Rosamunde Pilcher: RA?j snA? (TV film)

13,0%

Rosamunde Pilcher: RA?j snA? (TV film)Michael Bingham se po dvacetiletA�m pobytu v Americe vracA� domA?, aby pA�evzal dA�dictvA� po svA� tetA�. ZapA?sobA� na mladiA?kou Sophii, kterA? se do nA�ho zamiluje a namlouvA? si, A?e jsou jejich city oboustrannA�. NenA� to vA?ak pravda. Michael jiA? pA�ed svA?m odchodem do Ameriky miloval Sophiinu matku Karen, kterA? se pak vdala a ovdovA�la. Po jejich setkA?nA� se ukazuje, A?e ani jA� nenA� Michael lhostejnA?. KdyA? se to Sophie dozvA�, dojde mezi nA� a matkou k hA?dce a Sophie odchA?zA� za dramatickA?ch okolnostA� z domovaRomantickA? / Drama, 2002 , 82 min

Black Angel

74,0%

Black AngelKirk Bennett je odsouzen k smrti za vraA?du barovA� zpA�vaA?ky. Jeho A?ena se pokouA?A� prokA?zat jeho nevinu za pomoci exmanA?ela obA�ti. Dvojice pA?trA? po broA?i ve tvaru srdce, jejA�A? poslednA� vlastnA�k bude zA?roveA? i vrahem. PA?trA?nA� je zavA?dA� do noA?nA�ho klubu, kterA? vlastnA� pochybnA? Marko (Peter Lorre). AsstA�ednA� pA?r se postupem A?asu A?A�m dA?l tA�m vA�c sbliA?uje, vA?e vA?ak konA?A� pA�ekvapivA?m, alkoholovA?m oparem zahalenA?m finA?le.Drama / Film-Noir / MysteriA?znA�, 1946 , 81 min

Vlci Wall Streetu

23,0%

Vlci Wall StreetuJeff je mladA? muA?, kterA? se s rodinou pA�estA�huje do New Yorku, a snaA?A� se zde najA�t prA?ci maklA�A�e na Wall Steet. V baru potkA? dA�vku, kterA? mu zajistA� mA�sto u jednA� z nejbohatA?A�ch brokerskA?ch firem. Jeff je nadA?en a v novA� prA?ci prochA?zA� A?kolenA�m tA�ch nejlepA?A�ch. PotA�, co JeffA?v trA�ning ve firmA� skonA?A�, zaA?ne pA�ichA?zet na pravA? dA?vod A?spA�chu svA?ch kolegA?, zvA�A�ecA� instinkt. Jeff se musA� rozhodnout, zda je pro nA�j dA?leA?itA�jA?A� dA�vka kterou miluje, a nebo kariA�ra, kterA? z nA�j udA�lA? dalA?A�ho z vlkA? Wall Street.AkA?nA� / Horor / MysteriA?znA�, 2002 , 85 min

Na pokraji smrti

40,0%

Na pokraji smrtiPA�A?e sa rok 2002 a kalifornskA� A?rady sa rozhodli znovu otvoriA? najslA?vnejA?iu vA�znicu vA?etkA?ch A?ias – Alcatraz. BA?valA? vA�zenskA? A?radnA�k Donny (Morris Chestnut), ktorA? sa vydal na cestu zloA?inu, plA?nuje s pomocou A?peciA?lneho komanda preniknA?A? do zmodernizovanej vA�znice a zistiA?, kam ukryl zlato v hodnote 200 miliA?nov dolA?rov trestanec Lester, odsA?denA? na trest smrti. VA�zeA? Nick Frazier (Ja Rule) musA� pomA?cA? tajnA�mu agentovi FBI Saschovi Petrosevitchovi (Steven Seagal) zjednotiA? ostatnA?ch vA�zA?ov, aby sa spoloA?ne pokA?sili zastaviA? Donnyho a jeho komando skA?r, neA? sa mu podarA� zabiA? sudcu najvyA?A?ieho sA?du USA, ktorA? je v sA?vislosti s blA�A?iacou sa Lestrovou popravou prA�tomnA? vo vA�znici.AkA?nA� / Krimi / Thriller, 2002 , 95 min

Monk (TV film)

