Bahno z Mississippi

73,1%

Bahno z Mississippi DobrodruA?nA? drA?ma rozprA?va prA�beh dvoch 14-roA?nA?ch chlapcov Ellisa aA�Neckbonea, ktorA� na ostrove uprostred rieky Mississippi objavia muA?a menom Mud. Ten im prezradA�, A?e vA�Texase zabil muA?a aA�prenasledujA? ho pomstychtivA� nA?jomnA� vrahovia. Na ostrove sa mA? stretnA?A? so svojou A?ivotnou lA?skou Juniper, sA�ktorou plA?nuje ujsA?. PochybujA?ci, ale aj fascinovanA� Ellis sA�Neckboneom mu prisA?A?bia pomoc. NetrvA? vA?ak dlho aA�Mudove predstavy sa stanA? skutoA?nosA?ou. Chlapci vA�malom meste objavia nielen krA?sne dievA?a, ale aj hordu zabijakov… a�zTento film by som prirovnal kA�tomu, akoby Sam Peckinpah reA?A�roval poviedku Marka Twaina. VA�skutoA?nosti je to film oA�lA?ske. Ale aj oA�Ellisovi, ktorA? A?porne hA?adA? peknA? podobu fungujA?cej lA?sky, najskA?r uA�svojich rodiA?ov, potom uA�najlepA?ieho priateA?a, ale nakoniec aj vA�postave Muda. Chce vidieA?, A?i aA�ako lA?ska A?A?inkuje. ZA?falo potrebuje objaviA? nejakA? prA�klad, ktorA? bez problA�mov funguje.“ (ReA?isA�r Jeff Nichols)(Art Film Fest)Drama
USA, 2012, 131 min

Linhas de Wellington

73,0%

Linhas de Wellington 27. zA?A�A� 1810 byla francouzskA? vojska pod velenA�m marA?A?la Massena poraA?ena u Serra do Bucaco anglo-portugalskou armA?dou generA?la Wellingtona. I pA�es toto vA�tA�zstvA� byli Portugalci a BritovA� nA?slednA� nuceni ustoupit pA�ed poA?etnA� silnA�jA?A�m nepA�A�telem. PotA�ebovali ho nalA?kat do Torres Vedras, kde Wellington nechal postavit opevnA�nA�, tA�A?ko pA�ekonatelnA� linie. SouA?asnA� byl vydA?n pA�A�kaz k evakuaci rozsA?hlA�ho A?zemA� mezi bitevnA�m polem a Torres Vedras, kdy souA?A?stA� plA?nu bylo spA?lenA� A?rody a odvezenA� A?i zniA?enA� veA?kerA?ch zA?sob, aby se tA�m zabrA?nilo FrancouzA?m zA�skat nA�jakA� potraviny. Toto je dobrodruA?stvA� mnoha postav ze vA?ech spoleA?enskA?ch vrstev – vojA?kA? a civilistA?, muA?A?, A?en a dA�tA�, mladA?ch i starA?ch.(lioncel)Drama / VA?leA?nA? / HistorickA?
Portugalsko / Francie, 2012, 145 min

Hidamari no kanojo

76,8%

Hidamari no kanojo Do tA�A�dy, ve kterA� studoval neprA?bojnA? Kosuke Okuda (DA?un Macumoto), pA�iA?la kdysi novA? spoluA?aA?ka Mao Watarai (DA?uri Ueno). MA�sto, aby se pA�edstavila pA�ed vA?emi, A?la pA�A�mo k nA�mu a pA�edstavila se pouze jemu. Byla trochu zvlA?A?tnA�, ale Kosuke ji zaA?al ochraA?ovat a cA�tit k nA� lA?sku. PA�ed deseti lety se jejich cesty rozeA?ly. NynA� se Mao opA�t objevuje – jeA?tA� krA?snA�jA?A�, neA? byla dA�A�v. Kosuke si sice vA?bec nenA� jist, zda ho bude chtA�t, Mao se vA?ak projevA� aktivnA�. PA�i nejbliA?A?A� pA�A�leA?itosti ho polA�bA� a svA?m rodiA?A?m oznA?mA�, A?e se chtA�jA� vzA�t.(Jirka_A�A?)Drama
Japonsko, 2013, 128 min

