PA�A�bA�h somA?lskA?ch pirA?tA?

66,0%

PA�A�bA�h somA?lskA?ch pirA?tA? FilmovA� tvA?rci strA?vili ve snaze natoA?it dokumentA?rnA� snA�mek o pirA?tech ze SomA?lska celA� tA�i roky cestovA?nA�m do tA�ch nejnA?silnA�jA?A�ch mA�st na svA�tA�. Dokument STOLEN SEAS tak skA?tA? mrazivA? pohled na fenomA�n somA?lskA�ho pirA?tstvA�, jeA? prezentuje prostA�ednictvA�m exkluzivnA�ch rozhovorA? a navA?zA?nA�m nevA�danA� blA�zkA�ho kontaktu s opravdovA?mi pirA?ty, rukojmA�mi, pA�A�buznA?mi rukojmA�ch, majiteli lodA�, pirA?tskA?mi vyjednavaA?i i odbornA�ky na pirA?tstvA� a mezinA?rodnA� politiku. Film divA?ka vrhne prostA�ednictvA�m zvukovA?ch zA?znamA? a nalezenA�ho videa pA�A�mo doprostA�ed skuteA?nA�ho vyjednA?vA?nA� o rukojmA�ch na unesenA� dA?nskA� nA?kladnA� lodi CEC Future. ProtoA?e se smlouvA?nA� mezi stoickA?m majitelem lodi Perem Gullestrupem a vA?A�eA?nA?m vyjednavaA?em pirA?tA? Ishmaelem Alim tA?hlo celA?ch sedmdesA?t dnA�, vztah obou protivnA�kA? vezme neA?ekanA? obrat a zrodA� se to nejnepravdA�podobnA�jA?A� pA�A?telstvA�. OA?i otvA�rajA�cA� dokument zcela vyvracA� pA�edpojatA� pA�edstavy o tom, jak nebo proA? se pirA?tstvA� stalo nejdA�sivA�jA?A�m rostoucA�m prA?myslem, v nA�mA? se toA?A� mnohamiliardovA� A?A?stky.(HBO Europe)DokumentA?rnA�
Estonsko / FilipA�ny / DA?nsko / USA, 2012, 90 min

Mini Pidi BojovnA�ci

66,7%

Mini Pidi BojovnA�ci MalA? Amadeo je mistrem ve stolnA�m fotbale. PorazA� sice ve hA�e mA�stnA�ho tyrana, ale musA� bojovat o svojA� vytouA?enou lA?sku.(Mysantrop)AnimovanA? / DobrodruA?nA? / RomantickA?
Argentina, 2013, 106 min

Good Deeds

52,0%

Good Deeds PodnikateA? Wesley Deeds (Tyler Perry) A?ije nudnA?m a stereotypnA?m A?ivotom. KeA? vA?ak stretne nezadanA? matku Lindsey (Thandie Newton), ktorA? pracuje ako upratovaA?ka v jeho administratA�vnej budove, jeho A?ivot sa od zA?kladov zmenA�.(nessbeal)Komedie / Drama / RomantickA?
USA, 2012, 110 min

Carl

29,7%

Carl Carl A?ije se svojA� matkou a dcerou na okraji mA�steA?ka. Nikdo z okolA� netuA?A�, A?e jejich A?chylkou jsou A?nosy A?en za A?A?elem zplozenA� dA�tA� a nA?slednA� usmrcenA� matky. NA?boA?ensky zaloA?enA? rodinnA? idylka je vA?ak naruA?ena, kdyA? unesou svoji poslednA� obA�A?. JejA� manA?el se jen tak lehce nevzdA?… A bojuje aA? do konce!(Rodriguez)Horor / Thriller
USA, 2012, 90 min

