Annabelle

51,0%

AnnabelleJohn Form naA?el pro svou nastA?vajA�cA� manA?elku Miu dokonalA? dA?rek a�� krA?snou starou klasikou panenku odA�nou do snA�hobA�lA?ch svatebnA�ch A?atA?. Ale Miina radost z Annabelle nemA? dlouhA�ho trvA?nA�. JednA� hrA?znA� noci vtrhnou do jejich domu vyznavaA?i satanskA�ho kultu a brutA?lnA� napadnou mladA? pA?r. ProlitA? krev a hrA?za nejsou to jedinA�, co za sebou nechA?vajA�. VyznavaA?i Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, A?e nic z toho, co udA�lali, nelze ani zdaleka srovnA?vat se zlem, kterA?m je nynA� posedlA? Annabelle.Horor, 2014 , 95 min

Labyrint: AstA�k

66,0%

Labyrint: AstA�kPodzemnA� vA?tah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokA?mi zdmi. VA?bec na nic si nepamatuje, dokonce si zpoA?A?tku nevzpomA�nA? ani na vlastnA� jmA�no. Hned po pA�A�jezdu jej pA�ivA�tA? skupina dalA?A�ch mladA�kA?, kterA� jiA? dA�A�ve potkal stejnA? osud. VytvoA�ili zvlA?A?tnA� komunitu, kterA? se na tom podivnA�m mA�stA� snaA?A� pA�eA?A�t a zA?roveA? neA?navnA� hledA? A?nikovou cestu. MoA?nost utA�ct majA� kaA?dA� rA?no, kdy se ve zdi otevA�rA? obrovskA? brA?na. Ta jim vA?ak pouze umoA?A?uje vstoupit do obrovskA�ho a neustA?le se mA�nA�cA�ho bludiA?tA�, kterA� jejich novA? domov obklopuje. NejlepA?A� a nejodvA?A?nA�jA?A� bA�A?ci hledajA� cestu ven a postupnA� mapujA� jednotlivA� A?A?sti labyrintu. MajA� na to jen A?as vymezenA? dennA�m svA�tlem, veA?er se brA?na uzavA�rA? a kdo se nestihne vA?as vrA?tit, mezi stA�nami labyrintu nepA�eA?ije. ZA?stane po nA�m jen pA�eA?krtnutA� jmA�no vyrytA� na stA�nA�. Labyrint se totiA? v noci mA�nA� na dA�sivA� mA�sto plnA� nejrA?znA�jA?A�ch nA?strah, kvA?li nimA? se pravdA�podobnost pA�eA?itA� v jeho A?trobA?ch limitnA� blA�A?A� k nule. Thomase pA�esto bludiA?tA� neustA?le pA�itahuje. MoA?nA? za to mA?A?e i fakt, A?e je jinA? neA? ostatnA� chlapci. Jemu jedinA�mu se zdajA� podivnA� sny o minulosti a o zA?hadnA� organizaci skrytA� pod zkratkou W.C.K.D. NavA�c prA?vA� jeho jmA�no vykA�ikne novA? pasaA?A�r, kterA�ho pA�iveze dalA?A� vA?tah. K pA�ekvapenA� vA?ech to ale nenA� chlapec, ale dA�vka (Kaya Scodelario). A prA?vA� ona moA?nA? drA?A� klA�A? od brA?ny jejich vA�zenA�.AkA?nA� / MysteriA?znA� / Thriller / Sci-Fi, 2014 , 114 min

