Smrt v rodinA� (TV film)

39,0%

Smrt v rodinA� (TV film)Mladou a A?A?astnou rodinu osudovA� zasA?hne nejtA�A?A?A� rA?na – smrt manA?ela a otce. Je vA?ak tA�eba se s nA� vyrovnat.Drama, 2002 , 91 min

Super lux

31,0%

Super luxSuper Lux je jeden z nejveselejA?A�ch filmA? od Dumb and Dumber (BlbA? a blbA�jA?A�, 1994). Fred Barlow, zoufale vypadajA�cA� muA? ve A?patnA� padnoucA�m obleku, klepe ten den uA? na pA?tA� dveA�e a snaA?A� se pA�edvA�st svA?j super vA?konnA? sacA� systA�m. DveA�e mu vA?ak opA�t zabouchnou pA�ed nosem! BarlowA?v rival z mA�sta, Winslow Schnaebelt, zpA?sobA� naopak poprask ve svA�m A?ervenA�m obleku a udA�lA? cokoli, aby mu pA�ebral zA?kaznA�ky. Fred chA�adne, ale jen do chvA�le neA? zjistA�, A?e Super Lux lze pouA?A�t takA� A?plnA� jinA?m zpA?sobem – k osobnA�mu potA�A?enA�! Vyzbrojen touto tajnou zbranA� vezme Barlow mA�sto A?tokem, protoA?e tA�mA�A� kaA?dA? hospodyA?ka baA?A� po Super Luxu, dA�ky kterA�mu se dostane do „jinak nedostupnA?ch mA�st“.Komedie, 2002 , 93 min

Dummy (TV film)

78,0%

Dummy (TV film)BA�ichomluvectvA� je zvlA?A?tnA� druh zA?bavnA� produkce, rozA?A�A�enA? pA�edevA?A�m v anglicky mluvA�cA�ch zemA�ch. Jde o druh umA�nA�, pA�i kterA�m herec vodA� loutku a zA?roveA? za ni mluvA�, aniA? by pohyboval rty. BA�ichomluveckA� loutky obvykle pA?sobA� velmi A?ivA� a vyvolA?vajA� dojem, A?e majA� vlastnA� osobnost. PrA?vA� takovou si jednoho dne vybere nesmA�lA? A?idovskA? mladA�k Steven potA�, co se rozhodne odejA�t z nezajA�mavA�ho zamA�stnA?nA�. DA�evA�nA? panA?k mu zA?hy pA�iroste k srdci a stane se jeho nerozluA?nA?m prA?vodcem. PrA?vA� dA�ky nA�mu dokA?A?e Steven vyjA?dA�it to, na co se dA�A�v neodvA?A?il ani pomyslet. Je takA� nejvyA?A?A� A?as: Stevenovi totiA? v A?ivotA� ujel nejeden vlak. ZdA? se, A?e dA�evA�nA? spoleA?nA�k pomA?A?e svA�mu majiteli nastolit poA�A?dek v nefunkA?nA� domA?cnosti jeho rodiA?A?, a takA� mu zajistit sympatie jednA� krA?snA� A?eny…Komedie / Drama / RomantickA?, 2002 , 90 min

Moje tlustA? A�eckA? svatba

67,0%

Moje tlustA? A�eckA? svatbaKdyA? se mladA? AmeriA?an – vegetariA?n – zamiluje do KanaA?anky A�eckA�ho pA?vodu, jeA?tA� netuA?A�, co ho A?ekA?. Rodina budoucA� nevA�sty je totiA? pA�esvA�dA?ena, A?e budoucA� zeA? se musA� stA?t 100 % A?lenem rodiny. JA�dlo, tradice, rodinnA? podnik to jsou Ianovi radosti nadchA?zejA�cA�ch dnA?.Komedie / RomantickA?, 2002 , 96 min

Van, The

0,0%

Van, TheBobby (Stuart Goetz) dA�lA? v myA?ce aut u Andyho (Danny DeVito) a mA? dva sny. PoA�A�dit si dodA?vku s vodnA� postelA� a pomocA� nA� sbalit svou vyvolenou. PA?jA?A� si tedy na dodA?vku a doufA?, jak ve svA�m mA�steA?ku bude najednou krA?lem silnic i A?en.Komedie, 1977 , 92 min

Ztraceni v pouA?ti (TV film)

