A?as umA�rat

81,0%

A?as umA�ratStarA? dA?ma vstupuje do ordinace a na vA?zvu a�zOdloA?te si!a�? lA�kaA�ce zaboA�enA� do papA�rA? odpovA�: a�zPolib si p…!a�? PotA� se vracA� do zchA?tralA� dA�evA�nA� vily, kterou prA?vA� opouA?tA� poslednA� z A?A�ednA� dosazenA?ch nA?jemnA�kA?. Aniela blaA?enA� vychutnA?vA? zA�skanA� soukromA�, v nA�mA? je jA� vA�rnA?m spoleA?nA�kem jejA� vA?e chA?pajA�cA� pes. SnA� o renovaci rozlehlA� vily, v nA�A? by rA?da doA?ila s rodinou syna. Ten mA? vA?ak s rodinnA?m sA�dlem jinA� zA?mA�ry. Plynou krA?snA� letnA� dny, starA? dA?ma se kochA? vA?hledem na vzrostlA� stromy v zahradA�, vede nekoneA?nA� monology a pA�itom se vzmA?hA? jejA� nechuA? k synovi a jeho hloupA�, obA�znA� dcerce. CA�tA�, A?e svA�t nA�kdejA?A�ch hodnot odumA�rA? a A?e brzy vyhasne i jejA� vA?le k A?ivotu. Proto se vzepne k moA?nA? poA?etilA�mu A?inu a�� ale jen tak zaruA?A� svA� vile prA?vo na dalA?A� existenci. MinimalistickA? film inklinuje k poetickA� vA?povA�di. A?ernobA�lA?, asketicky vA�cnA? kamera Arthura Reinharta se upA�nA? k vA?razu tesknA� samoty Aniely, kterou znamenitA� ztvA?rnila legendA?rnA� polskA? hereA?ka a�� tA�iadevadesA?tiletA? Danuta SzaflarskA?.Drama, 2007 , 104 min

Fracture

65,0%

FractureMladA? uA?iteA?ka Anna Kagan nastA?pi do svojho prvA�ho zamestnania v A?kole na chudobnom parA�A?skom predmestA�, ktorA� je obA?vanA� najmA� arabskA?mi rodinami. Jej idealizmus je A?oskoro konfrontovanA? s nezA?ujmom A?tudentov, ale aj skeptickA?mi reakciami ostatnA?ch pedagA?gov. Jej A?idovskA? identita je pre niektorA?ch v jej okolA� tak isto tA�A?om v oku.Drama, 2010 , 114 min

Melodie mA�ho srdce

79,0%

Melodie mA�ho srdceSetkA?nA� Lyly (Keri Russell) a Louise (Jonathan Rhys Meyers) v New Yorku je osudovA� a noc, kterou spolu tato krA?snA? violonA?elistka a irskA? kytarista strA?vA�, je pro oba nezapomenutelnA?. Lylin otec o jejich lA?sce ale nechce slyA?et a vezme dceA�in osud do svA?ch rukou. DA�ky nA�mu se tedy Lylin a LouisA?v syn Evan a�zAugust Rusha�? (Freddie Highmore) dostane hned po narozenA� do sirotA?ince, kde snA� o svA?ch nepoznanA?ch rodiA?A�ch. Evan mA? obrovskA? hudebnA� talent, hudbu slyA?A� vA?ude kolem sebe a jednoho dne ho dovede i do New Yorku, kde nezA?stane dlouho bez povA?imnutA�. ZaA?ne studovat na prestiA?nA� hudebnA� konzervatoA�i a dA�ky hudbA� se dostane dokonce i k vytouA?enA�mu cA�li, kterA?m je setkA?nA� s jeho rodiA?i.Drama / HudebnA� / RomantickA?, 2007 , 114 min

