Chingoo 2

71,0%

Chingoo 2 BlA�A?i sa koniec sedemnA?sA?roA?nA�ho trestu, ktorA? si Lee Joon-suk (Oh-seong Yu) odpykA?val za to, A?e nariadil vraA?du svojho priateA?a Han Dong-Sua. JednA�ho dA?a ho do vA�zenia prA�de navA?tA�viA? starA? znA?ma z bA?valej hudobnej skupiny Rainbow Yeon Hae-ji s prosbou, aby dohliadol na jej jedinA�ho syna Choi Sung-hoona (Woo-bin Kim), ktorA? si zhodou okolnostA� v tej istej vA�znici odpykA?va trest. Joon-suk s tA?m kvA?li pamiatke na starA� A?asy sA?hlasA� a vezme mladA�ho vA?trA?nA�ka pod svoje ochrannA� krA�dla. V deA? svojho prepustenia sa vA?akA�Joon-suk dozvedA?, A?o sa dialo poA?as jeho neprA�tomnosti za jeho chrbtom. NA?sledne sa snaA?A� daA? veci do poriadku, aby udrA?al svoju pozA�ciu VeA?kA�ho A?A�fa klanu, ktorA? vlA?dne nad Busanom a celou KA?reou. Na to bude potrebovaA? i pomoc mladA�hoA�Sung-hoona, ktorA? bol prA?ve prepustenA? z vA�zenia a teraz je svojmu VeA?kA�mu A?A�fovi zaviazanA?.(sochoking)Drama / Krimi
JiA?nA� Korea, 2013, 124 min

ModrA? a ne moc rA?A?ovA?

78,8%

ModrA? a ne moc rA?A?ovA? AsspA�A?nA? fotograf Diego a lA�kaA� Fabricio jsou obyA?ejnA?m pA?rem s okruhem dobrA?ch pA�A?tel a stabilnA� kariA�rou. PrA?vA� promA?A?lA� dalA?A� krok ve vztahu a�� sestA�hovat se k sobA�. AvA?ak ze A�panA�lska zniA?ehonic pA�ijede DiegA?v pubertA?lnA� syn Armando, vA?sledek dA?vnA� afA�ry, aby s otcem v Caracasu A?il. Armando, plnA? vzteku k otci, kterA? ho opustil, a Diego, kterA? syna sotva poznA?vA?, budou muset najA�t cestu, jak se vzA?jemnA� pA�ijmout a znovu vybudovat rodinnA� pouto. V tutA�A? dobu je Fabricio brutA?lnA� zmlA?cen bandou homofobA? a je odvezen do nemocnice. HA�ejivA? snA�mek, dojemnA? stejnA� jako zA?bavnA?, pohlA�A?A� na sloA?itosti otcovstvA� gayA? a homofobie.(Febiofest)Drama
Venezuela / A�panA�lsko, 2012, 114 min

A�A?gunA?v astronom

82,7%

A�A?gunA?v astronom HistorickA? velkofilm z Japonska 17. stoletA�, jA�mA? se Takita YA?jirA? vrA?til do centra pozornosti publika. Yasui Santetsu (1639-1715), velmistr deskovA� hry go a jeden z prvnA�ch prA?kopnA�kA? modernA� astronomie v Japonsku, se snaA?A� prosadit reformu kalendA?A�e na zA?kladA� astronomickA?ch pozorovA?nA�. NetuA?A� vA?ak, jak nedotknutelnA� tabu se chystA? naruA?it. TradiA?nA� autority jsou pA�ipraveny uhA?jit si svA� pozice stA?j co stA?j…(Eiga-sai)Drama / HistorickA?
Japonsko, 2012, 141 min

Heiter bis wolkig

76,0%

Heiter bis wolkig Tim a Can jsou nejlepA?A� pA�A?telA�, jejichA? hlavnA� A?ivotnA� nA?plnA� je neustA?lA? honba za A?enami. SvA� umA�nA� svA?dA�t zaloA?ili na cynickA� lA?i, vA?em A?enA?m tvrdA�, A?e jsou nevylA�A?itelnA� nemocnA� a majA� uA? jen poslednA� pA�A?nA� – naposledy zaA?A�t opravdu dobrA? sex. Tento trik jim vychA?zA�, dokud Tim nepotkA? Marii, jejA�A? sestra skuteA?nA� trpA� rakovinou…(claudel)Komedie / Drama / RomantickA?
NA�mecko, 2012, 100 min

The History of Future Folk

86,4%

The History of Future Folk S planetou Hondo to nevypadA? moc dobA�e. MA�A�A� na ni obA�A� kometa slibujA�cA� jejA� kompletnA� zA?nik. Z davu obyvatel je vybrA?n spasitel, GenerA?l Trius. MA? doletA�t na Zemi, eliminovat lidskou rasu straA?livA?m virem a uvolnit planetu pro lid z Hondo. JenA?e kdyA? Trius na naA?A� modrA� planetA� pA�istane, objevA� folk, hudebnA� styl, kterA? kompletnA� zmA�nA� jeho pohled na Zemi a jejA� obyvatele. Na cestA� za nA�m je ovA?em dalA?A� Hondoan, Mighty Kevin, a ten je odhodlanA? stA?j co stA?j A?kol dokonA?it. S folk music ovA?em zatA�m nemA�l tu A?est!(Future Gate)Komedie / HudebnA� / Sci-Fi
USA, 2012, 86 min

