SnA�hy KilimandA?A?ra

74,0%

SnA�hy KilimandA?A?raMichel je odborA?r v dokoch, ktorA� zniA?ujA? stavy a keA?A?e nemA? A?aleko do penzie, zariadi, aby sa jeho meno ocitlo v losovanA� medzi prepustenA?mi. TeA?A� sa, A?e bude maA? koneA?ne viac A?asu na rodinu a pA?jde i s manA?elkou na vysnA�vanA? cestu do Afriky. PlA?ny mu prekazA� prepadnutie vo vlastnom byte. PA?chateA?om je mladA�k Christophe, ktorA? sa zA?falo snaA?A� zA�skaA? peniaze na vA?chovu svojich dvoch malA?ch synov. Napriek poA?iatoA?nA�mu odporu Michel zmenA� nA?zor a vezme do rodiny Christophove deti, aby sa o ne postaral, kA?m bude Christophe vo vA�zenA�. Snehy KilimadA?A?ra je film o A?udskosti, odpustenA� a solidarite.Drama, 2011 , 106 min

Arthur! Arthur!

0,0%

Arthur! Arthur!Komedie, 1969 , 94 min

Cloudburst

0,0%

CloudburstMysteriA?znA�, 1951 , 83 min

Haywire (TV film)

55,0%

Haywire (TV film)Mallory Kane je tajnou vlA?dnA� agentkou, kterA? pracuje v tA�ch nejnebezpeA?nA�jA?A�ch a nejA?pinavA�jA?A�ch koutech svA�ta a jejA� mise nejsou vA?dy tak A?plnA� legA?lnA�. Po A?spA�A?nA�m osvobozenA� jednoho A?A�nskA�ho novinA?A�e jA� nA�kdo z kolegA? podrazA� a chce jejA� smrt. Stane se terA?em zabijA?kA?, kteA�A� znajA� kaA?dA? jejA� krok, a aby pA�eA?ila, musA� dopadnou ty, jenA? ji zradili. DA�ky svA�mu vojenskA�mu vA?cviku vymyslA� dokonalou a�� a nebezpeA?nou a�� lA�A?ku.AkA?nA� / Thriller, 2011 , 93 min

Islands (TV film)

0,0%

Islands (TV film)JednotlivA� epizody:FidA?iBA�lA� plA?A?e a prA?zraA?nA? voda tohoto idylickA�ho ostrova v OceA?nii jsou v ohroA?enA�. ZmA�na klimatu zpA?sobuje bA�lenA� korA?lA? a zvA?A?enA� moA�skA� hladiny.KubaKuba se stA?le vA�ce otevA�rA? svA�tu, coA? vede k obavA?m, jakA? dopad bude mA�t globA?lnA� trh na jejA� koloniA?lnA� architekturu a oslnivA� plA?A?e.GalapA?gyVA�hlasnou ekologickou rA?znorodost tohoto mimoA�A?dnA�ho souostrovA� ohroA?uje zvyA?ujA�cA� se poA?et obyvatel.IslandIsland charakterizujA� jedineA?nA� pA�A�rodnA� A?kazy. NepA�estA?vajA� zde vybuchovat sopky a zA?roveA? pokraA?uje tA?nA� ledovcA?.ZanzibarTento ostrov koA�enA� bA?val rozsA?hlou obchodnA� sA�tA�. NynA� ho vA?ak suA?uje bA�da. Jeho vynalA�zavA� obyvatelA� nicmA�nA� mohou nalA�zt A�eA?enA� tA�to situace.DokumentA?rnA�, 2011 , 50 min

Arena (video film)

43,0%

Arena (video film)Jak vydA�lat miliony na touze lidA� vidA�t krev? ProtA�elA? sadistickA? obchodnA�k (Samuel L. Jackson) to dokA?zal, kdyA? vybudoval impA�rium pomocA� internetovA� strA?nky, na kterA� spolu novodobA� gladiA?toA�i svA?dA� souboje na A?ivot a na smrt. Jeho nejnovA�jA?A�m objevem je David Lord (Kellan Lutz), poA?A?rnA�k, kterA�ho unesli, uvA�znili a donutili bojovat o vlastnA� A?ivot. Aby se David dostal na svobodu, je ochotnA? utkat se vA�sA�rii krvavA?ch zA?pasA?. SvA� soupeA�e zdolA?vA? jednoho za druhA?m, ale nejtA�A?A?A� bitva ho jeA?tA� A?ekA?. Teprve bA�hem nA� rozpoutA? skuteA?nA� krveprolitA� a odhalA� tajemstvA�, kvA?li kterA�mu se mA?A?e celA? vA?dA�leA?nA? podnik zhroutit. Ve vedlejA?A�ch rolA�ch se pA�edstavujA� Daniel Dae Kim (TV seriA?l a�?Ztracenia�?) a Nina Dobrev (TV seriA?l a�?The Vampire Diariesa�?).AkA?nA� / Thriller, 2011 , 94 min

Rebellion

0,0%

RebellionWestern, 1936 , 62 min

Deep Blue Sea, The

0,0%

Deep Blue Sea, ThevA?echny komentA?A�e uA?ivateleDrama / RomantickA?, 1955 , 96 min

Confession, The

63,0%

Confession, TheNA?vA?tA�va ve vA�zenA�. Jeden z americkA?ch vojA?kA?, kterA? se stal A?A?astnA�kem skandA?lu s muA?enA�m vA�zA?A? v IrA?ku, se bA�hem nA?vA?tA�vy svA�A�A� manA?elce s tA�m, co spA?chal. (MFF Karlovy Vary)KrA?tkometrA?A?nA� / Drama, 2005 , 15 min

Bridge, The

73,0%

Bridge, TheMarco Ruiz (DemiA?n Bichir) je vyA?etrovateA? na oddelenA� vrA?A?d za A?tA?t Chihuahua v Mexiku. Marco, ktorA? A?ije v meste Ciudad JuA?rez, je rodinne zaloA?enA? muA? a jeden z poslednA?ch A?estnA?ch policajtov v skorumpovanom a apatickom policajnom zbore, ktorA? svojou neA?innosA?ou nahrA?va vplyvnA?m drogovA?m kartelom. Marco je bystrA?, oA?arujA?ci, mA? zmysel pre detaily a bolestivo si uvedomuje, A?e jeho mesto leA?A� v podruA?A� chaosu. KeA? niekto hodA� mA�tve telo na most, ktorA? urA?uje hranicu medzi mestami El Paso a Ciudad JuA?rez, Ruiza okolnosti prinA?tia spolupracovaA? so svojou americkou kolegyA?ou, detektA�vkou Sonyou Northovou (Diane Kruger).Krimi / Drama / Thriller / MysteriA?znA�, 2013 , 13 min