NaA?rot

54,0%

NaA?rotDen pA�ed dA?leA?itou zkouA?kou z medicA�ny Jeffa navA?tA�vA� jeho dva nejlepA?A� kamarA?di, aby s nA�m oslavili jeho jednadvacA?tA� narozeniny. PA�estoA?e Jeff nemA? na pA?rty nA?ladu, nakonec souhlasA�, A?e na jeden drink zajde. ZA?bava se ovA?em zvrhne a veA?er se vymkne kontrole. ZapoA?ne pA�ehnanA? pA?rty plnA? alkoholu, sexy vysokoA?kolaA?ek, okoA�enA�nA? jednA�m vzteklA?m bA?kem. DokA?A?ou Jeffovi kamarA?di svA�ho parA?A?ka vystA�A�zlivA�t pA�ed dA?leA?itou zkouA?kou? Za pokus to stojA�!Komedie, 2013 , 89 min

ZakA?zanA� uvolnA�nA�

43,0%

ZakA?zanA� uvolnA�nA�ZakA?zanA� uvolnA�nA� je o A?nosu nevA�sty, kterA? se dost nepovedl, o dA?leA?itA�m hokejovA�m utkA?nA� a koktejlu, kterA? si holky nalejou, aA? kdyA? je ten sprA?vnA? A?as.Komedie, 2014 , 77 min

DivokA� historky

84,0%

DivokA� historkyA�est divokA?ch historek spojuje tA�ma drobnA?ch i vA�tA?A�ch nespravedlnostA� a kA�ivd, kterA?m se A?lovA�k nemA?A?e brA?nit, nechce-li pA�ekroA?it hranice zA?kona A?i dobrA?ch mravA?. A?eho je ale moc, toho je pA�A�liA?. V rA?znA?ch situacA�ch se hrdinovA� filmu dostanou do bodu, kdy uA? jim dojde trpA�livost. Vezmou vA�ci do svA?ch rukou a s lidskou malostA�, byrokraciA� A?i vypoA?A�tavostA� si to vyA�A�dA� s intenzitou rozzuA�enA�ho zvA�A�ete. A?ernA? komedie koprodukovanA? bratry AlmodA?varovA?mi si podmanila divA?ky festivalu v Cannes i KarlovA?ch Varech. NenA� divu. Nervy totiA? mA?A?ou rupnout kaA?dA�mu a pocity hnA�vu jsou stejnA� univerzA?lnA� jako uvolA?ujA�cA� A?A?inek smA�chu, kterA? se dostavA� pA�i kaA?dA�m z A?esti pA�ekvapivA?ch rozuzlenA�.PovA�dkovA? / Komedie / Thriller / Drama, 2014 , 122 min

LA?ska, soudruhu

53,0%

LA?ska, soudruhuRomantickA? komedie odehrA?vajA�cA� se na pozadA� studenA� vA?lky. Elsa, modistka stA�ednA�ho vA�ku a jasnovidkynA� mA? svA?j A?ivot naprosto pod kontrolou a�� dokud ovA?em muA?, kterA�ho kdysi milovala a ztratila, neprojde dveA�mi jejA�ho obchodu s klobouky. Jsme v HelsinkA?ch roku 1962. Jan, A?eskA? jazzovA? hudebnA�k, je ve mA�stA� kvA?li vystoupenA� na a�zMezinA?rodnA�m festivalu mlA?deA?e a studentstva“. Po vA�ce neA? dvA� desetiletA� Elsa vA�A�ila, A?e tento muA? je mrtvA?… ZpoA?A?tku si chce Elsa od Jana udrA?et odstup. A zejmA�na od festivalu, kterA? je pro ni jen dalA?A�m pokusem svA�tovA?ch komunistA? vymA?t mozek dobrA?m, dA?vA�A�ivA?m obA?anA?m zA?padnA�ch zemA� jako je Finsko. Jan vA?ak je vytrvalA?, pA�esvA�dA?ivA? a okouzlujA�cA�. KdyA? Elsa nakonec pA�ekonA? svA?j strach z lA?sky a zA?vazkA?, uvA�domA� si, A?e pokud spolu chtA�jA� strA?vit vA�ce neA? jen sedm dnA� festivalu, existuje jen jedno A�eA?enA�…Komedie, 2013 , 105 min