Plivu na vA?A? hrob 2

63,4%

Plivu na vA?A? hrob 2 Katie pracuje jako A?A�A?nice, ale chtA�la by se stA?t modelkou. KdyA? se dozvA� o moA?nosti nafocenA� castingovA?ch fotografiA� zdarma, nevA?hA? a navA?tA�vA� studio. To patA�A� tA�em bratrA?m, z nichA? se jeden rozhodne Katie znA?silnit a za pomoci zbylA?ch dvou i zavraA?dit. NA?silnA�ci ale udA�lajA� chybu a pomsta na sebe nenechA? dlouho A?ekat…Katie je mladA? A?A�A?nice, kterA? pracuje v New Yorku a snaA?A� se stA?t modelkou. V restauraci se sejde s jednou A?enou z modelingovA� agentury. Ta jA� A�ekne, A?e by si mA�la nechat udA�lat profesionA?lnA� fotky, aby uspA�la. Katie vidA� inzerci, kterA? propaguje studio, kterA� profi fotky dA�lA? zdarma. Katie se rozhodne zavolat na inzerovanou nabA�dku, domluvA� si schA?zku a druhA? den dopoledne pA�ijde do studia. Tam jsou tA�i muA?i, bratA�i. Fotograf Ivan ji fotA�, ale pak chce nA�co vA�c, jinak jA� fotky zadarmo nedA?. Katie se svlA�knout nechce a odejde.DruhA? den pA�ijde za Katie domA? George, kterA? asistoval u focenA�. OmlouvA? se a dA? jA� fotky na flash disku. VeA?er Katie vynese smetA� a nezabouchne si dveA�e. V noci, kdyA? spA�, se u nA� objevA� George. Katie je vydA�A?enA? a omrA?A?A� ho paralyzA�rem. George ji ale dohonA� a v pokoji zbije a svA?A?e.VolA?nA� o pomoc uslyA?A� jejA� soused a kamarA?d. KdyA? vejde do pokoje, George ho nA�kolikrA?t bodne noA?em a zabije ho. PotA� Katie znA?silnA�. Pak zavolA? bratrovi, aby mu pomohl, protoA?e si uvA�domil, co udA�lal, a nevA�, co s tA�m. Na mA�sto pA�ijede jeho bratr Ivan a dalA?A� bratr Nicolay. Ivan chce zahladit stopy. SpoleA?nA� uklA�zejA� mA�stnost a pak Katie pA�edA?vkujA�.Katie se probudA� kdesi ve sklepA�, kde je opA�t znA?silA?ovA?na, tentokrA?t Nicolayem. Ve sklepA� je nahA? a pA�ipoutanA? k trubce. OpA�t dostane drogy, protoA?e ji chtA�jA� nA�kam pA�evA�zt. Ty ale tajnA� vyzvracA�, a kdyA? ji George chce oblA�kat a odpoutA? ji, praA?tA� ho do hlavy a uteA?e. Na ulici narazA� na policisty a ty ji vezmou na stanici. ZjistA�, A?e je v Bulharsku. Na policejnA� stanici pak pA�ijede A?ena jmA�nem Anna a tvrdA�, A?e vede azylovA? dA?m pro A?eny, kterA?m se stalo nA�co podobnA�ho. Pak Katie veze na americkou ambasA?du. JenA?e ji odveze zpA�t do sklepa tA�A� bratrA?. Je to jejich matka…(TV Prima)Thriller / Horor / Krimi
USA, 2013, 106 min

Eien No Zero

80,0%

Eien No Zero Saeki KentarA? poA�A?d ne a ne udA�lat pA�ijA�macA� zkouA?ky na prA?va, a tak netuA?A�, co dA?l dA�lat. MA? starA?A� sestru Keiko, kterA? je spisovatelkou na volnA� noze. Ti dva spolu zaA?nou pA?trat po informacA�ch o jejich dA�deA?kovi Mijabem KjA?zA?ovi, kterA? patA�il ke speciA?lnA� jednotce bA�hem 2. svA�tovA� vA?lky. Byl to A?lovA�k, kterA? se bA?l smrti a lpA�l na A?ivotA�, tak proA? dobrovolnA� vstoupil ke speciA?lnA�m jednotkA?m? Krok za krokem KentarA? a Keiko odhalujA� pravdu, kterA? byla 60 let pohA�benA?.(ZA�za)Drama / VA?leA?nA?
Japonsko, 2013, 144 min

