DA?m kouzel

80,0%

DA?m kouzel OpuA?tA�nA? kocourek BouA�ka se jednoho deA?tivA�ho dne ukryje vA�tajuplnA�m domA� starA�ho kouzelnA�ka, kde bydlA� takA� celA? A�ada nevA?ednA�ch bytostA� ze svA�ta fantazie. Ale ne kaA?dA? je nadA?enA? pA�A�chodem neA?ekanA�ho hosta. KrA?lA�k Jack spolu sA�myA?kou Maggie udA�lajA� vA?echno pro to, aby kocourka vyhnali. Situace se jeA?tA� zhorA?A�, kdyA? kouzelnA�k skonA?A� vA�nemocnici a jeho chamtivA? synovec vyuA?ije A?anci, aby dA?m prodal. Kocourek se nevzdA?vA? a rozhodne se spolu sA�novA?mi kamarA?dy spoleA?nA? kouzelnA? dA?m zachrA?nit.(Mirius FD)AnimovanA? / DobrodruA?nA? / RodinnA?
Belgie, 2013, 85 min

A?A�znivA? svA�t

89,0%

A?A�znivA? svA�t VA�ce neA? miliardu lidA� suA?uje zoufalA? nedostatek vody.A�SlavnA? francouzskA? dokumentarista Yann Arthus-Bertrand zjistil, A?e mezi A?lovA�kem a vodou existuje zcela neA?ekanA� spojenA�. Dlouho si myslel, A?e spotA�ebuje nejvA?A? desA�tky litrA? vody dennA�, neA? se dozvA�dA�l, A?e ve skuteA?nosti je to tA�mA�A� pA�t tisA�c litrA? a A?e pochA?zejA� z celA�ho svA�ta. Jak je to moA?nA�? Je to voda, kterA� je zapotA�ebA� k vyrobenA� nebo vypA�stovA?nA� vA?eho, co konzumujeme. Zkuste si pA�edstavit, A?e bA�hem vA?roby jednoho a pA?l litru minerA?lnA� vody se spotA�ebujA� tA�i litry vody. A?tyA�icet litrA? na vypA�stovA?nA� jednoho salA?tu. Sto A?tyA�icet litrA? na jeden A?A?lek kA?vy. Sto osmdesA?t pA�t litrA? na jeden kilogram rajA?at. TA�i sta tA�icet litrA? na jeden bochnA�k chleba. DevA�t set A?edesA?t litrA? na jeden litr vA�na. TisA�c litrA? na jeden kilogram jablek. JedenA?ct set litrA? na jeden litr mlA�ka. DevatenA?ct set litrA? na kilogram tA�stovin. TA�i tisA�ce A?tyA�i sta litrA? na kilogram rA?A?e. JedenA?ct tisA�c litrA? na jedny dA?A�nsy. PatnA?ct tisA�c litrA? na kilogram hovA�zA�ho. Toto mnoA?stvA� vody je zapotA�ebA� na vypA�stovA?nA� krmiva pro hovA�zA� dobytek. A?tyA�A?lennA? evropskA? rodina takto spotA�ebuje sto A?tyA�icet tisA�c litrA? vody tA?dnA�. Toto mnoA?stvA� by staA?ilo k naplnA�nA� plaveckA�ho bazA�nu. ZpA?sob jak A?ijeme, cestujeme a trA?vA�me volnA? A?as, to vA?e neustA?le zvyA?uje naA?e nA?roky na vodu, jeA? rostou tak rychle, A?e dostupnA� pA�A�rodnA� zA?soby vody leckdy nestaA?A�. PA�itom svA�t stA?le vA�ce trA?pA� nedostatek vody. O tom pA�eci nA�kdo musel natoA?it filmovA� svA�dectvA�.(A?eskA? televize)DokumentA?rnA�
Francie, 2012, 88 min

StruA?nA? biografie Johna Baldessariho

81,0%

StruA?nA? biografie Johna Baldessariho VA?e, co jste kdy potA�ebovali vA�dA�t o kmotru konceptuA?lnA�ho umA�nA�… VyprA?vA�no Tomem Waitsem.(Festival krA?tkA?ch filmA? Praha)KrA?tkometrA?A?nA� / DokumentA?rnA�
USA, 2012, 6 min

OmlouvA?m se!

66,0%

OmlouvA?m se! NejnovA�jA?A� film A?spA�A?nA�ho nizozemskA�ho reA?isA�ra Davida Schrama ze stA�edoA?kolskA�ho prostA�edA�. DavidA?v spoluA?A?k Jochem je neustA?le A?ikanovA?n spoluA?A?ky kvA?li svA� tlouA?A?ce. StA?vA? se terA?em posmA�chA?, nA�kdy aA? otrokem a co je nejhorA?A�, nA�kteA�A� uA?itelA� dA�lajA�, A?e nic nevidA�. David se nakonec proti tA�to A?ikanA� sice postavA�, ale vypadA? to, A?e je uA? pA�A�liA? pozdA�.(JuniorFest)RodinnA?
Nizozemsko, 2013, 95 min

Words and Pictures

72,0%

Words and Pictures UA?iteA? angliA?tinyA�(Clive Owen) a novA?, stoickA? uA?iteA?ka vA?tvarnej vA?chovy (Juliette Binoche) si odrazu zmyslia, A?e jeden je dA?leA?itejA?A� ako ten druhA?. ZaA?ne sa hra s myA?ou. ProstrednA�ctvom svojich A?tudentov sa jeden druhA�mu snaA?ia dokA?zaA?, A?o je silnejA?ie. Slovo A?i obraz? Ale pravda, ktorA? sa snaA?ia nA?jsA?, je iba odrazom ich vojny proti vlastnA?m dA�monom, v ktorej dve nepokojnA� duA?e zA?pasia o vzA?jomnA� splynutie.(misterz)Komedie / Drama / RomantickA?
USA, 2013, 111 min

