TichA? zlodA�j

34,0%

TichA? zlodA�j SnA�mek The Silent Thief je psychologickA? thriller, kterA? zkoumA? rodinnA� vazby, potA�ebu A?lovA�ka nA�kam patA�it a tenkou hranici mezi pA�A�A?etnostA� a A?A�lenstvA�m. Brennan Marley je tulA?k a vyvrhel, jenA? ohroA?uje pospolitost jednA� rodiny tA�m, A?e se rozhodne nahradit jejich biologickA�ho syna Mika Hendersona, kterA? odjel studovat na vysokou. NeuvA�A�itelnA� mazanA? Brennan kterA? zoufale touA?A� po pA�ijetA�, se pod faleA?nou zA?minkou stane strA?vnA�kem v Hendersonovic rodinnA�m domA� na plA?A?i. Brennan, kterA? se vydA?vA? za sirotka z Anglie, nevA?hA? pouA?A�t svA?ch manipulA?torskA?ch schopnostA� k tomu, aby si zA�skal pA�A�zeA? kaA?dA�ho A?lena rodiny dA�A�v, neA? se Mike vrA?tA� domA? na VA?noce. Brennanovy stA?le podlejA?A� taktiky dohA?nA�jA� psychiku HendersonovA?ch k A?A�lenstvA�, na povrch vyplouvajA� hluboce pohA�benA? rodinnA? tajemstvA� a nA?silA� na sebe nenechA? dlouho A?ekat.(Cinemax)Thriller / PsychologickA?
USA, 2012, 97 min

Jack a mechanickA� srdce

64,0%

Jack a mechanickA� srdce PA�A?e se konec 19. stoletA� a v Edinburghu se jednoho opravdu chladivA�ho dne prA?vA� narodil malA? Jack. Je takovA? zima, A?e jeho srdce je A?plnA� zmrzlA�. PorodnA� bA?ba Madeleine proto ve svA�m domA� na velkA�m kopci nahradA� Jackovo vadnA� srdce kukaA?kovA?mi hodinami. Ty budou fungovat jenom v pA�A�padA�, A?e se chlapec nedotkne jejich ruA?iA?ek, bude se vA?dy ovlA?dat a pA�edevA?A�m se nezamiluje. SetkA?nA� s dA�vkou s pronikavA?ma oA?ima, kterA? zpA�vA? na rohu ulice, a Jackovo rozhodnutA� hledat ji po celA� EvropA� aA? do Andalusie otestuje odolnost jeho improvizovanA�ho srdce aA? na maximum.(ZlA�n Film Festival)AnimovanA? / DobrodruA?nA? / Drama / RomantickA? / MuzikA?l / Fantasy
Francie / Belgie, 2013, 94 min

SprosA?A?rny

64,3%

SprosA?A?rny Jason Bateman uvA?dA� svA?j reA?ijnA� debut – podvratnou komedii SprosA?A?rny. Bateman pA�edstavuje Guye Trilbyho, A?tyA�icA?tnA�ka, kterA? objevA� skulinku v pravidlech nA?rodnA� soutA�A?e v hlA?skovA?nA� a rozhodne se soutA�A? vyhrA?t. RozhodA?A�, rozzuA�enA� rodiA?e, ani pA�emotivovanA� osmA?ci nemajA� A?anci, protoA?e Guy nemilosrdnA� niA?A� jejich sny o vA�tA�zstvA� a slA?vA�. KdyA? se reportA�rka (Kathryn Hahn) pokusA� zjistit jeho opravdovA� motivy, Guy vytvoA�A� neA?ekanA� spojenectvA� s jinA?m soutA�A?A�cA�m: neA?ikovnA?m desetiletA?m Chaitanyou (Rohan Chand), kterA�ho GuyA?v pA�A�stup vA?bec nevyvA?dA� z mA�ry. Kritici neA?etA�A� chvA?lou a povaA?ujA� SprosA?A?rny za a�znejlegraA?nA�jA?A�, nejchytA�ejA?A� a nejzA?bavnA�jA?A� komedii za dlouhA? lA�ta!“ (Pete Hammond, Movieline)(Bonton)Komedie
USA, 2013, 88 min