Lulu sama sebou

61,0%

Lulu sama sebou Po zpackanA�m pracovnA�m pohovoru se Lulu rozhodne, A?e se nevrA?tA� domA? a nechA? manA?ela i jejich tA�i dA�ti na holiA?kA?ch. Nic z toho dopA�edu neplA?novala, vA?echno se sebA�hlo docela jednoduA?e. Chce si pro sebe jen ukrA?st pA?r dnA� volna, kterA� strA?vA� sama, na pobA�eA?A�, s lehkou hlavou a odhodlA?nA�m uA?A�t si tyhle vzA?cnA� chvA�le naplno a bez pocitu viny. Cestu jA� zkA�A�A?A� tA�i rA?znA� lidA�, kteA�A� se, stejnA� jako ona, ocitli na okraji svA�ta a�� zvlA?A?tnA� chlapA�k, o nA�hoA? se starajA� jeho bratA�i, k smrti znudA�nA? staA�ena a zamA�stnankynA�, kterou obtA�A?uje A?A�f… DA�ky tA�mto zA?sadnA�m setkA?nA�m si Lulu znovu pA�ipomene jednu starou znA?mou, kterou uA? lA�ta nevidA�la – sebe samu.(Cinemax)Komedie / Drama
Francie, 2013, 90 min

Panic in the Mailroom

70,8%

Panic in the Mailroom Dvaja Mimoni majA? na starosti triedenie poA?ty, no z nudnej prA?ce sa nA?hle stane hororovA? scA�na, keA? sa v poA?te objavA� substancia, ktorA? menA� MimoA?ov na besniace fialovA� prA�A?ery. Okrem potreby zvrA?tiA? tento proces bude nevyhnutnA� uskutoA?niA? zA?chrannA? akciu, keA?A?e v ohrozenA� A?ivota sa ocitnA? aj malA� maA?iatka.(3dgeorge)AnimovanA? / KrA?tkometrA?A?nA�
USA, 2013, 5 min

Cesta za snem

67,0%

Cesta za snem Manchester roku 1984. JedenA?ctiletA? Georgie je mimoA�A?dnA� nadanA? fotbalista, kterA? vA?ak dA�ky menA?A� trestnA� A?innosti A?asto konA?A� v problA�mech. KdyA? se pokusA� ukrA?st Siru Mattovi Busbymu (postava zaloA?enA? na skuteA?nA�m manaA?eru Manchester United) penA�A?enku, Busby si jej najde a zjistA�, A?e Georgie disponuje ohromnA?m talentem. Rozhodne se, A?e bude Georgieho i jeho skupinu kamarA?dA? trA�novat a pA�ipravA� je na soutA�A? Manchester Junior Cup. VelkA? soutA�A? se blA�A?A� a Georgie se musA� snaA?it vybalancovat povinnosti ve A?kole s jeho lA?skou pro fotbal, nauA?it se bA?t sA?m sebou a nezklamat ani svou rodinu ani kamarA?dy.(ZlA�n Film Festival)Drama / SportovnA�
VelkA? BritA?nie, 2013, 94 min