EyjafjallajA�kull

66,3%

EyjafjallajA�kull Alain a ValA�rie jsou jiA? lA�ta rozvedenA�, ale poA�A?d se nenA?vidA�. KdyA? se jejich dcera vdA?vA?, musA� oba dva vyrazit na jejA� svatbu do A?ecka. Letadlo se vA?ak kvA?li sopce musA� vrA?tit zpA�t a pA�istA?t v NA�mecku. A zde zaA?A�nA? blA?znivA? cesta. Dva lidA�, kteA�A� k sobA� cA�tA� A?istou nenA?vist, se musA� dopravit pA�es nA�kolik evropskA?ch stA?tA?, aby nezklamali svoji holA?iA?ku. ZjistA�, A?e bez vzA?jemnA� pomoci se k cA�li patrnA� nedostanou. JenA?e kdo A�A�kA?, A?e to musA� bA?t mA�rovA? spoluprA?ce…(zipacna)Komedie
Francie / Belgie, 2013, 92 min

TenkrA?t ve Vietnamu

49,0%

TenkrA?t ve Vietnamu Velitel cA�saA�skA?ch vojsk Master Dao se ocitA? uprostA�ed krvavA�ho konfliktu mezi tyranskA?m vlA?dcem a malA?m mA�stem. Dao je poslA�ze cA�saA�em vyslA?n, aby stA�hal uprchlA�ky pA�ed zA?konem. DozvA�dA? ale, A?e jeho milovanA? vesnice, ve kterA� mu byla navA�c svA�A�ena i jejA� ochrana a do kterA� odeA?la krA?snA? mniA?ka Ahn, A?elA� nA?jezdA?m zloA?ineckA�ho A?A�fa a jeho tlupy. Dao si tak musA� si vybrat mezi svA?m slibem cA�saA�i a bojem za poklidnA� mA�sto, kde A?ije bojovnice Ahn, kterA? dezertovala z armA?dy…(Asean Film Festival)AkA?nA� / DobrodruA?nA? / Drama / Fantasy
Vietnam, 2013, 107 min

Red Bull Ultra Natural

78,0%

Red Bull Ultra Natural Red Bull Ultra Natural je progresivnA� snowboardovA? soutA�A?, na kterou se sjelo 16 nejlepA?A�ch jezdcA? svA�ta, aby si to rozdali o krA?le backcountry. V kanadskA�m Bald Face nechal otec celA�ho projektu Travis Rice postavit masivnA� backcountry park se sklonem 45 stupA?A? a vA�ce neA? 80 pA�ekA?A?kami vA?etnA� velkA�ho skoku v samotnA�m cA�li. Za Travisem dorazil napA�A�klad Nicolas Muller, Pat Moore, Terje Haakonsen, Gigi Ruff, Torstein Horgmo a dalA?A�. Jste pA�ipraveni na ultimA?tnA� snowboarding?(MF OutdoorovA?ch filmA?)DokumentA?rnA� / KrA?tkometrA?A?nA�
USA, 2013, 6 min

Hal

63,0%

Hal Po nA?hlej smrti svojho priateA?a Hala pri tragickej leteckej nehode prichA?dza Kurumi o vA?etko. Jej srdce je zlomenA�. Je nA?tenA? pokraA?ovaA? v A?ivote bez svojho milovanA�ho a upadA? do samotA?rskej a smutnej existencie. GeniA?lny vedec vA?ak vymyslel plA?n, ako Kurumi priviesA? spA�A? k normA?lnemu A?ivotu.A�Pomocou futuristickej technolA?gie s binA?rnym ekvivalentom A?udskA?ch emA?ciA� vytvA?ra ultra-realistickA�ho robotickA�ho nA?hradnA�ka, ktorA? mA? zaujaA? Halovo miesto a vyslobodiA? KurumiA�z veA?nej samoty.A�SpoA?iatkuA�odolnA? a zlomenA?, no stA?le krA?sna KurumiA�pomaly podlieha svojA�m tA?A?bam a nachA?dza A?techu v spoloA?nosti robota. Hoci ich jedineA?nA� puto silnie kaA?dA?m A?alA?A�m dA?om, Kurumi a Hal A?oskoro zistia, A?e ich umelA? milostnA? prA�beh je celkom inA?, ako saA�spoA?iatkuA�zdalo.(figliar)AnimovanA? / RomantickA? / Sci-Fi
Japonsko, 2013, 60 min

Patrol, The

49,0%

Patrol, The ScenA?rista a reA?isA�r filmu, bA?valA? vojak Tom Petch, prinA?A?a prenikavA? pohA?ad na konflikt v Afganistane oA?ami britskej armA?dnej hliadky, ktorA? po boku afganskej armA?dy vedie dlhA? boj proti Talibanu, neviditeA?nA�mu a smrteA?nA�mu nepriateA?ovi. KeA? A?peciA?lne jednotky opA�tujA? Talibanu protiA?tok v provincii HA�lmand, musia tri dni A?eliA? dvojnA?sobnej prevahe. A?eliac problA�mu s chA?bajA?cou munA�ciou, zraneniami a rastA?cim napA�tA�m pod velenA�m kapitA?na, ktorA? nie je v kontakte so svojimi muA?mi, vyA?erpanA� a sklamanA� vojaci zaA?nA? spochybA?ovaA? ich A?lohu vo vojne.(figliar)Drama / VA?leA?nA?
VelkA? BritA?nie / Maroko, 2013, 85 min