Architekt odpadu

82,0%

Architekt odpaduPortrA�t americkA�ho architekta Michaela Reynoldse, kterA? se proslavil stavbami z odpadA?, zaznamenA?val pA�ednA� britskA? dokumentarista Oliver Hodge po tA�i roky. VA�tA�znA? snA�mek Ekofilmu 2009. AmeriA?an Michael Reynolds stavA� pA�es tA�i desA�tky let s A?spA�chem velmi levnA� domy, kterA� disponujA� vlastnA�m zdrojem energie, vody i tepla. VyuA?A�vA? starA� pneumatiky, plechovky od piva a sklenA�nA� lA?hve. Tato pA�ekvapivA� skvA�le fungujA�cA� alternativa bydlenA� z dA�lny vystudovanA�ho architekta a zastA?nce trvale udrA?itelnA�ho rozvoje z NovA�ho Mexika pA�esto, anebo spA�A? prA?vA� proto, v USA neustA?le narA?A?A� na nejrA?znA�jA?A� byrokratickA� pA�ekA?A?ky. CelA� tA�i roky zaznamenA?val reA?isA�r Oliver Hodge prA?ci Michaela Reynoldse a jeho boj s americkA?mi A?A�ednA�ky. Vypravil se s nA�m a s jeho partou podobnA� nadA?enA?ch spolupracovnA�kA? i na tsunami zcela zniA?enA� AndamanskA� ostrovy, kde se jejich levnA� a A?A?elnA� domky setkaly s velkA?m nadA?enA�m. Z celkovA?ch 350 hodin natoA?enA�ho materiA?lu se tvA?rcA?m nakonec podaA�ilo sestA�A�hat nesmA�rnA� A?ivA? a zajA�mavA? portrA�t vA?jimeA?nA�ho muA?e a jeho splnA�nA�ho A?ivotnA�ho snu.DokumentA?rnA�, 2007 , 84 min

ProbuzenA� (video film)

74,0%

ProbuzenA� (video film)Clayton (Hayden Christensen) je v mnoha ohledech A?spA�A?nA?m mladA�kem, mA? bA?jeA?nou snoubenku Samathu (Jessicca Alba) a obchody mu jenom vzkvA�tajA�. O jeho zdravA� se to ale rozhodnA� A�A�ci nedA?, zoufale potA�ebuje transplantaci srdce. SprA?vnA�ho dA?rce pro nA�j hledA? jeho pA�A�tel, kardiolog Jack Harper (Terrence Howard). KdyA? ten sprA?vnA? okamA?ik nastane, dA?rce je nalezen a operace mA? zaA?A�t, Clay zjistA�, A?e anestezie ho pouze paralyzovala, vA?e kolem sebe vnA�mA? a cA�tA�, ale nemA?A?e se ani pohnout a mluvit a stA?vA? se tedy nechtA�nA� svA�dkem svA� vlastnA� operace srdce. ZaA?A�nA? mA�t pochybnosti, zda je vA?bec v plA?nu doktorA? nechat ho pA�eA?A�t. ProbuzenA� je psychologickA?m thrillerem, kterA? VA?s rozhodnA� nenechA? chladnA?mi.Krimi / Thriller, 2007 , 84 min

PolA?rnA� bA�A�bA�h

65,0%

PolA?rnA� bA�A�bA�hVA?dy veril v Dedo MrA?za, i keA? sa mu za to cynickA� kamarA?ti posmievali. JednA�ho veA?era cez Vianoce mu pred domom zastavA� vlak a ruA?A?ovodiA? ho pozve na jazdu na SevernA? pA?l. Chlapec so sebou berie prekvapenA?ch kamarA?tov a vydA?va sa s nimi na vA?let splnenA?ch detskA?ch snov. Tom Hanks miluje nA?met znA?mej rovnomennej knA�A?ky a tA?mto filmom si spA?A?a i svoj dA?vny detskA? sen. Technicky nA?roA?nA? film s monA?trA?znym 150 miliA?novA?m rozpoA?tom, vytvorenA? kompletne digitA?lnymi technolA?giami, bude viesA? on sA?m – svojim hlasom a vizuA?lnou digitA?lnou verziou. ZahrA? si totiA? spomA�nanA�ho ruA?A?ovodiA?a.AnimovanA? / DobrodruA?nA? / RodinnA? / Fantasy, 2004 , 100 min