FaleA?nA� poldovA�

65,0%

FaleA?nA� poldovA�Byla by to dokonalA? akA?nA� krimikomedie o dvou policajtech a velkA?ch parA?A?cA�ch, aA? na jednu maliA?kost: naA?i hlavnA� hrdinovA� vA?bec nejsou poldovA�. Do sluA?eb zA?kona se totiA? kamarA?di Justin a Ryan dostali tak trochu nelegA?lnA� a to jen dA�ky tomu, A?e se oblA�kli do policejnA�ch kostA?mA? a vyrazili na jednu pA?rty. JenA?e uA? cestou na mejdan rychle zjistili, A?e jim policejnA� uniforma nabA�zA� i jinA� zajA�mavA� moA?nosti. TA�eba trochu pobuzerovat pA?r lidA� na ulici, zabavit mladejm jointa, dostat zadara panA?ka nebo mnohem A?spA�A?nA�ji balit holky. A tak se vedle svA�ho civilnA�ho A?ivota, v nA�mA? Justin vyvA�jA� novou poA?A�taA?ovou hru o policajtech a Ryan se hlavnA� poflakuje, zaA?nou skvA�le bavit A?ivotem faleA?nA?ch poldA?. A jsou v tom A?A�m dA?l tA�m vA�c lepA?A�. StaA?A� pA�eci na eBay koupit vyA�azenA� policejnA� auto a pA?r dalA?A�ch pomA?cek, jako je napA�A�klad vysA�laA?ka, dA�ky kterA� se dostanou vA?as k lidem, kteA�A� potA�ebujA� policejnA� pomoc. Ale jakmile se tito zbrusu novA� a�zhrdinovA�“ zamotajA� do sA�tA� skuteA?nA?ch policajtA?, mafiA?nA? a zkorumpovanA?ch detektivA?, musA� dA?t v sA?zku nejen svA� faleA?nA� odznaky. A tak zaA?A�nA? hodnA� zajA�mavA? a pro divA?ky vtipnA? hra na koA?ku a myA?, kterA? mA?A?e naA?im a�zpolicajtA?m“ pA�erA?st pA�es hlavu… pokud jim ta hlava zA?stane na jejich krku.AkA?nA� / Komedie, 2014 , 104 min

VejA?ka

57,0%

VejA?kaPetr Kocourek (TomA?A? Vorel jr.)A�se hlA?sA� na katedru grafiky na UMPRUM, kam pA�ijA�majA� jen pA?r vyvolenA?ch. UA? jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub KohA?k) jeA�nekompromisnA�. Na A?kolu se hlA?sA� i krA?snA? Julie (Eva JosefA�kovA?),A�do kterA� se Kocourek bezhlavA� zamiluje. Michal Kolman (JiA�A� MA?dl) studuje VA�E, ale mA�sto pA�ednA?A?ekA�a seminA?A�A? ho zajA�majA� jen spoluA?aA?ky a rychlA? auta. ZkouA?ky a zA?poA?ty A�eA?A� podvodem nebo A?platkem A?i pomocA� svA�ho vlivnA�ho otce (Jan Kraus). Kocourkova matkaA�(Zuzana BydA?ovskA?) se dA?vno vzdala pA�edstavy, A?e jejA� syn bude studovat nA�co poA�A?dnA�ho, zatA�mco panA� KolmanovA? (Ivana ChA?lkovA?) svA�ho synka neustA?le vydrA?uje aA�hA?A?kA?. Oba kluky spojuje uA? od gymplu ilegA?lnA� malovA?nA� graffiti. Na praA?skA?ch stA�echA?ch, nA?draA?A�ch a v podchodech zaA?A�vajA� divokA? dobrodruA?stvA�. PA�i jednA� noA?nA� honiA?ceA�je Kocourek dopaden… Hudba a rapA�DJ Mika Trafika a Vladimira 518, strohA� herectvA�, dynamickA? kamera, tajemnA? noA?nA� zA?koutA� a�� to vA?e dA?vA? Praze autentickouA�podobu.Komedie, 2014 , 85 min