Face of Love, The

68,7%

Face of Love, The Face of Love je romantickA? prA�beh naplnenA? humorom, prekvapeniami a A?vahami o tajomstve lA?sky, ktorA? nA?s obklopuje. RozprA?va prA�beh vdovy Nikki (Annette Bening), ktorA? niekoA?ko rokov po strate manA?ela Garretta stretne Toma (Ed Harris). Tom vyzerA? presne ako jej zosnulA? manA?el a Nikki sa zrazu vracajA? jej starA� city. VyzerA? to tak, A?e stretla lA?sku svojho A?ivota. Znova.(figliar)Drama / RomantickA?
USA, 2013, 92 min

Maska A?A�lenstvA�

44,8%

Maska A?A�lenstvA� DalA?A� film z autorovy sA�rie PoznA?mek o filmu sleduje kariA�ru Borise Karloffa, ikonickA�ho herce, kterA? spolupracoval s Douglasem Sirkem A?i Peterem Bogdanovichem, ale hrA?l i v podA�adnA?ch poA�adech pro televizi. Pfaffenbichler nebere ohledy na a�zvysokA�“ a a�znA�zkA�“ umA�nA� a vsazuje Karloffovy filmy do tematicky spojitA?ch i zcela neA?ekanA?ch dialogA?, A?A�mA? v dA?sledku vyklA?dA? filmovou historii objevnA�ji, neA? to A?inA� dobovA� encyklopedie. Hercova kariA�ra totiA? nenA� jen pA�A�bA�hem jednA� osobnosti, ale i technologickA�ho vA?voje a promA�nlivA�ho pA�A�stupu k rA?znA?m tA�matA?m a tabu. SnA�mek se nesnaA?A� podA?vat ucelenA? vA?klad umA�lcovy tvorby a spA�A?e upozorA?uje na styA?nA� body, kdyA? nekontrolovanA� skA?A?e v A?ase. V druhA�m plA?nu tA�A? zaujA�mA? lA?skyplnA� stanovisko k filmovA�mu mA�diu, kterA� je schopno syntA�zy vzneA?enA�ho i makabrA?znA�ho. SA?m reA?isA�r svA?j A?ivelnA? i promyA?lenA? stA�ihovA? film vA?stiA?nA� oznaA?uje za a�zpoctu skvA�lA�mu herci i podivnou lekci z dA�jin filmu“.(MFF Karlovy Vary)

HistorickA? / Horor
Rakousko, 2013, 80 min

NevyA�A�zenA? A?A?et

64,8%

NevyA�A�zenA? A?A?et BA?valA? tajnA? policista Phil Broker se rozhodne odejA�t do civilu potA�, co se nepovede jedna speciA?lnA� akce. Je pA�esvA�dA?en, A?e malA� venkovskA� mA�steA?ko mu zabezpeA?A� klid na vA?chovu jeho dcery a se svA?m dA?vnA?m kamarA?dem tam chce zaA?A�t podnikat. NetuA?A� vA?ak, A?e mA�stnA� drogovA? mafiA?n se ho hodlA? zbavit tA�m, A?e informuje Brokerovy bA?valA� nepA�A?tele o jeho pobytu. Na policistu ve vA?sluA?bA� tak A?ekA? dalA?A� z bojA? o A?ivot, tentokrA?t ale zA?roveA? i o A?ivot jeho dcery.(TV Nova)AkA?nA� / Thriller
USA, 2013, 100 min

Dark Blood

72,0%

Dark Blood SnA�mek, kterA? A?ekal devatenA?ct let na dokonA?enA�. MladA? vdovec (River Phoenix) A?ije v pouA?ti jako poustevnA�k, kde A?ekA? na konec svA�ta. SpoleA?nost mu dA�lajA� jen Kachina panenky. VA�A�A�, A?e majA� magickou moc. MezitA�m jedou manA?elA� Harry a Buffy (Jonathan Pryce a Judy Davis) na druhA� lA�bA?nky pA�es arizonskou pouA?A?. Auto se jim vA?ak porouchA? a mladA? vdovec je zachrA?nA�. DrA?A� je vA?ak jako vA�znA�, protoA?e touA?A� po Buffy.(HollyW)Thriller / Drama
USA / VelkA? BritA?nie / Nizozemsko, 2012, 83 min

5 minut svobody

70,5%

5 minut svobody 25. srpna 1968 se v MoskvA� na RudA�m nA?mA�stA� na protest proti vpA?du vojsk zemA� VarA?avskA� smlouvy do A?eskoslovenska seA?lo 8 osob. 5 minut svobody na hlavnA�m nA?mA�stA� SovA�tskA�ho svazu je stA?lo roky vA�zenA� a vyhnanstvA�. Ve filmu se setkA?vA?me se tA�emi A?leny vA?znamnA� „demonstrace osmi“ a takA� s mladA?mi lidmi, kteA�A� bojujA� za lidskA? prA?va v souA?asnA�m Rusku. Kdo jsou dneA?nA� nesouhlasnA�? Co jsou pA�ipraveni obA�tovat pro A?ivot v demokratickA� spoleA?nosti?(Kulturus)DokumentA?rnA�
Rusko, 2012, 86 min