Alone (video film)

61,0%

Alone (video film)PrA? na svA�t pA�ichA?zA�me a z nA�j odchA?zA�me sami. To je asi dA?vod, proA? kaA?dA? hledA? svA� druhA� jA?, svou lepA?A� pA?lku. Ale co kdybyste se nenarodili sami? Co kdybyste byli od samA�ho poA?A?tku pA�ipoutA?nA� tA�lem i duA?A� k nA�komu jinA�mu? Pim a Ploy jsou siamskA? dvojA?ata. Jednoho dne podstoupA� rozdA�lujA�cA� operaci, pA�i kterA� Ploy umA�rA?. Od tA� doby se vA?ak Pim velmi trA?pA� vA?A?itkami a pocitem osamA�nA� a utA�kA? proto za jinA?m A?ivotem do Koreje, kde brzy potkA? laskavA�ho manA?ela. Ploy je vA?ak stA?le zde, jejA� duA?e pA�ebA?vA? ve spoleA?nA�m domA� a je to duA?e velmi, velmi nahnA�vanA?.Drama / Horor / PsychologickA? / Thriller, 2007 , 90 min

Rise of the Footsoldier

80,0%

Rise of the FootsoldierRise of Footsoldier sleduje neA?prosnA? rozkvA�t Carltona Leache jednoho z nejobA?vanA�jA?A�ch fotbalovA?ch chuligA?nA?, kterA? se dostane aA? na mA�sto samotnA�ho A?lena znA?mA�ho gangu kriminA?lnA�kA?, kteA�A� jsou jedni z nejobA?vanA�jA?A�ch od LondA?na aA? po Essex od zaA?A?tku osmdesA?tA?ch let aA? po konec devadesA?tA?ch.AkA?nA� / Krimi / Drama / A?ivotopisnA?, 2007 , 119 min

Claire

35,0%

ClaireValerie Bertinelli hrA? Claire, ovdovelA? matku dvoch dievA?at, ktorA? mA? paranormA?lne jasnovideckA� schopnosti – vidA� udalosti, spojenA� s vecami, ktorA?ch sa dotkne. Jej strA?ko, bA?valA? policajt, ju poA?iada o pomoc pri rieA?enA� prA�padu vraA?dy…KeA? sa Claire zaA?ne podieA?aA? na vyA?etrovanA� prA�padu, snaA?A� sa pochopiA? svoje vA�zie. ZistA�, A?e nejde o osamotenA? vraA?du, ale o poslednA? z celej sA�rie vrA?A?d, ktorA? sA?visA� s istou dA?vnou tragA�diou. Claire vA?ak netuA?A�, do akej miery sa bude celA� vyA?etrovanie tA?kaA? aj jej rodiny…Drama / Thriller / MysteriA?znA�, 2007 , 78 min

Bu neng shuo de. mi mi

83,0%

Bu neng shuo de. mi miNa stA�ednA� A?kolu Tamkang pA�ichA?zA� do hudebnA� tA�A�dy novA? student Le. Ze starA� klavA�rnA� uA?ebny slyA?A� tajemnou skladbu, jde se proto podA�vat za zvukem. SpatA�A� tu dA�vku Yu, se kterou se ihned spA�A?telA� a trA?vA� s nA� potA� spoustu A?asu. JenA?e jednoho dne uvidA� Yu Lea s jinou dA�vkou, a tak uteA?e. Le na ni A?ekA?vA? pA�ed jejA�m domem, ale dA�vka se stA?le neukazuje. Nakonec mu jeho otec povA� neuvA�A�itelnA? pA�A�bA�h o jednA� dA�vce a hudebnA� skladbA� s nA?zvem Secreta��Drama / RomantickA?, 2007 , 101 min