VA?ivA?ci

48,0%

VA?ivA?ciPA�A�bA�h dvou bratrA?, kterA� rozdA�lila jedna A?ena. A�piA?kovA? neurochirurg utA?pA�jA�cA� se v bludnA�m kruhu operacA�, alkoholu a milostnA?ch avantA?r a jeho horkokrevnA? bratr, kterA? se vrA?til z A?eskA� mise vA�AfghA?nistA?nu, vychovA?vA? dvA� dcery, ale prohrA?vA? svA?j boj sA�dluhy a nA?vratem kA�normA?lnA�mu A?ivotu. A vA?echno to A�A�dA� jejich matka. Jejich osudy se prolA�najA� sA�dalA?A�mi postavami kolegA?, spolubojovnA�kA?, kamarA?dA?, vA?ichni vA?ak majA� nA�co spoleA?nA�ho. KaA?dA? se totiA? nA�kdy zachovA? jako vA?ivA?k…Drama / Komedie, 2014 , 98 min

Assvit planety opic

75,0%

Assvit planety opicCaesar je A?impanz, se kterA?m jsme se seznA?mili pA�ed tA�emi lety ve velmi A?spA�A?nA�m filmu ZrozenA� planety opic. Tehdy prA?vA� on, jako prvnA� z lidoopA?, zA�skal mimoA�A?dnA� vysokou inteligenci a to kvA?li pokusA?m s jeA?tA� neschvA?lenA?m lA�kem na Alzheimerovu nemoc. ChytrA? lidoop se stal senzacA�, ale zA?roveA? pA�edznamenal zA?sadnA� revizi pohledu na to, kdo je skuteA?nA?m pA?nem tvorstva. PA�A�bA�h Assvitu planety opic zaA?A�nA? deset let potA�, co se Caesar se smeA?kou dalA?A�ch uprchlA?ch lidoopA? ukryl v hlubokA?ch lesA�ch poblA�A? San Francisca. Lidstvo v mezidobA� prakticky zdecimoval agresivnA� virus, jehoA? prvnA� pA�A�znaky se objevily na konci prvnA�ho dA�lu. TA�m, kteA�A� virovou pandemii pA�eA?ili, navA�c hroutA�cA� se svA�t stavA�l do cesty dalA?A� neA?ekanA� pA�ekA?A?ky. AszemA� uvolnA�nA� lidmi postupnA� obsadil nA?rod geneticky pozmA�nA�nA?ch lidoopA?, v jejichA? A?ele stojA� prA?vA� Caesar. SA�la a schopnosti Ceasarova krA?lovstvA� narA?stajA�, postupnA� vznikA? novA? civilizace A�A�dA�cA� se novA?mi zA?kony a pravidly; civilizace, kterA? si dokA?A?e pA�edstavit Zemi bez lidA�. Planetu opic. LidA�, kteA�A� pA�eA?ili, se snaA?A� narA?stajA�cA� opiA?A� dominanci naruA?it a vrA?tit se na vrchol evoluA?nA�ho A?ebA�A�A?ku. ZaA?A�nA? boj o moc, boj o to, kdo bude vlA?dnoucA�m A?ivoA?iA?nA?m druhem na Zemi. ObA� strany sice dosA?hnou kA�ehkA�ho pA�A�mA�A�A�, ale jen nakrA?tko. NapA�tA� mezi lidskou a lidoopA� komunitou narA?stA?, sA�lA� i boj o moc uvnitA� obou skupin. Tohle napA�tA� mA?A?e vyA�eA?it jen fatA?lnA� stA�et, po nA�mA? bude zcela nezpochybnitelnA�, kdo se stal vlA?dcem planety ZemA�.Sci-Fi / AkA?nA� / Drama / Thriller, 2014 , 130 min