65,0%

Ztraceni v pouA?ti (TV film)Jim Henley a jeho novA? manA?elka Patty se spoleA?nA� s jeho dA�tmi Mattem a Kate, a Mattovou kamarA?dkou Ethan vydA?vajA� na rodinnou dovolenou. Cestou pA�es Nevadskou pouA?A? mnoho pA�A�leA?itostA� k pA�estA?vkA?m nenA�, a tak rodina zastavA� u prvnA� benzinovA� pumpy a hospody, kterou u cesty objevA�. Matt se snaA?A� pA�emluvit rodiA?e, aby se vydali do tajemnA�ho mA�sta duchA?, hornickA�ho mA�steA?ka Weaver, kterA� mA? podle starodA?vnA� mapy leA?et poblA�A?. PA�estoA?e na A?A?dnA� mapA� od roku 1940 se A?A?dnA� takovA� mA�sto nevyskytuje a dokonce ani mA�stnA� obyvatelA�, kterA?ch se Jim zeptA?, o A?A?dnA�m Weaveru nikdy neslyA?eli, objevA� rodina odboA?ku zachycenou na starobylA� mapA� a protoA?e majA� dost A?asu, rozhodnou se pro malA? vA?let se zajA�A?A?kou. Weaver, kam dorazA� o chvA�li pozdA�ji, skuteA?nA� vypadA? jako mA�sto duchA?. Jako mA�sto, jehoA? obyvatelA� se najednou rozhodli odejA�t, aniA? by si s sebou cokoliv vzali. Domy jsou sice seA?lA� A?asem, ale mA�stnA� obchod je plnA? zA?sob pokrytA?ch prachem a mA�stnA� restaurace vypadA?, jako by ji hostA� houfnA� opustili uprostA�ed obA�da. Henleyovi si mA�sto prohlA�dnou a pak chtA�jA� pokraA?ovat v cestA�. JenA?e se blA�A?A� veA?er a Pattyin mobil nemA? signA?l a tak Jim rozhodne, A?e pA�enocujA� ve Weaveru. A to je osudovA? chyba. JeA?tA� tA�hoA? veA?era totiA? Ethan objevA� videokameru s nahrA?vkou neznA?mA?ch turistA?, ze kterA� vyplA?vA?, A?e byli pronA?sledovA?ni zA?hadnA?m zlem, kterA� je jednoho po druhA�m dostalo. Jim sice soudA�, A?e jsou v bezpeA?A�, protoA?e neznA?mA� zlo, pokud nA�jakA� bylo, je uA? dA?vno minulostA�. JenA?e dalA?A� rA?no zjistA�, A?e jejich auto zmizelo, A?e jsou pA�tatA�icet mil od hlavnA� cesty a A?e ve Weaveru se ukrA?vA? nA�co, co je nechce nechat odejA�t.MysteriA?znA� / Thriller / Horor, 2002 , 92 min

V A?A�nA� jedA� psy 2

65,0%

V A?A�nA� jedA� psy 2SA?uby sa majA? plniA?. Ale ako ich dodrA?aA?, keA? ide o zA?chranu psychopatickA�ho masovA�ho vraha, odpykA?vajA?ceho si trest v najprA�snejA?ie strA?A?enej vA�znici? Haraldove (Kim Bodnia) vyA?A�A?anie v podobe lA?peA?nA?ch prepadnutA� bA?nk sa skonA?ilo spravodlivA?m trestom. Po niekoA?kA?ch rokoch sa ocitA? na slobode sprevA?dzanA? nevyrieA?iteA?nA?m problA�mom. VplyvnA�mu gangstrovi Ratkovi ( Slavko Labovic) dlhuje tri a pol miliA?na a netuA?A�, odkiaA? takA� mnoA?stvo peA?azA� v krA?tkom A?ase zA�ska. VlastnA� len malA? reA?taurA?ciu, ktorA? poA?as jeho neprA�tomnosti viedli dvaja jeho priatelia, ale tA?to A?iastka ani zA?aleka nepostaA?A� na vyrovnanie zA?vratnA�ho dlhu. Ich spoloA?nA? starA? priateA? Munken (Jens Okking), ktorA? Haraldovi nahradil otca. LeA?A� v nemocnici so zA?vaA?nA?m ochorenA�m peA?ene a lekA?ri mu dA?vajA? minimA?lne A?ance na preA?itie. Haralda na smrteA?nej posteli poA?iada o poslednA? lA?skavosA?, aby naA?iel a priviedol jeho syna Ludwiga (Torkel Petersson), ktorA�ho uA? roky nevidel. ZaviazanA? Harald sa so svojimi priateA?mi pA?A?A?a do okamA?itA�ho pA?trania po tomto muA?ovi. Ludwig sedA� na doA?ivotie v najprA�snejA?ie strA?A?enej vA�znici za brutA?lne vraA?dy mladA?ch A?ien. Napriek zloA?itej situA?cii je Harald presvedA?enA?, A?e sA?uby sa majA? plniA? a svoju A?lohu chce doviesA? do A?speA?nA�ho konca. Jeho priatelia vymyslia A?ialenA? plA?n, ako psychopatickA�ho zloA?inca vyslobodiA? z vA�zenia… V snahe zachrA?niA? A?ivot Munkenovi sa Harald rozhodne vykradnA?A? miestnu banku a zA�skanA� financie znA?sobiA? stA?vkou na futbalovA? zA?pas. Jeho skvelA? nA?pad vA?ak nedopadne ani zA?aleka podA?a jeho predstA?v…AkA?nA� / Komedie, 2002 , 95 min

