MA?j otec Mengele

67,0%

MA?j otec MengelePA�A?e se rok 1977 a Hermann, syn nejhledanA�jA?A�ho muA?e na svA�tA�, nacistickA�ho sadisty a vA?leA?nA�ho zloA?ince, se rozhodne najA�t otce, kterA�ho nikdy nevidA�l. Po dlouhA� tajnA� plavbA� do zapadlA� vesnice kdesi v JiA?nA� Americe stojA� Hermann koneA?nA� tvA?A�A� v tvA?A� svA�mu otci. Od maliA?ka vA�A�il, A?e Josef Mengele, znA?mA? jako a�zandA�l smrtia�?, je monstrum. S pA�ekvapenA�m ale zjiA?A?uje, A?e je to charismatickA?, kultivovanA? muA?, kterA? chce za svou minulostA� udA�lat tlustou A?A?ru. Co bude dA?l? VydA? Hermann svA�ho otce spravedlnosti nebo mu pomA?A?e? Film podle kniA?nA� pA�edlohy na zA?kladA� skuteA?nA�ho pA�A�bA�hu.Drama / VA?leA?nA?, 2003 , 100 min

PrA?zdniny v ArizonA�

40,0%

PrA?zdniny v ArizonA�OsmiletA? Brent jede poprvA� v A?ivotA� na letnA� tA?bor pro malA� kovboje, zatA�mco jeho starA?A� bratr Brooke tam bude pracovat jako vedoucA�. Tenhle tA?bor se stal jakousi rodinnou tradicA�, ale Brent si zpoA?A?tku neumA� mezi ostatnA�mi kluky najA�t pA�A�tele. Teprve kdyA? poznA? ostA?chavA�ho Jerryho, stanou se z nich nerozluA?nA� kamarA?di. Ani Brooke si zprvu nevA� se svou novou pozicA� rady, zvlA?A?A? kdyA? se proti nA�mu tvrdA� postavA� Mike, zaA?tA�tA�nA? rvA?A?em Badem. BratA�i se semknou a s pomocA� vedoucA�ho tA?bora Travise najdou zpA?sob, jak pA�eklenout rozpory a odkA?zat surovce do patA�iA?nA?ch mezA�. Brooke se navA�c sblA�A?A� s pA?vabnou Donnou a pobyt na tA?boA�e vrcholA� soutA�A?A� v jA�zdA� na kA?nojA�ch a v rybaA�enA� pod nA?dhernA?m panoramatem arizonskA?ch hor. Na tohle prA?zdninovA� dobrodruA?stvA� A?A?dnA? z jeho A?A?astnA�kA? nezapomene.Ve filmu reA?isA�ra Joeya Travolty hrajA� Morgan Fairchild, Greg Evigan, Lee Majors a dalA?A�.DobrodruA?nA? / RodinnA? / Komedie, 2003 , 87 min

PlaA?A�cA� louka (neoficiA?lnA� nA?zev)

86,0%

PlaA?A�cA� louka 							(neoficiA?lnA� nA?zev)Na pozadA� vztahu muA?e a A?eny film sleduje osud A?ecka ke konci obA?anskA� vA?lky, kterA? zemi zasA?hla bezprostA�ednA� po druhA� svA�tovA� vA?lce.

Drama / HistorickA? / RomantickA?, 2004 , 170 min

Bestie (TV film)

39,0%

Bestie (TV film)KdyA? je v Thajsku unesena dcera bA?valA�ho agenta Jakea Hoppera (STEVEN SEAGAL), jejA� otec netuA?A�, A?e se pA�ed nA�m rozehrA?vA? nebezpeA?nA? hra plnA? intrik, nebezpeA?A� a surovA�ho nA?silA�. Hopper odlA�tA? do Bangkoku, kde poA?A?dA? o pomoc svA� bA?valA� kolegy a spoleA?nA� se vydA?vajA� po stopA?ch skupiny, o kterA� si myslA�, A?e Jessicu unesla. PA�i pA?trA?nA� se Jake dostane do centra boje mezi zkorumpovanA?m thajskA?m generA?lem a gangem pA�ekupnA�kA? zbranA�. Pomalu pA�ichA?zA� na to, A?e je zA?mA�rnA� vmanipulovA?n do podivnA?ch akcA� tajnA?ch sluA?eb a jeho dcera slouA?A� jako nA?vnada.AkA?nA�, 2003 , 86 min