Dead 2: India, The

58,0%

Dead 2: India, The Jeden z robotnA�kov pracujA?cich v SomA?lsku pricestuje do rodnej Indie s vA?A?nym poranenA�m ruky. V Afrike bol pohryznutA? nainfikovanou A?enou, trpiacou smrteA?nA?m vA�rusom, ktorA? menA� mierumilovnA?ch A?udA� v krvilaA?nA� monA?trA?. Zombie apokalypsa tak pokraA?uje na A?zemA� A?alA?ieho svetovA�ho kontinentu. JednA?m z tA?ch, ktorA� epidA�miu preA?ijA?, je aj americkA? elektrotechnik, ktorA? v A?zijskej oblasti pracuje na spustenA� veternej elektrA?rne. Potom, ako medzi A?uA?mi vypukne A?ialenstvo, mA? jedinA? cieA?: zachrA?niA? svoju tehotnA? priateA?ku, ktorA? zostala zabarikA?dovanA? v jednom z domov.(*CARNIFEX*)Horor
VelkA? BritA?nie, 2013, 97 min

SuperurychlovaA?

29,0%

SuperurychlovaA? Planeta ZemA� se nachA?zA� na pokraji zkA?zy. Ve snaze zaA?ehnat narA?stajA�cA� energetickou krizi vA�dci vyrobA� obrovskA� zaA�A�zenA� nazA?vanA� EisenbergA?v urychlovaA?. Je mnohem vA�tA?A� neA? VelkA? hadronovA? urychlovaA? a mnozA� vA�A�A�, A?e jde koneA?nA� o definitivnA� A�eA?enA� krize. VA?sledek se vA?ak nedostavA� ihned a program je zastaven. VzA?pA�tA� ale dojde k A�adA� katastrofickA?ch pohrom a infrastruktury celA?ch zemA� jsou na pokraji zhroucenA�. Je na vinA� prA?vA� onen superurychlovaA?, nebo jde A?istA� o pA�A�rodnA� A?kazy?(Universal Channel)Sci-Fi / AkA?nA� / DobrodruA?nA? / Drama
Kanada, 2013, 88 min

ZmizenA� Eleonor RigbyovA�: On

76,7%

ZmizenA� Eleonor RigbyovA�: On NewyorA?anA� Conor a Eleanor byli A?A?astnA?m pA?rem, dokud do jejich A?ivotA? nevstoupila neA?ekanA? osobnA� tragA�die, na kterou nebyli, a ani nemohli bA?t pA�ipraveni. Do duA?A� jim vstoupil zmatek, osamA�lost a odcizenA�, kterA� zastA�ely lA?sku, jeA? je pojila. TalentovanA? reA?isA�r s empatiA� a citem nahlA�A?A� do nitra dvou ranA�nA?ch bytostA� ve snaze zjistit, zda silnA� citovA� pouto mA?A?e ustA?t i proA?itA� neA?tA�stA�. Poukazuje na subjektivnA� proA?A�vA?nA� lA?sky, emocA� A?i vyrovnA?vA?nA� se se ztrA?tou. StrhujA�cA� a nesmA�rnA� lidskA? snA�mek je vizuA?lnA� uhranA?ivA?m dialogem mezi hlavnA�mi hrdiny, kterA� nezapomenutelnA?m zpA?sobem ztvA?rnili Jessica ChastainovA? a James McAvoy, jimA? ve vedlejA?A�ch rolA�ch pA�ihrA?vajA� nemA�nA� skvA�lA� Isabelle HuppertovA?, William Hurt, Viola DavisovA? A?i CiarA?n Hinds. A?A?st On vyprA?vA� o snaze muA?e opA�t se spojit s milovanou, ale odcizenou A?enou, zatA�mco A?A?st Ona pojednA?vA? o mladA� A?enA�, kterA? se snaA?A� znovu nalA�zt samu sebe.(MFF Karlovy Vary)Drama / RomantickA?
USA, 2013, 89 min