72,0%

Monk (TV film)Jeho inA?tinkt je neomylnA? a jeho kombinatorickA� a pamA�A?ovA� schopnosti sA? fenomenA?lne. V dedukovanA�, pA?tranA� a pozorovanA� je priam geniA?lny… detektA�v Adrian Monk. Na televA�zne obrazovky opA�A? prichA?dza legendA?rny detektA�v Monk. Adrian je postaviA?ka vskutku originA?lna. Po smrti svojej milovanej manA?elky Trudy, ktorA? zomrela za doposiaA? nevyjasnenA?ch okolnostA�, Adrian upadol do A?zkostnej psychickej poruchy. MA? fA?bie z A?udA�, davov, vA?A?ok, mikrA?bov a mlieka. Je obsedantnA? a roztrA?itA?. OdiA?iel od polA�cie, lieA?il sa u psychiatra a A?ivA� sa ako sA?kromnA? konzultant, A?o znamenA?, A?e pomA?ha pri vyA?etrovanA� zloA?itA?ch prA�padov. Napriek vA?etkej psychickej nerovnovA?he mu to neskutoA?ne myslA�. V dedukovanA�, pA?tranA� a pozorovanA� je priam geniA?lny. Jeho inA?tinkt je neomylnA? a jeho kombinatorickA� a pamA�A?ovA� schopnosti sA? fenomenA?lne. Napriek tomu sa ani nepohne bez svojej osobnej oA?etrovateA?ky, temperamentnej Sharony Flemingovej, ktorA? ho sprevA?dza na kaA?dom kroku. Je jeho ochrankyA?ou, hovorkyA?ou a jedinou priateA?kou. A?asto to medzi nimi iskrA�, pretoA?e Adrian je naozaj neznesiteA?nA?, ale po kaA?dom rozchode sa znova vrA?tia k sebe. V tejto A?asti Monk pomA?ha pri objasA?ovanA� dvoch zdanlivo nesA?visiacich vrA?A?d. V hlavnej A?loh esa zaskveje Tony Shalhoub, ocenenA? zlatA?m glA?busom. Do A?lohy Adriana Monka bol obsadenA? skvelA? herec Tony Shalhoub, ktorA? za svoj presvedA?ivA? vA?kon obdrA?al v roku 2003 ZlatA? glA?bus. DetektA�v Adrian Monk (Tony Shalhoub) navA?tA�vi so Sharonou Flemingovou (Bitty SchramovA?) a svojimi kolegami New York. V momente, keA? sa chcA? ubytovaA? v hoteli, sa v jeho vestibule spustA� nepochopiteA?nA? prestrelka, pri ktorej zahynie niekoA?ko A?udA�. Na miesto A?inu prA�de okamA?ite tA�m detektA�vov a snaA?A� sa zistiA?, A?o sa vlastne stalo. Do vyA?etrovania sa samozrejme zapojA� i Adrian Monk a svojA�m netradiA?nA?m prA�stupom k prA?ci spA?sobA� nemalA? rozruch medzi svojimi newyorskA?mi kolegami. Na zA?klade zA�skanA?ch dA?kazov sa snaA?A� v terA�ne zistiA? o prA�pade nieA?o viac, ale na stanici metra dostane panickA? zA?chvat a stratA� sa vyA?akanej Sharone z dohA?adu. TA? je nakoniec nA?tenA? nahlA?siA? jeho zmiznutie na polA�cii…Krimi / Komedie / Drama, 2002 , 125 min

KrvavA? nedA�le

85,0%

KrvavA? nedA�leV nedA�li 30. ledna 1972 zastA�elili v severoirskA�m mA�stA� Derry britA?tA� vojA?ci 13 neozbrojenA?ch civilistA?. Tato nedA�le, nazA?vanA? takA� jako Bloody Sunday (KrvavA? nedA�le) se zapsala do modernA� historie Irska vA�ce, neA? jakA?koliv jinA? den. PoA?A�naje tA�mto dnem zaA?aly nikdy nekonA?A�cA� boje pA�erA?stajA�cA� v civilnA� vA?lku, kterA? donutila stovky mladA?ch muA?A? vrhnout se do sluA?eb irskA� republikA?nskA� armA?dy (IRA). Film vyprA?vA� pA�A�bA�h odehrA?vajA�cA� se od rozbA�esku do soumraku prA?vA� v onu Krvavou nedA�li, kdy se do ulic vydalo tisA�ce civilistA?, proti nimA? nastoupily jednotky vojA?kA?. Film sleduje jednotlivA� skupiny zA?A?astnA�nA� na dA�nA� ve mA�stA� (organizA?tory, britskA� vojA?ky i civilisty z obou rozdA�lenA?ch stran) se zamA�A�enA�m na osudy dvou mladA?ch muA?A?, Ivana Coopera, idealistickA�ho vA?dce skupiny Civil Rights, jenA? je A?lenem katolickA�ho kempu a kterA? vA�A�A� v mA�rumilovnou zmA�nu podle Martina Luthera Kinga a Gerry Donaghyho, sedmnA?ctiletA�ho katolickA�ho rebela, kterA? touA?A� po zaloA?enA� rodiny a sA?atku s jeho protestantskou dA�vkou, ale kterA? je zA?roveA? vtaA?en do nA?silnA?ch stA�etA? s vojA?ky.Drama / VA?leA?nA?, 2002 , 107 min