Joe milionA?A� (TV poA�ad)

21,0%

Joe milionA?A� (TV poA�ad)V A?esku ji sice uvidA�me poprvA�, v mnoha zemA�ch svA�ta je vA?ak soutA�A? Joe Millionaire znA?mA? a divA?ky vyhledA?vA?na. PohlednA� dA�vky v nA� „soutA�A?A�“ o pohlednA�ho chlapA�ka s tuA?nA?m bankovnA�m kontem a jejich cesta za A?tA�stA�m je samozA�ejmA� zaznamenA?vA?na televiznA�mi kamerami. ProtoA?e jde vA?ak o reality show, jsou skrytA?mi kamerami filmovA?ny i v okamA?icA�ch, kdy o jejich pA�A�tomnosti netuA?A�. Joe se jim dvoA�A� a ony se dvoA�A� jemu, neboA? vA�A�A�, A?e jde o seznamovacA� poA�ad typu „Jak si vzA�t milionA?A�e“. JenomA?e vA?echno je jinak. Na konci poA�adu Joe finalistce prozradA� svA� skuteA?nA� profesnA� a finanA?nA� postavenA�. Zpravidla se jednA? o mladA�ky s nejrA?znA�jA?A�m povolA?nA�m, jeA? vA?ak spojuje jedno – rozhodnA� majA� hluboko do kapsy. A kamera A?kodolibA� sleduje reakci „podvedenA�“ dA�vky.Reality-TV / RomantickA?, 2003 , 60 min

DobrA? den, noci

76,0%

DobrA? den, nociDvojice lidA�, jeA? se zajA�mA? o pronajmutA� prostornA�ho bytu, vypadA? jako zamilovanA? mladA? pA?r. Ale hned vzA?pA�tA� je zA�ejmA�, A?emu byt bude slouA?it: muA? i A?ena jsou A?leny italskA� RudA� brigA?dy a jejich momentA?lnA� vyhlA�dnutou obA�tA� je politik Aldo Moro, jehoA? budou po A?nosu dlouze vA�znit v jednom z pokojA?. ReA?isA�r rekonstruuje poslednA�ch padesA?t pA�t dnA? A?ivota tohoto stateA?nA�ho pA�edsedy kA�esA?anskodemokratickA� strany jednak proto, aby vzdal hold A?lovA�ku, kterA? si po tolik dnA? krutA� nejistoty dokA?zal zachovat dA?stojnou poklidnost, jednak proto, aby pA?sobivA� demonstroval zhoubnost jakA�hokoliv dogmatismu a ideologie. Tuto myA?lenku zprostA�edkovA?vA? pA�edevA?A�m Chiara, jedinA? A?ena mezi teroristy, jeA? si pod tlakem rozliA?nA?ch okolnostA� zaA?ne uvA�domovat nelidskost „revoluA?nA�ho A�eA?enA�“ spoleA?enskA?ch problA�mA?. V BellocchiovA� filmu, kterA? lze charakterizovat jako politickA? psychothriller, je napA�tA� pA?sobivA� umocA?ovA?no hojnA?m pouA?A�vA?nA�m dobovA�ho televiznA�ho zpravodajstvA�.Drama, 2003 , 106 min

Return, The

33,0%

Return, Thehttp://www.youtube.com/watch?v=e-oe2D5oOI8KrA?tkometrA?A?nA� / Drama, 2010 , 3 min

Katova kletba

38,0%

Katova kletbaNa vysokA� A?kole Rogers Hight School umA�rajA� tA�i studenti za zvlA?A?tnA�ch okolnostA�. Co je pA�A�A?inou? ExotickA? nemoc nebo neznA?mA? nelegA?lnA� droga?Nebo nA�co nadpA�irozenA�ho? FBI nasazuje vysoce vyA?kolenA? vyA?etA�ovacA� tA?m v utajenA�, kterA? se snaA?A� zjistit, co je v pozadA� a zA?roveA? ochrA?nit ostatnA� studenty.Drama / MysteriA?znA� / Thriller, 2003 , 106 min