Nos (TV film)

0,0%

Nos (TV film), , 0 min

Frank McKlusky

42,0%

Frank McKluskyNehoda se urA?itA� stane. Komik Dave Sheridan hraje spolu s Randy Quaidem a Dolly Partonovou v blA?znivA�m filmu, ve kterA�m se dA�jA� neuvA�A�itelnA� vA�ci. Revizor v pojiA?A?ovnA� prostA� bere svou prA?ci aA? pA�A�liA? vA?A?nA�! Jako dA�tA� byl Frank McKlusky svA�dkem toho, kdyA? jeho otec, kaskadA�r „A�A�lenA?“ McKlusky, pA�edvA?dA�l takovA� kousky na svA�m motocyklu, aA? z toho upadl jednou do komatu a od tA� doby leA?A� bez znA?mek A?ivota na pA�A�strojA�ch. TeA? uA? je Frank dospA�lA?. A?ije poA�A?d se svA?mi rodiA?i, vyhA?bA? se riziku, nosA� vA?echny dostupnA� ochrannA� pomA?cky a pracuje jako revizor pojistnA?ch udA?lostA�. ZnenadA?nA� vA?ak pA�ijde o svA�ho parA?A?ka, kterA? byl na stopA� zloA?inu, ale neA? mohl nA�co vypA?trat, byl zA?keA�nA� zavraA?dA�n. Frank se chce za kaA?dou cenu dozvA�dA�t, jak k tomu doA?lo. NenA� moc A?ikovnA?, nemA? zkuA?enosti, ale dostane novA�ho parA?A?ka – sexy koA?ku, kterA? mu pomA?A?e vypA?trat dA?kazy o nejvA�tA?A�m pojiA?A?ovacA�m podvodu v dA�jinA?ch!Komedie, 2002 , 83 min

Auto Focus a�� MuA?i uprostA�ed svA�ho kruhu

65,0%

Auto Focus – MuA?i uprostA�ed svA�ho kruhuFilm, natoA?enA? podle skuteA?nA� udA?losti 60. let. Bob Crane, populA?rnA� moderA?tor radiovA� stanice KNX A?ije s manA?elkou a tA�emi dA�tmi v Los Angeles. DostA?vA? roli v novA�m televiznA�m seriA?lu – komedii HoganA?s Heroes a stA?vA? se i znA?mA?m hercem. BA�hem natA?A?enA� se seznamuje s Johnem Carpenterem, odbornA�kem na zA?znamovou videotechniku, kterA? ho dostA?vA? do spoleA?nosti striptA�rek a noA?nA�ch erotickA?ch klubA?. Crane A?A�m dA?l vA�c propadA? vA?A?ni videa ve spojenA� s erotikou a A?A�m dA?l A?astA�ji dochA?zA� ke Carpenterovi, kde se sexuA?lnA� hrA?tky natA?A?ejA�. Jeho manA?elstvA� se rozpadA?. SbliA?uje se s novou hereA?kou ze seriA?lu a v blA?hovA� nadA�ji, A?e ona chA?pe jeho povahu a touhy, se s nA� oA?enA�. JenA?e krA?tce nato konA?A� natA?A?enA� dalA?A�ch dA�lA? seriA?lu a Crane mA? problA�my sehnat prA?ci. KoneA?nA� dostA?vA? nabA�dku na hlavnA� roli ve filmu Superdad. JenA?e v bulvA?rnA�m tisku se objevujA� jeho fotografie, jak vychA?zA� ze striptA?zovA�ho baru. PA�A?telA� ho varujA�, A?e si takto mA?A?e poA?kodit povA�st, ale marnA�. I druhA� manA?elstvA� konA?A� rozvodem a Bobovo vystoupenA� v televiznA�m poA�adu Celebrity Chefs! ukazuje A?padek jeho osobnosti. Po domluvA?ch pA�A?tel se pokouA?A� ukonA?it pA�A?telstvA� s Carpenterem, ale nenA� pochopen. NA?sledujA�cA� noc se nA�kdo vplA�A?A� do jeho hotelovA�ho pokoje.Drama / Krimi / A?ivotopisnA?, 2002 , 107 min