MuA?, kterA? prodal Ameriku (TV film)

42,0%

MuA?, kterA? prodal Ameriku (TV film)A?tyA�hodinovA? dramatickA? minisA�rie, jejA�mA? autorem je drA?itel Pulitzerovy ceny za literaturu Norman Mailer, je vA�novA?na osudu speciA?lnA�ho agenta FBI Roberta Hanssena, kterA? prodal pA�A�snA� tajnA� informace RusA?m. A�piA?nskA? kauza pak otA�A?sla Amerikou.Drama / A?ivotopisnA?, 2002 , 200 min

Nic neA? lA?sku

52,0%

Nic neA? lA?skuBillie Goldenovou fascinuje kouzlo starA?ch A?asA?. OblA�kA? se jako Audrey Hepburn a Rita Hayworth. Je zpA�vaA?kou v noA?nA�ch podnicA�ch, oslnA�nA? zA?A�A� sametu a jiskA�ivA?m A?ampaA?skA?m. Ve skuteA?nosti je Billie dvaatA�icetiletA? servA�rka, kterA? A?ije se svou ovdovA�lou matkou v newyorskA�m Queensu. Sice opravdu zpA�vA?, ale v oA?untA�lA?ch podnicA�ch plnA?ch dA?chodcA?, kteA�A� usA�najA� v polovinA� pA�snA�. NavA�c i tam zA�ejmA� bude muset skonA?it. UprostA�ed tA�to bA�dy se objevA� princ, bA?valA? spoluA?A?k z univerzity, nynA� A?spA�A?nA? prA?vnA�k Greg Ellenbogen. NabA�zA� ji tA�mA�A� vA?e po A?em vA?dy touA?ila. V jejA�m A?ivotA� se vA?ak znenadA?nA� objevA� dalA?A� muA?. PravA? opak Grega. ArogantnA� a bohA�mskA? hudebnA�k, kterA? vA?ak mA?A?e naplnit jejA� nejvA�tA?A� posedlost, lA?sku k hudbA�.MuzikA?l / RomantickA?, 2002 , 102 min

Osbournovi (TV poA�ad)

22,0%

Osbournovi (TV poA�ad)Jak vypadA? domA?cnost rockovA� superstar Ozzyho? Co dA�lajA� jeho manA?elka Sharon nebo dA�ti Jack a Kelly? V kultovnA� reality show nahlA�dnete do nejintimnA�jA?A�ch zA?koutA� skuteA?nA�ho A?ivota rodiny Osbournovy! Ve A?tyA�ech sA�riA�ch, A?A�tajA�cA�ch 51 dA�lA?, budeme svA�dky kaA?dodennA�ch aktivit kontroverznA� rodinky, od bA�A?nA?ch A?konA?, jako je nA?vA?tA�va zubaA�e A?i plA?novA?nA� dovolenA�, pA�es kritickA� okamA?iky, kterA� pA�edstavovalo Sharonino onemocnA�nA� rakovinou nebo Jackova odvykaA?ka, aA? po Ozzyho nehodu na A?tyA�kolce, pA�i nA�A? mA?lem zahynul.Komedie / HudebnA� / Reality-TV, 2002 , 52 min

88 (TV film)

67,0%

88 (TV film)„NejzA?bavnA�jA?A� film roku 2002, aA? uA? to uhlazenA� snobovA� pA�iznajA� nebo ne.“ VA?echny blA?zniviny, kterA� mA?te na MTV seriA?lech nejradA�ji jsou tady! DA�ky skvA�lA?m mistrovskA?m kouskA?m nebudete chtA�t odejA�t od obrazovky.Komedie, 2002 , 85 min