LA?ska nic nestojA�

45,0%

LA?ska nic nestojA�RomantickA? komedie pro teenagery je modernA�m zpracovA?nA�m komedie z roku 1987 LA?ska se nedA? koupit. HlavnA�m hrdinou filmu je stA�edoA?kolA?k Alvin Johnson (Nick Cannon), velmi inteligentnA� a sympatickA? kluk, kterA? je vA?ak spoleA?ensky trochu mimo. VeA?kterA? svA?j A?as totiA? trA?vA� ponoA�enA? do knih, pod kapotou auta A?i na brigA?dA�, kde si vydA�lA?vA? penA�ze navA�c. Ty potA�ebuje na to, aby mohl sestrojit motor, kterA? navrhl- a prA?vA� to by mu mohlo dopomoci ke zA�skA?nA� stipendia pro dalA?A� studium. AvA?ak zatA�mco na akademickA� pA?dA� je Alvin jedniA?ka, spoleA?ensky je jen jedna velkA? nula. Pro elitu stA�ednA� A?koly je neviditelnA? a svA� vA�kendy trA?vA� se stejnA� nudnA?mi pA�A?teli jako je on, nebo se dA�vA? na basket a pA�A�telkyni samozA�ejmA� takA� nemA?. Jeho chvA�le vA?ak pA�ijde, kdyA? se krA?lovnA� elity stA�ednA� A?koly, Paris MorganovA�, podaA�A� nabourat auto svA� matky Alvin toho vyuA?ije a nabA�dne Paris dohodu seA?ene jA� potA�ebnA� nA?hradnA� dA�ly, ale zato musA� Paris pA�ed celou A?kolou pA�edstA�rat, A?e je jeho dA�vkou… Je Alvin vA?ak ochoten pro svou novou roli obA�tovat vA?e, co doposud zA�skal – skuteA?nA� pA�A?tele, A?anci na stipendium a opravdovA? vztah s Paris?Komedie / RomantickA? / Drama, 2003 , 98 min

ChladnokrevnA� (TV film)

64,0%

ChladnokrevnA� (TV film)Jake Vig (Edward Burns) je podvodnA�k velkA�ho formA?tu, kterA? A?ikovnA� vyuA?A�vA? darA?, kterA?mi ho obdaA�ila PA�A�roda: pA�irozenA�ho A?armu, odvahy a schopnosti vylhat se i z tA� nejoA?emetnA�jA?A� situace. A�tA�stA� se vA?ak od nA�j odvrA?tA� v okamA?iku, kdy prostA�ednictvA�m dvojice zkorumpovanA?ch policistA? Whitwortha (Donal Logue) a Manzana (Luis GuzmA?n) a navenek bezA?honnA�ho Lionela Dolbyho pA�ijde nezA?konnA� k sluA?nA� sumiA?ce dolarA?. KdyA? Lionel a JakeA?v parA?A?k Al (Louis Lombardi) zahynou, vyjde najevo, A?e Lionel vA?bec nebyl tak bezA?honnA?, jak vypadal: pracoval totiA? jako A?A?etnA� pro krA?le zloA?inu Winstona Kinga (Dustin Hoffman). Aby splatili dluh a zachrA?nili si A?ivot, musejA� se Jake a jeho zbylA� komplicovA� – Gordo (Paul Giamatti) a Miles (Brian Van Holt) vrhnout do obzvlA?A?A? sloA?itA�ho a nebezpeA?nA�ho podniku. Na pomoc pA�i realizaci famA?znA�ho podrazu si pA�izvou tmavovlasou kapsA?A�ku Lily (Rachel Weisz). KdyA? vA?ak dA�vka vrazA� do dveA�A� s vlasy A?erstvA� obarvenA?mi narudo, je to prvnA� signA?l smA?ly, kterA? se na partu zaA?ne lepit. Na obzoru se totiA? objevA� JakeA?v letitA? nepA�A�tel – vA?eho schopnA? agent FBI Gunther Butan (Andy Garcia). ReA?isA�r James Foley (Konkurenti, Cela, VA?lka gangA?) rozjA�A?dA� ve velkA�m stylu kriminA?lnA� thriller o souboji velmistrA? podrazA?. RafinovanA? hra s dA?vA�A�ivostA�, spolehlivostA� a loajalitou se mA�nA� ve smrtA�cA� souboj kdo z koho – a za kolik.Krimi / Thriller / Drama, 2003 , 97 min