ZmizenA� Eleonor RigbyovA�: Ona

76,9%

ZmizenA� Eleonor RigbyovA�: Ona NewyorA?anA� Conor a Eleanor byli A?A?astnA?m pA?rem, dokud do jejich A?ivotA? nevstoupila neA?ekanA? osobnA� tragA�die, na kterou nebyli, a ani nemohli bA?t pA�ipraveni. Do duA?A� jim vstoupil zmatek, osamA�lost a odcizenA�, kterA� zastA�ely lA?sku, jeA? je pojila. TalentovanA? reA?isA�r s empatiA� a citem nahlA�A?A� do nitra dvou ranA�nA?ch bytostA� ve snaze zjistit, zda silnA� citovA� pouto mA?A?e ustA?t i proA?itA� neA?tA�stA�. Poukazuje na subjektivnA� proA?A�vA?nA� lA?sky, emocA� A?i vyrovnA?vA?nA� se se ztrA?tou. StrhujA�cA� a nesmA�rnA� lidskA? snA�mek je vizuA?lnA� uhranA?ivA?m dialogem mezi hlavnA�mi hrdiny, kterA� nezapomenutelnA?m zpA?sobem ztvA?rnili Jessica ChastainovA? a James McAvoy, jimA? ve vedlejA?A�ch rolA�ch pA�ihrA?vajA� nemA�nA� skvA�lA� Isabelle HuppertovA?, William Hurt, Viola DavisovA? A?i CiarA?n Hinds. A?A?st On vyprA?vA� o snaze muA?e opA�t se spojit s milovanou, ale odcizenou A?enou, zatA�mco A?A?st Ona pojednA?vA? o mladA� A?enA�, kterA? se snaA?A� znovu nalA�zt samu sebe.(MFF Karlovy Vary)Drama / RomantickA?
USA, 2013, 100 min

Repentance

42,0%

Repentance Thomas Carter (Anthony Mackie) sa jednej noci posadA� za volant vA�podnapitom stave aA�spA?sobA� tak autonehodu, ktorA? ho takmer stojA� vlastnA? A?ivot. Tento moment ho zmenA� od zA?kladov aA�oA�niekoA?ko rokov neskA?r ho uA? mA?A?eme spoznaA? ako A?speA?nA�ho terapeuta aA�poradcu pre psychickA� problA�my, ktorA? vydal aj vlastnA? knihu. Napriek tA?mto vA?sledkom mA? Carter stA?le problA�my so svojA�m bratom, ktorA�ho zaA?aA?ujA? veA?kA� dlhy. Rozhodne sa mu pomA?cA? tA?m, A?e vezme zloA?ito vyzerajA?ci prA�pad Angela Sancheza (Forest Whitaker), muA?a, ktorA? napriek vA?etkA�mu nie je schopnA? prekonaA? smrA? svojej matky. Sanchezov prA�pad je vA?ak nielen zloA?itA?, ale aj nebezpeA?nA? aA�Cartera opA�A? raz privedie do priameho ohrozenia A?ivota. Ak nechce zahynA?A?, musA� A?eliA? hriechom zo svojej vlastnej minulosti aA�minulosti jeho rodiny.(Incantator)Horor / Thriller
USA, 2013, 90 min

KdyA? andA�lA� zpA�vajA�

42,9%

KdyA? andA�lA� zpA�vajA� Jako dA�tA� si Michael Walker (Harry Connick Jr.) pA�A?l, aby byly VA?noce kaA?dA? den. VA?echno se ale zmA�nA�, kdyA? z nA�j tragickA? nehoda v A?ase vA?noA?nA�ch svA?tkA? na dlouhou dobu vyA?ene svA?teA?nA�ho ducha. Ani o tA�icet let pozdA�ji v sobA� Michael stA?le nedokA?A?e najA�t radost z VA?noc, i kdyA? ho jeho neustA?le veselA? manA?elka i starostlivA� rodiA?e ze vA?ech sil podporujA� a povzbuzujA�. Michael se vA?ak musA� zaA?A�t vyrovnA?vat se svou minulostA� potA�, co jeho syna potkA? podobnA? tragA�die. V nejtA�A?A?A�m okamA?iku mu zA?hadnA? muA? jmA�nem Nick vA�nuje cennA? dar, jenA? mu pomA?A?e znovu najA�t ztracenA�ho vA?noA?nA�ho ducha. SnA�mek Angels Sing je upA�A�mnA? komediA?lnA� pA�A�bA�h o dA?leA?itosti rodinnA?ch vztahA?, sA�le odpuA?tA�nA� a nepopiratelnA�m kouzlu VA?noc.(HBO Europe)Komedie / Drama / RodinnA?
USA, 2013, 83 min

Beyond the Edge

58,0%

Beyond the Edge Pred 60 rokmi, 29. mA?ja 1953, sa po prvA?krA?t postavili na najvyA?A?A� vrchol sveta.Beyond the Edge dokumentuje skutoA?nA? prA�beh hrdinskA�ho a triumfA?lneho vA?stupu na vrchol strechy sveta Mt. Everestu. Sir Edmund Percival Hillary, skromnA? vA?elA?r a horlivA? horolezec z Aucklandu na Novom ZA�lande a Tenzing Norgay z NepA?lu ako jeho skA?senA? A?erpa podstupujA? tA?to strastiplnA? vA?pravu.(ito7)DokumentA?rnA� / SportovnA�
NovA? ZA�land, 2013, 90 min