Santa Paws 2: The Santa Pups

41,0%

Santa Paws 2: The Santa Pups Santa Paws 2: The Santa Pups je novA� klasickA� dobrodruA?stvo z produkcie A?tA?dia Disney. V hlavnej A?lohe sa opA�A? objavia roztomilA� Santove A?teniatka. Hope, Jingle, Charity a Noble, ktorA� nedA?vno priA?li na svet, sA? tie najkrajA?ie hovoriace A?teniatka na svete. Pre kaA?dA? rodinu predstavujA? dokonalA?ch domA?cich milA?A?ikov. KeA? pani ClausovA? (Cheryl Ladd) pricestuje do ich rodnA�ho mesta Pineville, A?teniatka sledujA? jej sane a v jej mene prijA�majA? vianoA?nA� A?elania od pinevilleskA?ch chlapcov a dievA?at. NieA?o sa vA?ak pokazA� a duch Vianoc sa zaA?A�na zo sveta vytrA?caA?. JedinA�, kto mA?A?u zachrA?niA? Vianoce, sA? Santove A?teniatka a pani ClausovA?, ktorA� musia utekaA? s vetrom opreteky, aby sa im to podarilo. Tento magickA? a dojA�mavA? prA�beh od autorov A?alA?A�ch dobrodruA?stiev Disneyho A?teniatok je plnA? nA?deje, radosti a vianoA?nej atmosfA�ry.(Incantator)RodinnA?
USA, 2012, 88 min

Banchangggyo

78,3%

Banchangggyo Kang-il je hasiA?, ktorA�ho manA?elka zomrela, keA? zachraA?oval A?udA� pri nehode. ZA?pasA� s pocitom viny za to, A?e nedokA?zal pomA?cA? svojej A?ene. Po tejto tragA�dii sa bez rozmA?A?A?ania vrhA? do nebezpeA?enstva, aby zachrA?nil ostatnA?ch. LekA?rka Mi-soo urobA� v nemocnici chybu pri stanovenA� diagnA?zy, a keA? sa pacientka dostane do kritickA�ho stavu, Kang-il je zhodou okolnostA� pri jej zA?chrane. ManA?el pacientky chce Mi-soo zaA?alovaA?, a tA?m jej hrozA� strata lekA?rskej licencie. PrA?vniA?kaA�Mi-soo poradA� presvedA?iA? Kang-ila o tom, aby svedA?il, A?e manA?el pacientky naA?ho zaA?toA?il potom, A?o sa dozvedel o nesprA?vne stanovenej diagnA?ze. Kang-il vA?ak Mi-Soo a jej prosby ignoruje. V zA?falstve sa Mi-soo stA?va dobrovoA?nA�A?kou, aby ako zdravotnA�A?ka mohla pracovaA? po boku Kang-ila a dostala sa tak k nemu A?o najbliA?A?ie.(grace2)Drama / RomantickA? / Komedie
JiA?nA� Korea, 2012, 120 min

ZemA�pisec, kterA? propil globus

81,0%

ZemA�pisec, kterA? propil globus MladA? biolog Victor Sluzhkin se kvA?li nedostatku penA�z rozhodne pracovat, jako uA?itel zemA�pisu v obyA?ejnA� A?kole. NejdA�A�ve se studenty bojuje, nakonec jsou vA?ak pA�A?telA�. MA? konflikty se zA?stupkynA� A�editele, popA�jA� vA�no s pA�A?teli, snaA?A� se usmA�A�it s A?enou a vodA� do A?kolky svojA� malou dcerku. Viktor se prostA� snaA?A� A?A�t…(Dny ruskA�ho filmu)Drama
Rusko, 2013, 100 min

Hunter x Hunter: PoslednA� mise

41,0%

Hunter x Hunter: PoslednA� mise Kdysi v minulosti se v asociaci zrodily dvA� frakce. Jedna uA?A�vala sA�lu ducha, druhA?, oznaA?ovanA? jako A�ero, sA�lu zA?A?ti. Po vleklA�m sporu bylo nakonec A�ero i se svA?m vA?dcem Jedem vykoA�enA�no z organizace souA?asnA?m pA�edsedou Neterem. UbA�hly desA�tky let. NynA� se Jed se svA?mi lidmi vracA�, aby se pomstil Neterovi a vymazal Lovce jednou provA?dy z povrchu zemskA�ho.(Animefest)

AnimovanA? / AkA?nA� / DobrodruA?nA? / Fantasy
Japonsko, 2013, 97 min