ZajA�A?ek BezuA?A?A?ek a uA?atA� kuA�e

63,0%

ZajA�A?ek BezuA?A?A?ek a uA?atA� kuA�e ZajA�c, kterA? se stal vyvrhelem, protoA?e nemA? uA?i, najde vajA�A?ko. StarA? se o nA�j, dokud se z vajA�A?ka nevylA�hne kuA�e. To jako na potvoru nezapadA? mezi ostatnA� kuA�ata, protoA?e mA? naopak uA?i rovnou dvA�. A tihle dva se stanou nejlepA?A�mi pA�A?teli.ZajA�c bez uA?A� je stejnA� nadanA? jako ostatnA� zajA�ci. JenomA?e nikdo z party zajA�cA? si s nA�m nechce hrA?t, protoA?e prostA� nemA? uA?i. Jednoho dne najde na zA?praA?A� vajA�A?ko. V tu chvA�li jeA?tA� ani netuA?A�, A?e se jednA? o zaA?A?tek jednoho skvA�lA�ho pA�A?telstvA�. KdyA? se z vejce vylA�hne uA?atA� kuA�A?tko, je jasnA�, A?e se tihle dva stanou nejlepA?A�mi kA?moA?i. KdyA? objevA�te skuteA?nA� pA�A?telstvA�, je moA?nA� vA?echno. A A?ivot je rA?zem A?A�lenA? legrace.(HBO Europe)AnimovanA? / RodinnA? / Komedie
NA�mecko, 2013, 72 min

Hospoda

79,0%

Hospoda Kemi A?ije v severnA�m a pracuje v tmavA� severolondA?nskA� hospodA�, kde se dveA�e netrhnou. PitA� teA?e proudem a hranice toho, kdo patA�A� za bar a kdo pA�ed nA�j, je A?A�m dA?l tA�m mA�nA� zA�etelnA?.(Anifilm)KrA?tkometrA?A?nA� / AnimovanA? / Komedie / Drama
VelkA? BritA?nie, 2012, 8 min

V hlubinA?ch

62,3%

V hlubinA?ch Na zaA?A?tku 80. let se v Norsku rozmohl doslova ropnA? boom. NovA? naleziA?tA� ropy a plynu skA?tala netuA?enA� moA?nosti a bohatstvA�, kterA� se odpovA�dnA� A?A�ady snaA?ily vytA�A?it z 500 metrovA� hloubky SevernA�ho moA�e. Petter, profesionA?lnA� potA?pA�A?, a jeho bratr Knut majA� potA�ebnou disciplA�nu, sA�lu a odvahu, aby se vydali na nejnebezpeA?nA�jA?A� misi na svA�tA� a�� na dno SevernA�ho moA�e. AvA?ak nenadA?lA? tragickA? nehoda vA?e zmA�nA�. Petter je vyslA?n na riskantnA� cestu, na kterA� ztrA?cA� pA�ehled o tom, kdo tahA? za jeho nitky osudu a postupnA� zjiA?A?uje, A?e tato mise je nad jeho sA�ly a A?e v sA?zce je jeho A?ivot.(Film Europe)Thriller
Norsko / Finsko / A�vA�dsko / Francie / NA�mecko, 2013, 106 min

Han Gong-ju

81,0%

Han Gong-ju Han Gong-ju (Woo-hee Chun) je stredoA?kolA?A?ka z rozvrA?tenej rodiny, ktorA? si preA?la hrA?zostraA?nou skA?senosA?ou, nA?sledkom A?oho musela opustiA? A?kolu a presA?ahovaA? sa do inA�ho mesta, kde jej bA?valA? uA?iteA? pA?n Lee pomohol nA?jsA? ubytovanie u jeho matky (Yeong-ran Lee). TA? sprvu mladA� dievA?a kvA?li predsudkom a striktnA?m zA?sadA?m odmieta prijaA?. Hoci to, A?A�m siA�Han Gong-ju musela prejsA?, nijako realitu nezmenA�, pomA?ha jej zabudnA?A?, keA? poA?uje melA?diu nejakej piesne. Vtedy sa na okamih kaA?dA? zvuk okolo nej akobyA�zmenil na hudobnA? nA?stroj. A?i uA? je to zvuk dychu, alebo niekoho krokov, ba dokonca A?krA�panie dverA�. TA?to predstava jej pomA?ha na chvA�A?u zabudnA?A? na samotu a smA?tok. Hoci si v Incheone, v novom meste, kde A?ije, popri A?tA?diu nakoniec nA?jde i prA?cu, novA?ch priateA?ov a zaA?ne A?plne od zaA?iatku, podarA� sa jej uniknA?A? pred tA?m, A?o ju prenasleduje z jej neprA�jemnej minulosti?(sochoking)Drama
JiA?nA� Korea, 2013, 112 min