osudnou nocou, keA?A?e je presvedA?enA?, A?e smrA? ich rodiA?ov zaprA�A?inilo nieA?o nadprirodzenA�. VerA�, A?e zlovoA?nA� sily sa k nim dostali cez staroA?itnA� zrkadlo v ich rodnom dome. Aby Kaylie dokA?zala Timovu nevinu, vypA?tra starA� zrkadlo a nA?jde informA?cie o zA?hadnA?ch A?mrtiach, ktorA� sa stali jeho predchA?dzajA?cim majiteA?om. Po zA�skanA� rA?znych novA?ch poznatkov v snahe vyrieA?iA? vraA?du rodiA?ov vA?ak sA?rodenci zA?jdu prA�liA? A?aleko a neuvedomia si, A?e znova rozpA?tali noA?nA? moru svojho detstva.(Steny94)Horor
USA, 2013, 105 min

Xingu

66,0%

Xingu BrazA�lie, 1943. TA�i bratA�i se v touze po dobrodruA?stvA� vydali do divokA�ho stA�edozemA�. DA�ky svA� neukojitelnA� zvA�davosti se spA�A?telili s tamnA�mi obyvateli, domorodci z kmene Xindu. SpoleA?nA� nedaleko jejich vesnice vybudovali pA�istA?vacA� drA?hu a dodali tomuto starobylA�mu mA�stu trochu moderny. JenA?e kdyA? polovina vesnice podlehne smrtA�cA�m nA?sledkA?m chA�ipkovA� epidemie, promA�nA� se naivita trojice bratrA? v boj za ochranu kmene Xindu, jenA? mA?lem doplatil na katastrofA?lnA� vedlejA?A� nA?sledky pokroku. Sledujte sA?gu bratrA? Villas-Boas, kterA? se skuteA?nA� stala a jejich boj proti zkorumpovanA� vlA?dA� i jejich vlastnA�m pA�esvA�dA?enA�m…DobrodruA?nA? / Drama
BrazA�lie, 2012, 103 min